Jan Havel

 1. Klimešová Dana, Havel Jan, Saic StanislavMultitemporal and multisource analysis , Image Analysis and Synthesis, p. 156-162 , Eds: Pölzleitner W., Wenger E., R.Oldenbourg, (Wien 1994) [1994]
 2. Havel Jan, Ježek J., Haindl M., Havel J., Saic S.Systémy pro zpracování dat v dálkovém průzkumu Země , PGS - Aerokosmické metody v geologii, p. 1-9, Přírodovědecká fakulta UK, (Praha 1988) [1988]

 1. Havel JanProhlížíme Zemi digitálně , Technický magazín vol.33, 10 (1990), p. 36-41 [1990]

 1. Havel Jan, Klimešová DanaThe Civil Use of Aerial and Remote Sensed Data , CATE '93. Community-Army-Technology-Environment, p. 121-124, Vojenská akademie, (Brno 1993) , International Conference CATE '93, (Brno, CZ, 27.09.1993-29.09.1993) [1993]
 2. Klimešová Dana, Havel Jan, Saic StanislavMultitemporal and Multisource Analysis - Landscape Dynamics , Image Analysis and Synthesis, p. 34-38, Joanneum, (Graz 1993) , Image Analysis and Synthesis, (Graz, AT, 02.06.1993-04.06.1993) [1993]
 3. Klimešová Dana, Havel Jan, Saic StanislavTemporální analýza území , Hodnocení vlivu hospodářské činnosti na životní prostředí, p. 129-132, IUAPPA, (Praha 1993) , Mezinárodní konference Hodnocení vlivu hospodářské činnosti na životní prostředí /2./, (Praha, CZ, 20.09.1993-23.09.1993) [1993]
 4. Havel Jan, Klimešová Dana, Saic StanislavVyužití údajů z dálkového průzkumu Země , Hodnocení vlivu hospodářské činnosti na životní prostředí, p. 120-124, IUAPPA, (Praha 1993) , Mezinárodní konference Hodnocení vlivu hospodářské činnosti na životní prostředí /2./, (Praha, CZ, 20.09.1993-23.09.1993) [1993]
 5. Klimešová Dana, Havel Jan, Saic StanislavThe Regional Planning and Control Using the Satellite Data , Environment Observation and Climate Modelling Through International Space Projects. ISY '92, p. 483-488 , Eds: Guyenne T. D., Hunt J. J., ESTEC, (Noordwijk 1992) , European ISY '92 Conference, (München, DB, 30.03.1992-04.04.1992) [1992]
 6. Klimešová Dana, Havel Jan, Saic StanislavThe Regional Planning and Control Using the Satellite Data , Environment Observation and Climate Modelling through International Space Projects. ISY '92, p. 141-146, EURISY, (München 1992) , European ISY '92 Conference, (München, DB, 30.03.1992-04.04.1992) [1992]
 7. Havel JanApplication of CORINE-Land Cover Programme in the Project Information from Remote Sensing for Enviroment Protection , Digital Image Processing in Medicine, Remote Sensing and Visualization of Information, p. 159-163 , Eds: Merzlyakov N., Institut elektroniki i vyčislitelnoj techniki, (Riga 1992) , International Seminar DIP '92 /3./, (Riga, SU, 21.04.1992-25.04.1992) [1992]
 8. Havel JanAplikace programu CORINE-Land Cover v projektu "Využití informace z DPZ pro ochranu životního prostředí" , Aktuální metody dálkového průzkumu Země, včetně aplikací GIS, p. 23-28 , Eds: Žídek V., Lesnická fakulta VŠZ, (Brno 1992) , Aktuální metody dálkového průzkumu Země, včetně aplikací GIS, (Brno, CS, 10.03.1992-11.03.1992) [1992]
 9. Havel JanRemote Sensing Research Activities , Digital Image Processing and Computer Graphics. Theory and Applications, p. 97-102, R.Oldenbourg, (Wien 1991) , International Workshop on Digital Image Processing and Computer Graphics /2./, (Wien, AT, 22.10.1990-25.10.1990) [1991]
 10. Havel JanDálkový průzkum Země , Číslicové spracovanie obrazu, p. 188-207, Ústav meranie SAV, (Bratislava 1991) , Číslicové spracovanie obrazu, (Bratislava, CS, 06.05.1991-08.05.1991) [1991]
 11. Havel Jan, Havlová HanaPravděpodobnostní přístupy k měření ve vědeckém experimentu , EMISCON '91 - MEASUREMENT '91, p. 112-113, Veda, (Bratislava 1991) , EMISCON '91, (Smolenice, CS, 11.03.1991-14.03.1991) [1991]
 12. Havel JanNěkterá "nepočítačová" použití počítačů , Hledání společného jazyka, p. 322-326, SVI FZGÚ ČSAV, (Praha 1990) , Symposium Hledání společného jazyka, (Chlum u Třeboně, CS, 08.10.1988-13.10.1988) [1990]
 13. Havlová Hana, Havel JanSoubor statistických testů a programů pro generátor GENAP PC, ÚTIA ČSAV, (Praha 1990) Research Report 1675 [1990]
 14. Havel JanTeleinformační systém pro dálkový průzkum Země , Projektování, realizace a provoz mikropočítačových systémů teleinformatiky, p. 235-239, Dům techniky ČSVTS, (Brno 1990) , DROMS-TCT 90, (Brno, CS, 25.06.1990-28.06.1990) [1990]
 15. Neumann Jan, Havel JanCílový projekt základního výzkumu č. 602 "Dálkový průzkum Země" , Využívanie údajov dial'kového prieskumu Zeme v národnom hospodárstve, p. 12-17, Dom techniky ČSVTS, (Bratislava 1990) , Celoštátna konferencia o dial'kovom prieskume Zeme /3./, (Bratislava, CS, 28.02.1990-02.03.1990) [1990]
 16. Havel Jan, Klimešová DanaPrimenenije teksturnogo analiza dlja statističeskich proverok slučajnych realizacij , -, p. -, ( 1989) , Probability Theory and Mathematical Statistics /5./, (Vilnius, SU, 26.06.1989-01.07.1989) [1989]
 17. Havel Jan, Havlová Hana, Saic Stanislav, Vošvrda MiloslavAutomatizace vědeckého výzkumu ve zpracování mnohorozměrových signálů , -, p. -, ( 1989) , Naučpribor RVHP 1989, (Berlin, DD, 12.09.1989-15.09.1989) [1989]
 18. Vošvrda Miloslav, Havlová Hana, Havel Jan, Zdanavičius J., Senkus A., Špitálský JanStatistical Analysis, Recognition and Simulation of Random Processes by Means of STADIA System , Conference on Probability Theory and Mathematical Statistics. Abstracts, p. 39, AN SSSR, (Vilnius 1989) , International Conference on Probability Theory and Mathematical Statistics. /5./, (Vilnius, SU, 26.06.1989-01.07.1989) [1989]
 19. Havel Jan, Klimešová DanaPrimenenije teksturnogo analiza dlja statističeskich proverok slučajnych realizacij , Conference on Probability Theory and Mathematical Statistics. Abstracts, p. 116, AN SSSR, (Vilnius 1989) , International Conference on Probability Theory and Mathematical Statistics./5./, (Vilnius, SU, 26.06.1989-01.07.1989) [1989]
 20. Havel Jan, Vošvrda MiloslavTechnické a programové prostředky zpracování experimentálních dat , Programové vybavení diagnostických systémů jaderných elektráren, p. 50-54, ČSVTS Škoda, (Plzeň 1989) , Programové vybavení diagnostických systémů jaderných elektráren, (Plzeň, CS, 14.11.1989-15.11.1989) [1989]
 21. Havel Jan, Havlová HanaDetekce poruch /přerušení/ v těžním laně. II.etapa - 1989, ÚTIA ČSAV, (Praha 1989) Research Report 1622 [1989]
 22. Havel Jan, Havlová Hana, Vošvrda MiloslavDetekce poruch /přerušení/ v těžném laně, ÚTIA ČSAV, (Praha 1989) Research Report 1565 [1989]
 23. Havlová Hana, Havel Jan, Špitálský Jan, Vošvrda MiloslavDialogovaja sistema STADIA dlja statističeskogo analiza i modelirovanija slučajnych čisel , Kompleksnyj naučnyj projekt "Novyje algoritmy i architektury obrabotki informacii", p. 42-61, AN SSSR, (Moskva 1988) , Komplexnaja naučnaja programma /9./, (Moskva, SU, 05.04.1988-08.04.1988) [1988]