Jiří Knížek

  1. Šindelář Jan, Knížek JiříOn unequally spaced AR(1) process , Kybernetika vol.39, 1 (2003), p. 13-27 [2003]

  1. Šindelář Jan, Knížek JiříOn Gnostical Distribution Functions, ÚTIA AV ČR, (Praha 2003) Research Report 2074 [2003]
  2. Šindelář Jan, Knížek JiříOn Weighted Orthogonal Functions Applied in Linear Regression Model, ÚTIA AV ČR, (Praha 2002) Research Report 2059 [2002]
  3. Šindelář Jan, Knížek JiříOn Discrete Unequally Spaced AR(1) Process, ÚTIA AV ČR, (Praha 2002) Research Report 2061 [2002]