Jiří Pik

 1. Pik JiříHierarchy of events in analysis and forecasting of discrete event processes , International Journal of Computing Anticipatory Systems vol.3, 3 (1999), p. 195-201 [1999]
 2. Pik JiříNatural discrete-event process forecasting: A decision support system , Annals of Operations Research vol.51, 2 (1994), p. 367-374 [1994]
 3. Pik Jiří, Brůžek V.A pattern recognition model of a complex natural system , Wissenschaftliche Berichte der Technischen Hochschule Leipzig, p. 76-77, IFIP Conference on System Modelling and Optimization /14./, (Leipzig, DD, 03.07.1989-07.07.1989) [1989]

 1. Pik JiříImperfectly specified events in failure diagnosis , International Workshop on Discrete Event Systems. WODES'98, p. 340-342, IEEE, (London 1998) , WODES'98, (Cagliari, IT, 26.08.1998-28.08.1998) [1998]
 2. Pik JiříHierarchy of events in analysis and forecasting of discrete event processes , International Conference on Computing Anticipatory Systems, p. 5-6 , Eds: Dubois D. M., University of Liege, (Liege 1998) , CASYS'98 /2./, (Liege, BE, 10.08.1998-14.08.1998) [1998]
 3. Pik JiříEvent uncertainty in failure diagnosis of discrete event systems , Advances in Intelligent Systems, p. 414-417 , Eds: Morabito F. G., IOS Press, (Amsterdam 1997) Frontiers in Artificial Intelligence and Applications. , AMSE-ISIS '97, (Reggio di Calabria, IT, 11.09.1997-13.09.1997) [1997]
 4. Pik JiříA hierarchical event structure: An application of the selectivity principle in discrete event systems , The Role of Pragmatics in Contemporary Philosophy, p. 770-775 , Eds: Weingartner P., Schurz G., Dorn G., The Austrian Ludwig Wittgenstein Society, (Kirchberg 1997) , International Wittgenstein Symposium /20./, (Kirchberg, AT, 10.08.1997-16.08.1997) [1997]
 5. Pik JiříTransformation of structural patterns or discrete events? An application of structural methods in discrete event systems , Proceedings of the 1st IAPR TC1 Workshop on Statistical Techniques in Pattern Recognition, p. 119-124 , Eds: Pudil P., Novovičová J., Grim J., ÚTIA AV ČR, (Praha 1997) , Statistical Techniques in Pattern Recognition /1./, (Prague, CZ, 09.06.1997-11.06.1997) [1997]
 6. Pik JiříIncorrect observations in failure diagnosis of discrete event systems , Intelligent Manufacturing Systems '97. Preprints, p. 203-206, IFAC, (Seoul 1997) , IFAC Workshop on Intelligent Manufacturing Systems '97. /4./, (Seoul, KR, 21.07.1997-23.07.1997) [1997]
 7. Pik JiříAnalysis and forecasting of natural discrete event processes based on the rho-bar distance of event sequences , Proceedings in Computational Statistics. COMPSTAT'96, p. 93-94 , Eds: Prat A., Ripoll E., Physica Verlag, (Heidelberg 1996) , COMPSTAT '96. Symposium on Computational Statistics /12./, (Barcelona, ES, 26.08.1996-30.08.1996) [1996]
 8. Pik JiříAn event deformation model and its application , Discrete Event Systems. WODES'96, p. 352-355 , Eds: Spathopoulos M. P., Smedinga R., Kozák P., IEE, (London 1996) , International Workshop on Discrete Event Systems. WODES'96, (Edinburgh, GB, 19.08.1996-21.08.1996) [1996]
 9. Pik JiříA computer aided decision support system for the analysis and forecasting of natural discrete event processes , Integrated Systems Engineering. Proceedings, p. 29-34 , Eds: Johannsen G., Pergamon, (Oxford 1994) , IFAC Conference on Integrated Systems Engineering, (Baden-Baden, DE, 27.09.1994-29.09.1994) [1994]
 10. Pik JiříFault tolerant specification of discrete events , IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety for Technical Processes. Preprints, p. 227-230 , Eds: Ruokonen T., University of Technology, (Helsinki 1994) , IFAC Symposium SAFEPROCESS '94, (Espoo, FI, 13.06.1994-16.06.1994) [1994]
 11. Pik Jiří[Recenze] , Kybernetika vol.30, 1 (1994), p. 104 [1994]
 12. Pik JiříAn objective formalization of the selectivity principle using the weighted distance of formal symbols , Cybernetics and Systems '94, p. 1611-1618 , Eds: Trappl R., World Scientific, (Singapore 1994) , European Meeting on Cybernetics and Systems Research /12./, (Vienna, AT, 05.04.1994-08.04.1994) [1994]
 13. Pik JiříSimilarity of Events in Discrete Event Systems , Discrete Event Systems: Modeling and Control, p. 71-78 , Eds: Balemi S., Kozák P., Smedinga R., Birkhäuser, (Basel 1993) Progress in Systems and Control Theory. vol.13 , WODES '92, (Prague, CZ, 26.08.1992-28.08.1992) [1993]
 14. Pik JiříPodobnost mezi událostmi v systémech diskrétních událostí , Zborník prednášok 12. sympózia o algoritmoch. ALGORITMY '93, p. 193-201, Fakulta hospodárskej informatiky EU, (Bratislava 1993) , Algoritmy 93 /12./, (Stará Lesná, SQ, 26.04.1993-29.04.1993) [1993]
 15. Pik JiříStructural Patterns or Discrete Events? A Link Between Pattern Recognition and Discrete-Event Systems , Proceedings of the 11th International Conference on Pattern Recognition, p. 292-293 , Eds: O'Conner L., Werner R., IEEE Computer Society Press, (Los Alamitos 1992) , International Conference on Pattern Recognition /11./, (Hague, NL, 30.08.1992-03.09.1992) [1992]
 16. Kozák Petr, Balemi S., Pik Jiří, Smedinga R. (Eds: Kozák P., Balemi S., Pik J., Smedinga R. )Joint Workshop on Discrete Event Systems. WODES '92 , , ÚTIA ČSAV, (Prague 1992) , WODES '92, (Praha, CS, 26.08.1992-28.08.1992) [1992]
 17. Pik JiříSimilarity of Events in Discrete Event Systems , Joint Workshop on Discrete Event Systems. WODES '92, p. 87-90 , Eds: Kozák P., Balemi S., Pik J., Smedinga R., ÚTIA ČSAV, (Prague 1992) , WODES '92, (Praha, CS, 26.08.1992-28.08.1992) [1992]
 18. Pik JiříA Discrete-Event Process Analysis and Modelling , Working Conference IFIP on Optimization - Based Computer - Aided Modelling and Design, p. 185-189 , Eds: Beulens A. J. M., Sebastian H. J., Springer, (Berlin 1992) Lecture Notes in Control and Information Sciences. vol.174 , Working Conference IFIP on Optimization - Based Computer - Aided Modelling and Design, (Hague, NL, 02.04.1991-04.04.1991) [1992]
 19. Pik JiříNatural Discrete-Event Process Forecasting: A Decision Support System , Support Systems for Decision and Negotiation Processes, p. 467-472 , Eds: Kulikowski R., Nahorski Z., Owsinski J. W., Straszak A., Polish Academy of Sciences, (Warsaw 1992) , Support Systems for Decision and Negotiation Processes, (Warsaw, PL, 24.06.1992-26.06.1992) [1992]
 20. Pik JiříHierarchy in Discrete Event Systems , Riadenie diskrétnych procesov, p. 26-28, DT ZSVTS, (Bratislava 1991) , Riadenie diskrétnych procesov, (Bratislava, CS, 08.10.1991-10.10.1991) [1991]
 21. Pik JiříAnalýza experimentální křivky , Knižnica algoritmov. 11.diel zo sympózia Algoritmy '91, p. 115-124, JSMF, (Bratislava 1991) , ALGORITMY '91, (Štrbské Pleso, CS, 15.04.1991-19.04.1991) [1991]
 22. Pik JiříA Discrete-Event Process Analysis and Modelling , Optimization-Based. Computer-Aided. Modelling and Design, p. -, Haagse Hogeschool, (Haag 1991) , Working Conference IFIP-TC 7.6. /1./, (Haag, NL, 02.04.1991-04.04.1991) [1991]
 23. Pik Jiří[Recenze] , Kybernetika vol.25, 4 (1989), p. 324-325 [1989]
 24. Pik Jiří[Recenze] , Kybernetika vol.25, 4 (1989), p. 323-324 [1989]
 25. Šindelář Jaroslav, Kozák Petr, Pik JiříSystémy diskretních událostí a některé souvislosti, ÚTIA ČSAV, (Praha 1989) Research Report 1623 [1989]
 26. Pik JiříAnalýza a prognóza chování složitého systému reprezentovaného nenumerickou časovou řadou , COMEMOP' 87. Riadenie zložitých systémov, p. 57-64 , Eds: Uličný J., Moravčík O., Dom techniky ČSVTS, (Žilina 1987) , COMEMOP' 87., (Bojnice, CS, 26.05.1987-28.05.1987) [1987]