Jan Strnad

  1. Strnad JanAnalýza dopravních dat pomocí směsového modelu, ÚTIA AV ČR, (Praha 2000) Research Report 1993 [2000]