Radislav Vrňata

  1. Pudil Pavel, Novovičová Jana, Somol Petr, Vrňata RadislavFeature selection expert - user oriented approach. Methodology and concept of the system , Advances in Pattern Recognition. Proceedings, p. 573-582 , Eds: Amin A., Dori D., Pudil P., Freeman H., Springer, (Berlin 1998) Lecture Notes in Computer Science. vol.1451 , Joint IAPR International Workshops SSPR'98 and SPR'98, (Sydney, AU, 11.08.1998-13.08.1998) [1998]
  2. Pudil Pavel, Fuka K., Plešingr J., Somol Petr, Vrňata RadislavVize a koncepce výstupu z projektu "Multidisciplinární přístupy k podpoře rozhodování v ekonomii a managementu" , Multidisciplinární přístupy k podpoře rozhodování v ekonomii a managementu. Workshop '97 - Grant VS 96063, p. 41-49 , Eds: Plešingr J., FM JU, (Jindřichův Hradec 1997) , Workshop '97 - Grant VS 96063, (Jindřichův Hradec, CZ, 12.11.1997-13.11.1997) [1997]
  3. Pudil Pavel, Novovičová Jana, Somol Petr, Vrňata RadislavUser oriented approach to feature selection in statistical pattern recognition , Multidisciplinární přístupy k podpoře rozhodování v ekonomii a managementu. Workshop '97 grantu VS 96063, p. 15-26 , Eds: Plešingr J., Fakulta managementu JU, (Jindřichův Hradec 1997) , Workshop '97 - Grant VS 96063, (Jindřichův Hradec, CZ, 12.11.1997-13.11.1997) [1997]
  4. Pudil Pavel, Novovičová Jana, Somol Petr, Vrňata RadislavConceptual base of feature selection consulting system , Proceedings of the 1st IAPR TC1 Workshop on Statistical Techniques in Pattern Recognition, p. 125-134 , Eds: Pudil P., Novovičová J., Grim J., ÚTIA AV ČR, (Praha 1997) , STIPR '97 /1./, (Prague, CZ, 09.06.1997-11.06.1997) [1997]