Jan Zindulka

  1. Zindulka JanProgram SIM2D pro simulaci dvourozměrných náhodných polí na počítači, ÚTIA ČSAV, (Praha 1989) Research Report 1638 [1989]
  2. Calcagni G., Zindulka JanComputer programms for 2-D quarter plane AR random fields modelling, ÚTIA ČSAV, (Praha 1989) Research Report 1594 [1989]
  3. Zindulka JanSimulace povrchu vozovky jako dvourozměrného náhodného pole, ÚTIA ČSAV, (Praha 1989) Research Report 1580 [1989]
  4. Vošvrda Miloslav, Zindulka JanProblémy s konstrukcí modelu pro diagnostický návrh, ÚTIA ČSAV, (Praha 1988) Research Report 1564 [1988]