Martin Hájek

  1. Hájek Martin, Pecha BohuslavPřibližný výpočet předmětově nezávislé matnice, ÚTIA ČSAV, (Praha 1991) Research Report 1723 [1991]
  2. Hájek MartinFourier transforms in spatially incoherent light, ÚTIA ČSAV, (Praha 1989) Research Report 1569 [1989]