Karel Čížek

  1. Čížek KarelPosuvové polohovací stolky, ÚTIA ČSAV, (Praha 1990) Research Report 1700 [1990]
  2. Čížek KarelKreslení elektronických schémat na zapisovači HP 7570A, ÚTIA ČSAV, (Praha 1990) Research Report 1650 [1990]