Dagmar Hrudková

  1. Nedoma Petr, Hrudková DagmarXlab. User's Guide. Version 2.0, ÚTIA ČSAV, (Prague 1992) [1992]
  2. Hrudková Dagmar, Kulhavá LenkaÚTIAlab - Knihovna funkcí, ÚTIA ČSAV, (Praha 1991) [1991]
  3. Nedoma Petr, Hrudková DagmarUTIAlab - Referenční příručka, ÚTIA ČSAV, (Praha 1991) [1991]
  4. Nedoma Petr, Hrudková DagmarÚTIAlab - Uživatelská příručka, ÚTIA ČSAV, (Praha 1991) [1991]