Jarmila Pánková

  1. Pánková JarmilaZnáte PCL? , PC World, p. 72-73 [1991]