Jiří Fidler

 1. Doležal Jaroslav, Schindler Zdeněk, Fidler Jiří, Matoušek O.Application of Optimization Methodology in Technological System Modelling: Aircraft Power Unit Design and Evaluation , Modelling the Innovation: Communications, Automation and Information Systems, p. 549-556 , Eds: Carnevale M., Lucertini M., Nicosia S., NorthHolland, (Amsterdam 1990) [1990]

 1. Doležal Jaroslav, Schindler Zdeněk, Fidler Jiří, Matoušek O.Turboprop Engine Behaviour Modelling Based on Optimization Approach , Wissenschaftliche Berichte der Technischen Hochschule Leipzig, p. 83-84, IFIP Conference on System Modelling and Optimization /14./, (Leipzig, DD, 02.07.1989-07.07.1989) [1989]

 1. Fidler Jiří, Doležal JaroslavRealizace systému OPTIA v operačním systému IRIX, ÚTIA AV ČR, (Praha 1996) Research Report 1884 [1996]
 2. Fidler Jiří, Doležal JaroslavRealizace systému OPTIA v operačním systému WINDOWS, ÚTIA AV ČR, (Praha 1996) Research Report 1875 [1996]
 3. Fidler Jiří, Doležal JaroslavPoužití automatického derivování v systému OPTIA, ÚTIA AV ČR, (Praha 1996) Research Report 1867 [1996]
 4. Doležal Jaroslav, Fidler JiříSystem Modelling and Optimization, Chapman & Hall, (London 1996) , IFIP TC7 Conference on System Modelling and Optimization /17./, (Prague, CZ, 10.07.1995-14.07.1995) [1996]
 5. Doležal Jaroslav, Fidler JiříOn the usage and applications of parameter optimization software OPTIA in constrained optimal control , Proceedings of the First World Congress of Nonlinear Analysis, p. -, W. de Gruyter, (London 1995) , World Congress of Nonlinear Analysis /1./, (Tampa, US, 19.08.1992-26.08.1992) [1995]
 6. Doležal Jaroslav, Fidler JiříProceedings of the 3rd IFIP WG-7.6 Working Conference on Optimization-Based Computer-Aided Modelling and Design, ÚTIA AV ČR, (Praha 1995) , IFIP Working Group 7.6. /3./, (Praha, CZ, 24.05.1994-26.05.1994) [1995]
 7. Fidler Jiří[Recenze] , Automatica vol.31, 6 (1995), p. 923 [1995]
 8. Fidler Jiří, Doležal JaroslavNumerical solution of dynamic optimization problems using parametrization and OPTIA software , Proceedings of the 3rd IFIP WG-7.6 Working Conference on Optimization-Based Computer-Aided Modelling and Design, p. 188-196 , Eds: Doležal J., Fidler J., ÚTIA AV ČR, (Praha 1995) , IFIP Working Group 7.6. /3./, (Praha, CZ, 24.05.1994-26.05.1994) [1995]
 9. Doležal Jaroslav, Fidler Jiří17th IFIP TC7 Conference on System Modelling and Optimization. Collection of Abstracts. Vol.2, ÚTIA AV ČR, (Praha 1995) , IFIP TC7 Conference on System Modelling and Optimization /17./, (Praha, CZ, 10.07.1995-14.07.1995) [1995]
 10. Doležal Jaroslav, Fidler Jiří17th IFIP TC7 Conference on System Modelling and Optimization. Collection of Abstracts. Vol.1, ÚTIA AV ČR, (Praha 1995) , IFIP TC7 Conference on System Modelling and Optimization /17./, (Praha, CZ, 10.07.1995-14.07.1995) [1995]
 11. Fidler Jiří, Doležal JaroslavOPTIA - rozšíření uživatelských možností , Programy a algoritmy numerické matematiky 7, p. 42-47, MÚ AV ČR, (Praha 1994) , Programy a algoritmy numerické matematiky /7./, (Bratříkov, CZ, 13.06.1994-17.06.1994) [1994]
 12. Fidler Jiří, Doležal JaroslavSolution of optimal control problems via parameter optimization , International Congress of Mathematicians. Abstracts, p. 238-239, ETH Zürich, (Zürich 1994) , International Congress of Mathematicians, (Zürich, CH, 03.08.1994-11.08.1994) [1994]
 13. Doležal Jaroslav, Fidler JiříOptimization-Based Computer-Aided Modelling and Design. Abstracts, ÚTIA AV ČR, (Praha 1994) , Working Conference of the IFIP WG-7.6 /3./, (Prague, CZ, 24.05.1994-26.05.1994) [1994]
 14. Schindler Zdeněk, Doležal Jaroslav, Fidler Jiří, Matoušek O.Steady-state model of a turbine engine coupled with a propeller , Optimization-Based Computer-Aided Modelling and Design. Proceedings, p. 21-30 , Eds: Beulens A. J. M., Doležal J., Sebastian H. J., Lansa, (Leidschendam 1994) , Working Conference of the IFIP TC 7.6 /2./, (Dagstuhl, DE, 28.09.1992-01.10.1992) [1994]
 15. Doležal Jaroslav, Fidler JiříOn Parameter Optimization Approach to Optimal Control Problems , IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics, p. 450-455, IEEE, (Le Touquet 1993) , IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics, (Le Touquet, FR, 17.10.1993-20.10.1993) [1993]
 16. Doležal Jaroslav, Fidler JiříTeorie a praxe vývoje systémů pro podporu rozhodování , Zborník prednášok 12. sympózia o algoritmoch. ALGORITMY '93, p. 28-35, Fakulta hospodárskej informatiky EU, (Bratislava 1993) , Algoritmy 93 /12./, (Stará Lesná, SQ, 26.04.1993-29.04.1993) [1993]
 17. Doležal Jaroslav, Fidler JiříDialogový systém OPTIA pro minimalizaci funkcí více proměnných , Zborník prednášok 12. sympózia o algoritmoch. ALGORITMY '93, p. 36-43, Fakulta hospodárskej informatiky EU, (Bratislava 1993) , Algoritmy 93 /12./, (Stará Lesná, SQ, 26.04.1993-29.04.1993) [1993]
 18. Fidler Jiří[Recenze] , Kybernetika vol.28, 1 (1992), p. 78-79 [1992]
 19. Schindler Zdeněk, Doležal Jaroslav, Fidler Jiří, Matoušek O.Steady-State Model of a Turbine Engine Coupled with a Propeller , 2nd Working Conference of the IFIP-TC 7 on Optimization-Based Computer-Aided Modelling and Design, p. -, Technische Hochschule, (Leipzig 1992) , Working Conference of the IFIP-TC 7 on Optimization-Based Computer-Aided Modelling and Design., (Dagstuhl, DB, 28.09.1992-01.10.1992) [1992]
 20. Fidler Jiří, Doležal Jaroslav, Pacovský JindřichUser-Oriented Optimization System OPTIA for the Solution of Mathematical Programming Problems , Optimization-Based Computer-Aided Modelling and Design, p. 48-55, Springer, (Berlin 1992) Lecture Notes in Control and Information Sciences. vol.174 , Optimization-Based Computer-Aided Modelling and Design, (Hague, NL, 02.04.1991-04.04.1991) [1992]
 21. Doležal Jaroslav, Schindler Zdeněk, Fidler Jiří, Matoušek O.Optimization-Based Decision Support System for Turbine Power Units Modelling and Design , Optimization-Based Computer-Aided Modelling and Design, p. 28-37, Springer, (Berlin 1992) Lecture Notes in Control and Information Sciences. vol.174 , Optimization-Based Computer-Aided Modelling and Design, (Hague, NL, 02.04.1991-04.04.1991) [1992]
 22. Doležal Jaroslav, Fidler Jiří, Pacovský JindřichOPTIA - User-Oriented Environment for Mathematical Programming Problems , Methods of Operations Research '92, p. 21-30 , Eds: Feichtinger G., A. Hain, (Vienna 1991) , Methods of Operations Research '92, (Vienna, AT, 28.08.1990-31.08.1990) [1991]
 23. Fidler Jiří, Pacovský Jindřich, Doležal JaroslavOPTIA - uživatelské prostředí pro úlohy nelineárního matematického programování , Programy a algoritmy numerické matematiky 5, p. 20-26, MÚ ČSAV, (Praha 1991) , Programy a algoritmy numerické matematiky /5./, (Alšovice, CS, 18.06.1990-22.06.1990) [1991]
 24. Doležal Jaroslav, Fidler Jiří, Pacovský JindřichUser-Oriented Optimization Environment OptiA and Decision-Making Problems , User-Oriented Methodology and Techniques of Decision Analysis and Support. Abstracts, p. 31-33, Systems Research Institute PAS, (Warsaw 1991) , IIASA Workshop on User-Oriented Methodology and Techniques of Decision Analysis and Support, (Warsaw, PL, 09.09.1991-13.09.1991) [1991]
 25. Schindler Zdeněk, Doležal Jaroslav, Fidler Jiří, Matoušek O.Simulace chování proudových leteckých pohonných jednotek užitím optimalizačních postupů , Vybrané problémy simulačních modelů. 13.podzimní moravskoslezské kolokvium, p. 55-58 , Eds: Štefan J., ČSVTS VÚHŽ, (Ostrava 1991) , Podzimní moravskoslezské kolokvium /13./, (Ostrava, CS, 11.09.1991-12.09.1991) [1991]
 26. Doležal Jaroslav, Schindler Zdeněk, Fidler Jiří, Matoušek O.Unified Modelling Methodology for Aircraft Power Units , 4th Moravo-Silesian International Symposium on Modelling and Simulation of Systems, p. 102-105 , Eds: Štefan J., Dům techniky ČSVTS, (Ostrava 1991) , International Symposium on Modelling and Simulation of Systems, (Vsetín, CS, 14.05.1991-16.05.1991) [1991]
 27. Doležal Jaroslav, Schindler Zdeněk, Fidler Jiří, Matoušek O.General and Problem-Oriented Mathematical Models of Aircraft Power Unit Behaviour , Fourth Viennese Workshop on Dynamic Economic Models and Optimal Control, p. 21-25, University of Technology, (Vienna 1991) , Fourth Viennese Workshop on Dynamic Economic Models and Optimal Control, (Vienna, AT, 12.06.1991-14.06.1991) [1991]
 28. Doležal Jaroslav, Fidler Jiří, Pacovský JindřichAutomatické a symbolické derivování funkcí , Zborník prednášok 11.sympózia o algoritmoch. ALGORITMY '91, p. 75-83, JSMF SAV, (Bratislava 1991) , ALGORITMY '91, (Štrbské Pleso, CS, 15.04.1991-19.04.1991) [1991]
 29. Doležal Jaroslav, Fidler Jiří, Pacovský JindřichGenerování nelineárních vztahů , Zborník prednášok 11.sympózia o algoritmoch. ALGORITMY '91, p. 84-89, JSMF SAV, (Bratislava 1991) , ALGORITMY '91, (Štrbské Pleso, CS, 15.04.1991-19.04.1991) [1991]
 30. Doležal Jaroslav, Schindler Zdeněk, Fidler Jiří, Matoušek O.Optimization-Based Decision Support System for Turbine Power Units Modelling and Design , Optimization-Based Computer-Aided Modelling and Design, p. -, Haagse Hogeschool, (Haag 1991) , First Working Conference Optimization-Based Computer-Aided Modelling and Design, (Haag, NL, 02.04.1991-04.04.1991) [1991]
 31. Fidler Jiří, Doležal Jaroslav, Pacovský JindřichUser-Oriented Optimization System OPTIA for the Solution of Mathematical Programming Problems , Optimization-Based Computer-Aided Modelling and Design, p. -, Haagse Hogeschool, (Haag 1991) , First Working Conference Optimization-Based Computer-Aided Modelling and Design, (Haag, NL, 02.04.1991-04.04.1991) [1991]
 32. Doležal Jaroslav, Fidler Jiří, Pacovský JindřichApplication of User-Oriented Optimization Environments in Decision-Making Problems , Multicriteria Decision Making. Methods, Algorithms, Applications, p. -, Ekonomický ústav ČSAV, (Praha 1991) , International Workshop on Multicriteria Decision Making, (Liblice, CS, 18.03.1991-22.03.1991) [1991]
 33. Fidler Jiří[Recenze] , Kybernetika vol.26, 1 (1990), p. 79-80 [1990]
 34. Doležal Jaroslav, Schindler Zdeněk, Fidler Jiří, Matoušek O.A computer-aided simulation system of analysis of aircraft engine behaviour , Imitacija sistem - 90, p. 78-79, Institut problem upravlenija, (Moskva 1990) , Imitacija sistem - 90. Meždunarodnyj simpozium /3./, (Odesa, SU, 15.10.1990-19.10.1990) [1990]
 35. Doležal Jaroslav, Schindler Zdeněk, Fidler Jiří, Matoušek O.Turboprop Engine Behaviour Modelling Based on Optimization Approach , System Modelling and Optimization, p. 919-928 , Eds: Sebastian H. J., Tammer K., Springer, (Berlin 1990) Lecture Notes in Control and Information Sciences. vol.143 , IFIP Conference /14./, (Leipzig, DD, 03.07.1989-07.07.1989) [1990]
 36. Schindler Zdeněk, Doležal Jaroslav, Fidler Jiří, Matoušek O.Analýza chování pohonné jednotky se spalovací turbínou pomocí počítačového modelu , Zborník prednášok z celoštátneho seminára Vývojové tendencie kybernetiky a jej vzťah k príbuzným vedným odborom, p. 59-66, ZSVTS pri Elektrotechnickej fakulte VŠT, (Košice 1990) , Vývojové tendencie kybernetiky a jej vzťah k príbuzným vedným odborom, (Stará Lesná, CS, 11.09.1990-13.09.1990) [1990]
 37. Fidler Jiří, Pacovský Jindřich, Doležal JaroslavDialogový systém OPTIA a možnosti jeho využití v rámci výuky na vysokých školách , Zborník prednášok z celoštátneho seminára Vývojové tendencie kybernetiky a jej vzťah k príbuzným vedným odborom, p. 37-44, ZSVTS pri Elektrotechnickej fakulte VŠT, (Košice 1990) , Vývojové tendencie kybernetiky a jej vzťah k príbuzným vedným odborom, (Stará Lesná, CS, 11.09.1990-13.09.1990) [1990]
 38. Fidler Jiří, Pacovský Jindřich, Doležal JaroslavOPTIA - Interaktivní systém pro řešení úloh nelineárního matematického programování , Modelování a simulace systémů, p. 119-122, Dům techniky ČSVTS, (Ostrava 1990) , Modelování a simulace systémů /24./, (Kopřivnice, CS, 15.05.1990-17.05.1990) [1990]
 39. Matoušek O., Schindler Zdeněk, Doležal Jaroslav, Fidler Jiří, Hečl P.Simulační model turbovrtulové pohonné jednotky a jeho možnosti v diagnostice , Diagnostika letecké techniky I, II, p. -, Výzkumný ústav 030, (Praha 1990) , Diagnosika letecké techniky, (Praha, CS, 06.06.1990-08.06.1990) [1990]
 40. Doležal Jaroslav, Schindler Zdeněk, Fidler Jiří, Matoušek O.K problematice vývoje obecných a specializovaných matematických modelů leteckých pohonných jednotek , Diagnostika letecké techniky I, II, p. -, Výzkumný ústav 030, (Praha 1990) , Diagnostika letecké techniky, (Praha, CS, 06.06.1990-08.06.1990) [1990]
 41. Doležal Jaroslav, Schindler Zdeněk, Fidler Jiří, Matoušek O.Application of Optimization Methodology in Technological System Modelling. Aircraft Power Unit Design and Evaluation , Modelling the Innovation: Communications, Automation and Information Systems, p. 508-515 , Eds: Carnevale M., Lucertini M., Nicosia S., Fondazione Ugo Bordoni, (Roma 1990) , Modelling the Innovation: Communications, Automation and Information Systems, (Roma, IT, 21.03.1990-23.03.1990) [1990]
 42. Doležal Jaroslav, Fidler Jiří, Pacovský Jindřich, Schindler Zdeněk, Outrata JiříOPTIA - User Oriented System for Mathematical Programming , 10th International Conference on Mathematical Programming, p. 9-10, (Galyatetö 1990) , International Conference on Mathematical Programming /10./, (Galyatetö, HU, 21.01.1990-25.01.1990) [1990]
 43. Fidler Jiří[Recenze] , Kybernetika vol.25, 1 (1989), p. 65-67 [1989]
 44. Doležal Jaroslav, Fidler Jiří, Pacovský JindřichOPTIA - An Interactive System for the Solution of Mathematical Programming Problems , Internationale Tagung - Mathematische Optimierungtheorie und, p. 285-288, Technische Hochschule, (Ilmenau 1989) , Mathematische Optimierungtheorie und Anwendungen, (Eisenach, DD, 11.12.1989-15.12.1989) [1989]
 45. Doležal Jaroslav, Schindler Zdeněk, Fidler Jiří, Matoušek O.On Application of Optimization Techniques in Technological Modelling and Design Evaluation , Internationale Tagung - Mathematische Optimierungtheorie und, p. 36-39, Technische Hochschule, (Ilmenau 1989) , Mathematische Optimierungtheorie und Anwendungen, (Eisenach, DD, 11.12.1989-15.12.1989) [1989]
 46. Doležal Jaroslav, Schindler Zdeněk, Fidler Jiří, Matoušek O.Některé aspekty realizace systémů pro podporu rozhodování ve strojírenství , COMEMOP '89, p. 205-212 , Eds: Uličný J., Dráb L., Ďurďovič V., Dom techniky ČSVTS, (Žilina 1989) , COMEMOP '89, (Bojnice, CS, 23.05.1989-25.05.1989) [1989]
 47. Schindler Zdeněk, Doležal Jaroslav, Fidler Jiří, Matoušek O.Decision support system for turbine power unit development , Simulace systémů. 2.Severomoravské symposium socialistických států, p. 22-24, 10 resumé, Dům techniky ČSVTS, (Ostrava 1989) , Simulace systémů /2./, (Podolánky, CS, 06.06.1989-08.06.1989) [1989]
 48. Fidler JiříNewtonova-Cotesova kvadratura , Knižnica algoritmov, p. 73-78, Jednota slovenských matematikov a fyzikov pri SAV, (Bratislava 1989) , Algoritmy '89, (Štrbské Pleso, CS, 17.04.1989-21.04.1989) [1989]
 49. Fidler JiříMinimalizace funkce s omezeními bez použití derivací , Knižnica algoritmov, p. 265-279, Jednota slovenských matematikov a fyzikov pri SAV, (Bratislava 1989) , Algoritmy '89, (Štrbské Pleso, CS, 17.04.1989-21.04.1989) [1989]