Zdeněk Schindler

 1. Schindler ZdeněkSteady-state modelling of a turbine engine with controllers , Computational Optimal Control, p. 349-355 , Eds: Bulirsch R., Kraft D., Birkhäuser, (Basel 1994) International Series of Numerical Mathematics. vol.115 [1994]
 2. Doležal Jaroslav, Schindler Zdeněk, Fidler Jiří, Matoušek O.Application of Optimization Methodology in Technological System Modelling: Aircraft Power Unit Design and Evaluation , Modelling the Innovation: Communications, Automation and Information Systems, p. 549-556 , Eds: Carnevale M., Lucertini M., Nicosia S., NorthHolland, (Amsterdam 1990) [1990]

 1. Doležal Jaroslav, Schindler Zdeněk, Fidler Jiří, Matoušek O.Turboprop Engine Behaviour Modelling Based on Optimization Approach , Wissenschaftliche Berichte der Technischen Hochschule Leipzig, p. 83-84, IFIP Conference on System Modelling and Optimization /14./, (Leipzig, DD, 02.07.1989-07.07.1989) [1989]

 1. Schindler ZdeněkImplementace přímé metody automatického derivování. Systém JAD, ÚTIA AV ČR, (Praha 1995) Research Report 1831 [1995]
 2. Schindler Zdeněk, Doležal Jaroslav, Fidler Jiří, Matoušek O.Steady-state model of a turbine engine coupled with a propeller , Optimization-Based Computer-Aided Modelling and Design. Proceedings, p. 21-30 , Eds: Beulens A. J. M., Doležal J., Sebastian H. J., Lansa, (Leidschendam 1994) , Working Conference of the IFIP TC 7.6 /2./, (Dagstuhl, DE, 28.09.1992-01.10.1992) [1994]
 3. Schindler Zdeněk, Doležal Jaroslav, Matoušek O.Optimization Approach to the Modelling of Turbine Aircraft Engines , 15th IFIP Conference on System Modelling and Optimization, p. 667-676 , Eds: Kall P., Springer, (Berlin 1992) Lecture Notes in Control and Information Sciences. vol.180 , IFIP Conference on System Modelling and Optimization /15./, (Zürich, CH, 02.09.1991-06.09.1991) [1992]
 4. Schindler Zdeněk, Doležal Jaroslav, Fidler Jiří, Matoušek O.Steady-State Model of a Turbine Engine Coupled with a Propeller , 2nd Working Conference of the IFIP-TC 7 on Optimization-Based Computer-Aided Modelling and Design, p. -, Technische Hochschule, (Leipzig 1992) , Working Conference of the IFIP-TC 7 on Optimization-Based Computer-Aided Modelling and Design., (Dagstuhl, DB, 28.09.1992-01.10.1992) [1992]
 5. Schindler ZdeněkSteady-State Modelling of Turbine Engine with Controller , 9th IFAC Workshop on Control Applications of Optimization.München, p. -, IFAC, ( 1992) , IFAC Workshop on Control Applications of Optimization /9./, (München, DB, 02.09.1992-04.09.1992) [1992]
 6. Doležal Jaroslav, Schindler Zdeněk, Fidler Jiří, Matoušek O.Optimization-Based Decision Support System for Turbine Power Units Modelling and Design , Optimization-Based Computer-Aided Modelling and Design, p. 28-37, Springer, (Berlin 1992) Lecture Notes in Control and Information Sciences. vol.174 , Optimization-Based Computer-Aided Modelling and Design, (Hague, NL, 02.04.1991-04.04.1991) [1992]
 7. Schindler Zdeněk, Doležal Jaroslav, Matoušek O.Optimization-Based Methodology for Mathematical Modelling and Design of Turbine Power Units , Mathematical Modelling in Engineering, p. 75-78, Technical University of Prague, (Prague 1991) , Mathematical Modelling in Engineering, (Prague, CS, 18.09.1991-19.09.1991) [1991]
 8. Doležal Jaroslav, Schindler Zdeněk, Matoušek O.GoLeM - Decision Support System Prototype for the Analysis of Aircraft Power Units Behaviour , Advances in Methodology and Software in Decision Support Systems, p. -, IIASA, (Laxenburg 1991) , Workshop on Advances in Methodology and Software in Decision Support Systems, (Laxenburg, AT, 22.07.1991-24.07.1991) [1991]
 9. Schindler Zdeněk, Doležal Jaroslav, Matoušek O.Optimization Approach to the Modelling of Turbine AircraftEngines , IFIP Conference on System Modelling and Optimization. Abstracts, p. 360-361, University of Zurich, (Zurich 1991) , IFIP Conference on System Modelling and Optimization /15./, (Zurich, CH, 02.09.1991-06.09.1991) [1991]
 10. Schindler Zdeněk, Doležal Jaroslav, Fidler Jiří, Matoušek O.Simulace chování proudových leteckých pohonných jednotek užitím optimalizačních postupů , Vybrané problémy simulačních modelů. 13.podzimní moravskoslezské kolokvium, p. 55-58 , Eds: Štefan J., ČSVTS VÚHŽ, (Ostrava 1991) , Podzimní moravskoslezské kolokvium /13./, (Ostrava, CS, 11.09.1991-12.09.1991) [1991]
 11. Doležal Jaroslav, Schindler Zdeněk, Fidler Jiří, Matoušek O.Unified Modelling Methodology for Aircraft Power Units , 4th Moravo-Silesian International Symposium on Modelling and Simulation of Systems, p. 102-105 , Eds: Štefan J., Dům techniky ČSVTS, (Ostrava 1991) , International Symposium on Modelling and Simulation of Systems, (Vsetín, CS, 14.05.1991-16.05.1991) [1991]
 12. Doležal Jaroslav, Schindler Zdeněk, Fidler Jiří, Matoušek O.General and Problem-Oriented Mathematical Models of Aircraft Power Unit Behaviour , Fourth Viennese Workshop on Dynamic Economic Models and Optimal Control, p. 21-25, University of Technology, (Vienna 1991) , Fourth Viennese Workshop on Dynamic Economic Models and Optimal Control, (Vienna, AT, 12.06.1991-14.06.1991) [1991]
 13. Doležal Jaroslav, Schindler Zdeněk, Fidler Jiří, Matoušek O.Optimization-Based Decision Support System for Turbine Power Units Modelling and Design , Optimization-Based Computer-Aided Modelling and Design, p. -, Haagse Hogeschool, (Haag 1991) , First Working Conference Optimization-Based Computer-Aided Modelling and Design, (Haag, NL, 02.04.1991-04.04.1991) [1991]
 14. Doležal Jaroslav, Schindler Zdeněk, Fidler Jiří, Matoušek O.A computer-aided simulation system of analysis of aircraft engine behaviour , Imitacija sistem - 90, p. 78-79, Institut problem upravlenija, (Moskva 1990) , Imitacija sistem - 90. Meždunarodnyj simpozium /3./, (Odesa, SU, 15.10.1990-19.10.1990) [1990]
 15. Doležal Jaroslav, Schindler Zdeněk, Fidler Jiří, Matoušek O.Turboprop Engine Behaviour Modelling Based on Optimization Approach , System Modelling and Optimization, p. 919-928 , Eds: Sebastian H. J., Tammer K., Springer, (Berlin 1990) Lecture Notes in Control and Information Sciences. vol.143 , IFIP Conference /14./, (Leipzig, DD, 03.07.1989-07.07.1989) [1990]
 16. Schindler Zdeněk, Doležal Jaroslav, Fidler Jiří, Matoušek O.Analýza chování pohonné jednotky se spalovací turbínou pomocí počítačového modelu , Zborník prednášok z celoštátneho seminára Vývojové tendencie kybernetiky a jej vzťah k príbuzným vedným odborom, p. 59-66, ZSVTS pri Elektrotechnickej fakulte VŠT, (Košice 1990) , Vývojové tendencie kybernetiky a jej vzťah k príbuzným vedným odborom, (Stará Lesná, CS, 11.09.1990-13.09.1990) [1990]
 17. Matoušek O., Schindler Zdeněk, Doležal Jaroslav, Fidler Jiří, Hečl P.Simulační model turbovrtulové pohonné jednotky a jeho možnosti v diagnostice , Diagnostika letecké techniky I, II, p. -, Výzkumný ústav 030, (Praha 1990) , Diagnosika letecké techniky, (Praha, CS, 06.06.1990-08.06.1990) [1990]
 18. Doležal Jaroslav, Schindler Zdeněk, Fidler Jiří, Matoušek O.K problematice vývoje obecných a specializovaných matematických modelů leteckých pohonných jednotek , Diagnostika letecké techniky I, II, p. -, Výzkumný ústav 030, (Praha 1990) , Diagnostika letecké techniky, (Praha, CS, 06.06.1990-08.06.1990) [1990]
 19. Doležal Jaroslav, Schindler Zdeněk, Fidler Jiří, Matoušek O.Application of Optimization Methodology in Technological System Modelling. Aircraft Power Unit Design and Evaluation , Modelling the Innovation: Communications, Automation and Information Systems, p. 508-515 , Eds: Carnevale M., Lucertini M., Nicosia S., Fondazione Ugo Bordoni, (Roma 1990) , Modelling the Innovation: Communications, Automation and Information Systems, (Roma, IT, 21.03.1990-23.03.1990) [1990]
 20. Doležal Jaroslav, Fidler Jiří, Pacovský Jindřich, Schindler Zdeněk, Outrata JiříOPTIA - User Oriented System for Mathematical Programming , 10th International Conference on Mathematical Programming, p. 9-10, (Galyatetö 1990) , International Conference on Mathematical Programming /10./, (Galyatetö, HU, 21.01.1990-25.01.1990) [1990]
 21. Doležal Jaroslav, Schindler Zdeněk, Fidler Jiří, Matoušek O.On Application of Optimization Techniques in Technological Modelling and Design Evaluation , Internationale Tagung - Mathematische Optimierungtheorie und, p. 36-39, Technische Hochschule, (Ilmenau 1989) , Mathematische Optimierungtheorie und Anwendungen, (Eisenach, DD, 11.12.1989-15.12.1989) [1989]
 22. Doležal Jaroslav, Schindler Zdeněk, Fidler Jiří, Matoušek O.Některé aspekty realizace systémů pro podporu rozhodování ve strojírenství , COMEMOP '89, p. 205-212 , Eds: Uličný J., Dráb L., Ďurďovič V., Dom techniky ČSVTS, (Žilina 1989) , COMEMOP '89, (Bojnice, CS, 23.05.1989-25.05.1989) [1989]
 23. Schindler Zdeněk, Doležal Jaroslav, Fidler Jiří, Matoušek O.Decision support system for turbine power unit development , Simulace systémů. 2.Severomoravské symposium socialistických států, p. 22-24, 10 resumé, Dům techniky ČSVTS, (Ostrava 1989) , Simulace systémů /2./, (Podolánky, CS, 06.06.1989-08.06.1989) [1989]
 24. Schindler ZdeněkGlobální optimalizace funkce více proměnných , Knižnica algoritmov, p. 211-227, Jednota slovenských matematikov a fyzikov pri SAV, (Bratislava 1989) , Algoritmy '89, (Štrbské Pleso, CS, 17.04.1989-21.04.1989) [1989]