Antonín Vaněček

 1. Vaněček Antonín, Čelikovský SergejNovým paradigmatem deterministického chaosu jsou jeho kladné vlastnosti. , Chaos, věda a filosofie, p. 227-244 , Eds: Nosek J., Filosofia, (Praha 1999) [1999]
 2. Vaněček AntonínTeorie řízených soustav, Academia, (Praha 1990) [1990]
 3. Vaněček AntonínDvojsvitek - chaotický atraktor nelineárního elektrického obvodu 3.řádu , Fyzika a synergetika, p. 178-187 , Eds: Horák J., Růžička M., JČSMF, (Praha 1989) [1989]

 1. Vaněček Antonín, Čelikovský SergejNejistota očima vědy - a ve vědě , Technický magazín vol.39, 11 (1996), p. 22-25 [1996]
 2. Vaněček Antonín, Čelikovský SergejChaos synthesis via Root Locus , IEEE Transaction on Circuits and Systems vol.41, 1 (1994), p. 59-60 [1994]
 3. Čelikovský Sergej, Vaněček AntonínBilinear systems and chaos , Kybernetika vol.30, 4 (1994), p. 403-423 [1994]
 4. Vaněček Antonín, Čelikovský SergejSynthesis of chaotic systems , Kybernetika vol.30, 5 (1994), p. 537-542 [1994]
 5. Vaněček Antonín, Čelikovský SergejWrapped Eigenstructure of Chaos , Kybernetika vol.29, 1 (1993), p. 73-79 [1993]
 6. Vaněček AntonínStrongly Nonlinear and Other Control Systems , Problems of Control and Information Theory vol.20, 1 (1991), p. 3-12 [1991]

 1. Vaněček Antonín[Recenze] , Automatica vol.35, 6 (1999), p. 1181-1182 [1999]
 2. Vaněček Antonín, Novotná Dagmar, Čelikovský SergejStabilization on hyperchaotic attractor. Abstract , EuroConference on Nonlinear Dynamics in Physics and Related Science, p. 35, EEC Contract, (Montecatini 1997) , Control of Chaos /3./, (Montecatini Terme, IT, 16.05.1997-18.05.1997) [1997]
 3. Vaněček Antonín, Čelikovský SergejSynthesis of chaos , Nonlinear Dynamics, Chaotic and Complex Systems. Proceedings. Plenary Invited Lectures, p. 271-282 , Eds: Infeld E., Zelanzny R., Galkowski A., University Press, (Cambridge 1997) , International Conference NDCCS, (Zakopané, PL, 07.11.1995-12.11.1995) [1997]
 4. Liu Xiaoping P., Čelikovský Sergej, Vaněček AntonínNoninteracting control of nonlinear singular systems , Control '96. Proceedings, p. 1242-1247, IEE, (London 1996) IEE Publication. vol.427 , Control '96, (Exeter, GB, 02.09.1996-05.09.1996) [1996]
 5. Vaněček Antonín, Čelikovský SergejRoot locus of chaotic attractors , Control '96. Proceedings, p. 1220-1225, IEE, (London 1996) IEE Publication. vol.427 , Control '96, (Exeter, GB, 02.09.1996-05.09.1996) [1996]
 6. Vaněček Antonín[Recenze] , Kybernetika vol.31, 4 (1995), p. 423-424 [1995]
 7. Vaněček Antonín[Recenze] , Kybernetika vol.31, 5 (1995), p. 527-528 [1995]
 8. Vaněček Antonín, Čelikovský SergejChaos as the control goal: A survey , 17th IFIP TC7 Conference on System Modelling and Optimization. Collection of Abstracts, p. 270-273 , Eds: Doležal J., Fidler J., ÚTIA AV ČR, (Praha 1995) , IFIP TC7 Conference on System Modelling and Optimization /17./, (Praha, CZ, 10.07.1995-14.07.1995) [1995]
 9. Vaněček Antonín, Čelikovský SergejHomotopy based computation of the frequency response for nonlinear Lur'e system , Optimization-Based Computer-Aided Modelling and Design. Abstracts, p. 162-164 , Eds: Doležal J., Fidler J., ÚTIA AV ČR, (Praha 1994) , Working Conference of the IFIP WG-7.6 /3./, (Prague, CZ, 24.05.1994-26.05.1994) [1994]
 10. Vaněček Antonín[Recenze] , Automatica vol.30, 2 (1994), p. 369-370 [1994]
 11. Vaněček Antonín, Čelikovský SergejSynergie hyperbolických množin a stabilizace chaosu , Zborník z celoštátnej konferencie Synergetika '92, p. 46-53, ÚEF SAV, (Košice 1992) , Synergetika '92, (Stará Lesná, CS, 01.06.1992-04.06.1992) [1992]
 12. Čelikovský Sergej, Vaněček AntonínBilinear Systems as the Strongly Nonlinear Systems , 2nd IFAC Workshop on System Structure and Control, p. 264-267 , Eds: Strejc V., Pergamon Press, (Oxford 1992) , 2nd IFAC Workshop on System Structure and Control, (Prague, CS, 03.09.1992-05.09.1992) [1992]
 13. Vaněček Antonín[Recenze] , Kybernetika vol.27, 1 (1991), p. 73-74 [1991]
 14. Vaněček AntonínTeorie řízených soustav. Autoreferát stejnojmenné knihy, ÚTIA ČSAV, (Praha 1991) Research Report 1709 [1991]
 15. Vaněček AntonínSilně nelineární dynamické systémy a deterministický chaos, ÚTIA ČSAV, (Praha 1991) Research Report 1708 [1991]