Vladimír Herles

  1. Herles VladimírComplex Error Analysis, ÚTIA ČSAV, (Praha 1990) Research Report 1678 [1990]
  2. Herles VladimírSpecifické rysy dat ve velkých systémech , Meranie a výpočtová technika, p. 15-17fš, Dom techniky ČSVTS, (Bratislava 1989) , Meranie a výpočtová technika, (Smolenice, CS, 20.03.1989-23.03.1989) [1989]
  3. Herles Vladimír, Štěpán JaromírRobustní řízení elektrizační soustavy, ÚTIA ČSAV, (Praha 1989) Research Report 1621 [1989]
  4. Herles VladimírNeurčitost dat při optimalizaci, ÚTIA ČSAV, (Praha 1989) Research Report 1578 [1989]