Jaromír Štěpán

  1. Štěpán JaromírPoužití Körnerovy modifikované dvouhodnotové logiky v úlohách technické kybernetiky , LOGICA '89, p. 91-105, Ústav pro filozofii a sociologii ČSAV, (Praha 1990) , LOGICA '89, (Vestec u Příbrami, CS, 05.09.1989-07.09.1989) [1990]
  2. Herles Vladimír, Štěpán JaromírRobustní řízení elektrizační soustavy, ÚTIA ČSAV, (Praha 1989) Research Report 1621 [1989]
  3. Štěpán JaromírRelevantnost regulačních teorií z hlediska přesnosti měření , Meranie a výpočtová technika, p. 23-26, Dom techniky ČSVTS, (Bratislava 1989) , Meranie a výpočtová technika, (Smolenice, CS, 20.03.1989-23.03.1989) [1989]
  4. Štěpán JaromírŘízení systémů pomocí umělé inteligence , FORMATORIKA 88. Sborník, p. F 118-F 127, Dům techniky ČSVTS, (Ostrava 1988) , FORMATORIKA 88 /5./, (Ostrava, CS, 14.11.1988-16.11.1988) [1988]