ZOI - all HTML list, UTF-8

Monography

[1] Flusser Jan, Suk Tomáš, Zitová Barbara: 2D and 3D Image Analysis by Moments, John Wiley & Sons, (Chichester 2016)
[2] Talich Milan, Semotanová Eva, Ambrožová K., Antoš Filip, Böhm O., Havrlant Jan, Chodějovská Eva, Soukup L., Šimůnek Robert: Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Výzkum nových metodik a technologií digitalizace, zpřístupnění a využití starých map, plánům atlasů a glóbů, Historický ústav, (Praha 2015)
[3] Flusser Jan, Suk Tomáš, Zitová Barbara: 模式识别中时矩和矩不变量, John Wiley & Univ. of Science and Technology of China Press, (Hefei 2014)
[4] Gabriel J., Schier Jan, Van Huffel S., Conchon E., Correia C., Fred A., Gamboa H.: Biomedical Engineering Systems and Technologies, Springer, (Berlin Heidelberg 2013)
[5] Zvárová Jana, Lhotská L., Přibík Vladimír, Adášková Jana, Brechlerová Dagmar, Hanzlíček Petr, Huptych M., Kopecký M., Papíková Vendula, Potůček J., Přečková Petra, Říha Antonín, Svátek Vojtěch, Šárek Milan, Zitová Barbara, Zvára Jr. Karel: Data a znalosti v biomedicíně a zdravotnictví, Karolinum, (Praha 2010)
[6] Klimešová Dana: Geografické informační systémy a zpracování obrazů, PEF ČZU, (Praha 2001)
[7] Klimešová Dana: Geografické informační systémy a zpracování obrazů, PEF ČZU, (Praha 1999)

Monography Chapter

[1] Kalina Jan, Vidnerová Petra, Soukup Lubomír: Modern Approaches to Statistical Estimation of Measurements in the Location Model and Regression , Handbook of Metrology and Applications, p. 1-22 , Eds: Aswal D. K., Yadav S., Takatsuji T., Rachakonda P., Kumar H.
[2] Flusser Jan, Suk Tomáš, Kostková Jitka, Lébl Matěj, Ibrahim I.: Moment Invariants of Vector and Tensor Fields , Recent Progress in Moments and Moment Invariants, p. 1-28 , Eds: Papakostas G. A., ( 2021)
[3] Flusser Jan: Moment Invariants for Object Recognition , Wiley Encyclopedia of Electrical and Electronics Engineering
[4] Yang Bo, Suk Tomáš, Dai M., Flusser Jan: 2D and 3D Image Analysis by Gaussian-Hermite Moments , Moments and Moment Invariants: Theory and Applications, p. 143-173 , Eds: Papakostas G. A.
[5] Honarvar Shakibaei Asli B., Flusser Jan: Image Deconvolution in the Moment Domain , Moments and Moment Invariants: Theory and Applications, p. 111-125 , Eds: Papakostas G. A.
[6] Šroubek Filip, Flusser Jan: Removing camera shake in smartphones without hardware stabilization , Motion Deblurring: Algorithms and Systems, p. 100-122 , Eds: Rajagopalan A. N., Chellappa Rama
[7] Schier Jan, Kovář Bohumil: Simple Tool for Semi-automated Evaluation of Yeast Colony Images , Biomedical Engineering Systems and Technologies, 4th International Joint Conference, BIOSTEC 2011, Revised Selected Papers, p. 110-125 , Eds: Fred Ana, Filipe Joaquim, Gamboa Hugo
[8] Šorel Michal, Šroubek Filip: Restoration in the presence of unknown spatially varying blur , Image Restoration: Fundamentals and Advances, p. 63-88 , Eds: Gunturk Bahadir, Li Xin
[9] Šroubek Filip, Šorel Michal: Blind Deconvolution Imaging , Optical and Digital Image Processing : Fundamentals and Applications, p. 529-548 , Eds: Cristobal G., Schelkens P., Thienpont H.
[10] Šorel Michal, Šroubek Filip, Flusser Jan: Towards super-resolution in the presence of spatially varying blur , Super-resolution imaging, p. 1-38 , Eds: Milanfar Peyman
[11] Šroubek Filip, Flusser Jan: Fusion of blurred images , Multi-Sensor Image Fusion and Its Applications, p. 405-430 , Eds: Blum R., Liu Z., CRC Press, (San Francisco 2005)
[12] Zitová Barbara, Flusser Jan: Invariants to convolution and rotation , Invariants for Pattern Recognition and Classification, p. 23-46 , Eds: Rodrigues M. A ., World Scientific, (Singapore 2000)
[13] Flusser Jan: Fast calculation of geometric moments of binary images , Pattern Recognition and Medical Computer Vision, p. 265-274 , Eds: Gengler M., ÖCG, (Illmitz 1998)
[14] Klimešová Dana, Havel Jan, Saic Stanislav: Multitemporal and multisource analysis , Image Analysis and Synthesis, p. 156-162 , Eds: Pölzleitner W., Wenger E., R.Oldenbourg, (Wien 1994)
[15] Flusser Jan, Suk T.: Classification of Objects and Patterns by Affine Moment Invariants , Image Processing: Theory and Applications, p. 345-348 , Eds: Vernazza G., Elsevier, (Amsterdam 1993)

Journal Article

[1] Mahmmod B. M., Abdulhussain S. H., Suk Tomáš, Alsabah M., Hussain A.: Accelerated and Improved Stabilization for High Order Moments of Racah Polynomials , IEEE Access vol.11, 1 (2023), p. 110502-110521
[2] Flusser Jan, Lébl Matěj, Šroubek Filip, Pedone M., Kostková Jitka: Blur Invariants for Image Recognition , International Journal of Computer Vision vol.131, 9 (2023), p. 2298-2315
[3] Talich Milan, Havrlant Jan, Soukup Lubomír, Plachý T., Polák M., Antoš Filip, Ryjáček P., Stančík V.: Accuracy Analysis and Appropriate Strategy for Determining Dynamic and Quasi-Static Bridge Structural Response Using Simultaneous Measurements with Two Real Aperture Ground-Based Radars , Remote Sensing vol.15,
[4] Plašienka D., Knotek Jaroslav, Kopeć M., Malá M., Blažek Jan: Measurement of nuclear fuel assembly’s bow from visual inspection’s video record , Nuclear Engineering and Technology vol.55, 4 (2023), p. 1485-1494
[5] Mahmmod B. M., Abdulhussain S. H., Suk Tomáš, Hussain A.: Fast Computation of Hahn Polynomials for High Order Moments , IEEE Access vol.10, 1 (2022), p. 48719-48732
[6] Zaccai N.R., Kadlecova Z., Dickson V.K., Korobchevskaya K., Kamenický Jan, Kovtun O., Umasankar P.K., Wrobel A.G., Kaufman J.G.G., Gray S.R., Qu K., Evans P.R., Fritzsche M., Šroubek Filip, Höning S., Briggs J. A. G., Kelly B.T., Owen D.J., Traub L.M.: FCHO controls AP2’s initiating role in endocytosis through a PtdIns(4,5)P2-dependent switch , Science Advances vol.8,
[7] Singh S., Singh H., Mittal N., Singh H., Hussien A.G., Šroubek Filip: A feature level image fusion for Night-Vision context enhancement using Arithmetic optimization algorithm based image segmentation , Expert Systems With Applications vol.209,
[8] Karella Tomáš, Blažek Jan, Striová J.: Convolutional neural network exploiting pixel surroundings to reveal hidden features in artwork NIR reflectograms , Journal of Cultural Heritage vol.58, p. 186-198
[9] Zita Aleš, Novozámský Adam, Zitová Barbara, Šorel Michal, Herbst Ch., Vydrová J., Švec J. G.: Videokymogram Analyzer Tool: Human-computer comparison , Biomedical Signal Processing and Control vol.78,
[10] Abdulhussain S. H., Mahmmod B. M., AlGhadhban A., Flusser Jan: Face Recognition Algorithm Based on Fast Computation of Orthogonal Moments , Mathematics vol.10,
[11] Dong Ch., Šroubek Filip, Portilla J.: Spectral Pre-Adaptation for Restoring Real-World Blurred Images using Standard Deconvolution Methods , Image Processing On Line vol.12, 1 (2022), p. 218-246
[12] Abdulhussain S. H., Mahmmod B. M., Flusser Jan, AL-Utaibi K. A.: Fast Overlapping Block Processing Algorithm for Feature Extraction , Symmetry-Basel vol.14,
[13] Bedratyuk L., Flusser Jan, Suk Tomáš, Kostková Jitka, Kautský J.: Non-separable rotation moment invariants , Pattern Recognition vol.127,
[14] Bujack R., Zhang X., Suk Tomáš, Rogers D.: Systematic generation of moment invariant bases for 2D and 3D tensor fields , Pattern Recognition vol.123,
[15] Šroubek Filip, Šorel Michal, Žák J.: Precise International Roughness Index Calculation , International Journal of Pavement Research and Technology vol.15, 6 (2022), p. 1413-1419
[16] Kalina Jan, Soukup Lubomír: Bayesovské odhady: přirozený nástroj pro využití apriorní informace , Informační bulletin České statistické společnosti vol.32, 3 (2021), p. 3-15
[17] Honarvar Shakibaei Asli Barmak, Zhao Y., Erkoyuncu J. A.: Motion blur invariant for estimating motion parameters of medical ultrasound images , Scientific Reports vol.11,
[18] Flusser Jan, Suk Tomáš, Zitová Barbara: Complete and Incomplete Sets of Invariants , Journal of Mathematical Imaging and Vision vol.63, 1 (2021), p. 917-922
[19] Lébl Matěj, Šroubek Filip, Flusser Jan: Blur-Invariant Similarity Measurement of Images , IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence vol.43, 8 (2021), p. 2882-2884
[20] Rozumnyi D., Kotera Jan, Šroubek Filip, Matas J.: Tracking by Deblatting , International Journal of Computer Vision vol.129, 9 (2021), p. 2583-2604
[21] Novozámský Adam, Mahdian Babak, Saic Stanislav: Extended IMD2020: a large‐scale annotated dataset tailored for detecting manipulated images , IET Biometrics vol.10, 4 (2021), p. 392-407
[22] Yamni M., Karmouni H., Sayyouri M., Qjidaa H., Flusser Jan: Novel Octonion Moments for color stereo image analysis , Digital Signal Processing vol.108,
[23] Kostková Jitka, Suk Tomáš, Flusser Jan: Affine Invariants of Vector Fields , IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence vol.43, 4 (2021), p. 1140-1155
[24] Kotera Jan, Matas J., Šroubek Filip: Restoration of Fast Moving Objects , IEEE Transactions on Image Processing vol.29, 1 (2020), p. 8577-8589
[25] Honarvar Shakibaei Asli Barmak, Flusser Jan, Zhao Y., Erkoyuncu J. A., Krishnan K. B., Farrokhi Y., Roy A. R.: Ultrasound Image Filtering and Reconstruction Using DCT/IDCT Filter Structure , IEEE Access vol.8, 1 (2020), p. 141342-141357
[26] Kostková Jitka, Flusser Jan: Robust Multivariate Density Estimation under Gaussian Noise , Multidimensional Systems and Signal Processing vol.31, 3 (2020), p. 1113-1143
[27] Kostková Jitka, Flusser Jan, Lébl Matěj, Pedone M.: Handling Gaussian Blur without Deconvolution , Pattern Recognition vol.103,
[28] Yamni M., Daoui A., El ogri O., Karmouni H., Sayyouri M., Qjidaa H., Flusser Jan: Fractional Charlier Moments for Image Reconstruction and Image Watermarking , Signal Processing vol.171,
[29] Kumar S. P., Phadke K. V., Vydrová J., Novozámský Adam, Zita Aleš, Zitová Barbara, Švec J. G.: Visual and Automatic Evaluation of Vocal Fold Mucosal Waves Through Sharpness of Lateral Peaks in High-Speed Videokymographic Images , Journal of Voice vol.34, 2 (2020), p. 170-178
[30] Höschl Cyril, Flusser Jan: CLOSE-TO-OPTIMAL ALGORITHM FOR RECTANGULAR DECOMPOSITION OF 3D SHAPES , Kybernetika vol.55, 5 (2019), p. 755-781
[31] Jiřík Radovan, Taxt T., Macíček Ondřej, Bartoš Michal, Kratochvíla Jiří, Souček Karel, Dražanová Eva, Krátká Lucie, Hampl A., Starčuk jr. Zenon: Blind deconvolution estimation of an arterial input function for small animal DCE-MRI , Magnetic Resonance Imaging vol.62, p. 46-56
[32] Raděj K., Vilím D., Soukup Lubomír, Kocáb M., Lechner J.: Ověření prostorové přesnosti ortofota vytvořeného prostředky UAS (drony) , Geodetický a kartografický obzor vol.65, 5 (2019), p. 110-118
[33] Wrobel A.G., Kadlecova Z., Kamenický Jan, Yang J.C., Herrmann T., Kelly B.T., McCoy A.J., Evans P.R., Martin S., Muller S., Šroubek Filip, Neuhaus D., Honing S., Owen D.J.: Temporal Ordering in Endocytic Clathrin-Coated Vesicle Formation via AP2 Phosphorylation , Developmental Cell vol.50, 4 (2019), p. 494-508
[34] Bartoš Michal, Rajmic P., Šorel Michal, Mangová M., Keunen O., Jiřík Radovan: Spatially regularized estimation of the tissue homogeneity model parameters in DCE‐MRI using proximal minimization , Magnetic Resonance in Medicine vol.82, 6 (2019), p. 2257-2272
[35] Honarvar Shakibaei Asli Barmak, Flusser Jan, Zhao Y., Erkoyuncu J. A.: Filter-generating system of Zernike polynomials , Automatica vol.108,
[36] Kalina Jan, Soukup Lubomír: Průkopníci statistiky ve vědách o člověku v 19. století , Informační bulletin České statistické společnosti vol.30, 3 (2019), p. 1-15
[37] Šroubek Filip, Bartoš Michal, Schier Jan, Bílková Zuzana, Zitová Barbara, Vydra J., Macová I., Daneš J., Lambert L.: A computer-assisted system for handheld whole-breast ultrasonography , International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery vol.14, 3 (2019), p. 509-516
[38] Novosadová M., Rajmic P., Šorel Michal: Orthogonality is superiority in piecewise-polynomial signal segmentation and denoising , EURASIP Journal on Advances in Signal Processing vol.2019,
[39] Kamenický Jan, Šroubek Filip, Zitová Barbara, Hannuksela J., Turtinen M.: Image Restoration in Portable Devices: Algorithms and Optimization , Journal of Signal Processing Systems for Signal Image and Video Technology vol.91, 1 (2019), p. 9-20
[40] Macíček Ondřej, Jiřík Radovan, Mikulka J., Bartoš Michal, Šprláková A., Keřkovský M., Starčuk jr. Zenon, Bartušek Karel, Taxt T.: Time-Efficient Perfusion Imaging Using DCE- and DSC-MRI , Measurement Science Review vol.18, 6 (2018), p. 262-271
[41] Ševčík J., Šmídl Václav, Šroubek Filip: An Adaptive Correlated Image Prior for Image Restoration Problems , IEEE Signal Processing Letters vol.25, 7 (2018), p. 1024-1028
[42] Kalina Jan, Soukup Lubomír: Doktrína šancí: 300. výročí první učebnice teorie pravděpodobnosti , Informační bulletin České statistické společnosti vol.29, 1 (2018), p. 1-11
[43] Honarvar Shakibaei Asli Barmak, Flusser Jan: Discrete Hermite moments and their application in chemometrics , Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems vol.177, 1 (2018), p. 83-88
[44] Striová J., Ruberto C., Barucci M., Blažek Jan, Kunzelman D., Dal Fovo A., Pampaloni E., Fontana R.: Spectral imaging and archival data in analyzing the Madonna of the Rabbit painting by Manet and Titian , Angewandte Chemie - International Edition vol.57, 25 (2018), p. 7408-7412
[45] Novozámský Adam, Šorel Michal: Detection of Copy-move Image Modification Using JPEG Compression Model , Forensic Science International vol.283, 1 (2018), p. 47-57
[46] Yang B., Flusser Jan, Kautský J.: Rotation of 2D orthogonal polynomials , Pattern Recognition Letters vol.102, 1 (2018), p. 44-49
[47] Yang B., Suk Tomáš, Flusser Jan, Shi Z., Chen X.: Rotation invariants from Gaussian-Hermite moments of color images , Signal Processing vol.143, 1 (2018), p. 282-291
[48] Yang B., Kostková Jitka, Flusser Jan, Suk Tomáš, Bujack R.: Rotation invariants of vector fields from orthogonal moments , Pattern Recognition vol.74, 1 (2018), p. 110-121
[49] Suk Tomáš, Šimberová Stanislava: Automated Meteor Detection by All-Sky Digital Camera Systems , Earth, Moon, and Planets vol.120, 3 (2017), p. 189-215
[50] Pratama S. F., Muda A. K., Choo J. H., Flusser Jan, Abraham A.: ATS drugs molecular structure representation using refined 3D geometric moment invariants , Journal of Mathematical Chemistry vol.55, 10 (2017), p. 1951-1963
[51] Honarvar Shakibaei Asli Barmak, Flusser Jan: New discrete orthogonal moments for signal analysis , Signal Processing vol.141, 1 (2017), p. 57-73
[52] Kotera Jan, Šmídl Václav, Šroubek Filip: Blind Deconvolution With Model Discrepancies , IEEE Transactions on Image Processing vol.26, 5 (2017), p. 2533-2544
[53] Šorel Michal, Bartoš Michal: Fast Bayesian JPEG Decompression and Denoising With Tight Frame Priors , IEEE Transactions on Image Processing vol.26, 1 (2017), p. 490-501
[54] Blažek Jan, Striová J., Fontana R., Zitová Barbara: Improvement of the visibility of concealed features in artwork NIR reflectograms by information separation , Digital Signal Processing vol.60, 1 (2017), p. 140-151
[55] Yang B., Kostková Jitka, Flusser Jan, Suk Tomáš: Scale invariants from Gaussian-Hermite moments , Signal Processing vol.132, 1 (2017), p. 77-84
[56] Aslian A., Honarvar Shakibaei Asli Barmak, Tan Ch., Adikan F. R. M., Toloei A.: Design and Analysis of an Optical Coupler for Concentrated Solar Light Using Optical Fibers in Residential Buildings , International Journal of Photoenergy vol.2016,
[57] Novozámský Adam, Flusser Jan, Tachecí I., Sulík L., Bureš J., Krejcar O.: Automatic blood detection in capsule endoscopy video , Journal of Biomedical Optics vol.21, 12 (2016), p. 1-8
[58] Habart D., Švihlík J., Schier Jan, Cahová M., Girman P., Zacharovová K., Berková Z., Kříž J., Fabryová E., Kosinová L., Papáčková Z., Kybic J., Saudek F.: Automated Analysis of Microscopic Images of Isolated Pancreatic Islets , Cell Transplantation vol.25, 12 (2016), p. 2145-2156
[59] Bakule Lubomír, Rehák Branislav, Papík Martin: Decentralized Networked Control of Building Structures , Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering vol.31, 11 (2016), p. 871-886
[60] Farokhi Sajad, Flusser Jan, Sheikh U. U.: Near infrared face recognition: A literature survey , Computer Science Review vol.21, 1 (2016), p. 1-17
[61] Šimberová Stanislava, Suk Tomáš: Dynamic process analysis by moments of extreme orders , Astronomy and Computing vol.14, p. 43-51
[62] Soukup Jindřich, Císař P., Šroubek Filip: Segmentation Method of Time-Lapse Microscopy Images with the Focus on Biocompatibility Assessment , Microscopy and Microanalysis vol.22, 3 (2016), p. 497-506
[63] Kamenický Jan, Bartoš Michal, Flusser Jan, Mahdian Babak, Kotera Jan, Novozámský Adam, Saic Stanislav, Šroubek Filip, Šorel Michal, Zita Aleš, Zitová Barbara, Šíma Z., Švarc P., Hořínek J.: PIZZARO: Forensic analysis and restoration of image and video data , Forensic Science International vol.264, 1 (2016), p. 153-166
[64] Šorel Michal, Šroubek Filip: Fast convolutional sparse coding using matrix inversion lemma , Digital Signal Processing vol.55, 1 (2016), p. 44-51
[65] Kautsky J., Flusser Jan: Numerical problems with the Pascal triangle in moment computation , Journal of Computational and Applied Mathematics vol.306, 1 (2016), p. 53-68
[66] Šroubek Filip, Kamenický Jan, Lu Y. M.: Decomposition of Space-Variant Blur in Image Deconvolution , IEEE Signal Processing Letters vol.23, 3 (2016), p. 346-350
[67] Bakule Lubomír, Rehák Branislav, Papík Martin: Decentralized H-infinity control of complex systems with delayed feedback , Automatica vol.67, 1 (2016), p. 127-131
[68] Flusser Jan, Farokhi Sajad, Höschl Cyril, Suk Tomáš, Zitová Barbara, Pedone M.: Recognition of Images Degraded by Gaussian Blur , IEEE Transactions on Image Processing vol.25, 2 (2016), p. 790-806
[69] Höschl Cyril, Flusser Jan: Robust histogram-based image retrieval , Pattern Recognition Letters vol.69, 1 (2016), p. 72-81
[70] Mahdian Babak, Novozámský Adam, Saic Stanislav: Detecting Cyclostationarity in Re-Captured LCD Screens , Journal of Forensic Research vol.6, 4 (2015)
[71] Papík Martin: Bezpečnost vzdáleného řízení – „praktické rady“ , Topenářství instalace vol.2015, 8 (2015), p. 58-61
[72] Suk Tomáš, Flusser Jan, Boldyš Jiří: 3D rotation invariants by complex moments , Pattern Recognition vol.48, 11 (2015), p. 3516-3526
[73] Farokhi Sajad, Sheikh U.U., Flusser Jan, Yang Bo: Near infrared face recognition using Zernike moments and Hermite kernels , Information Sciences vol.316, 1 (2015), p. 234-245
[74] Čermáková Zdeňka, Švarcová Silvie, Hradilová J., Bezdička Petr, Lančok Adriana, Vašutová V., Blažek Jan, Hradil David: Temperature-related degradation and colour changes of historic paintings containing vivianite , Spectrochimica Acta Part A-Molecular and Biomolecular Spectroscopy vol.140, p. 101-110
[75] Čermáková Zdeňka, Bezdička Petr, Němec I., Hradilová J., Šrein V., Blažek Jan, Hradil David: Naturally irradiated fluorite as a historic violet pigment: Raman spectroscopic and X-ray diffraction study , Journal of Raman Spectroscopy vol.46, 2 (2015), p. 236-243
[76] Yang Bo, Flusser Jan, Suk Tomáš: Design of high-order rotation invariants from Gaussian-Hermite moments , Signal Processing vol.113, 1 (2015), p. 61-67
[77] Pedone M., Bayro-Corrochano E., Flusser Jan, Heikkilä J.: Quaternion Wiener Deconvolution for Noise Robust Color Image Registration , IEEE Signal Processing Letters vol.22, 9 (2015), p. 1278-1282
[78] Pedone M., Flusser Jan, Heikkila J.: Registration of Images with N-fold Dihedral Blur , IEEE Transactions on Image Processing vol.24, 3 (2015), p. 1036-1045
[79] Yang Bo, Flusser Jan, Suk Tomáš: 3D rotation invariants of Gaussian-Hermite moments , Pattern Recognition Letters vol.54, 1 (2015), p. 18-26
[80] Beneš Miroslav, Zitová Barbara: Performance evaluation of image segmentation algorithms on microscopic image data , Journal of Microscopy vol.275, 1 (2015), p. 65-85
[81] Flusser Jan, Suk Tomáš, Boldyš Jiří, Zitová Barbara: Projection Operators and Moment Invariants to Image Blurring , IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence vol.37, 4 (2015), p. 786-802
[82] Papík Martin, Hodboď J.: Bezpečná regulace pomocí „chytrých“ mobilních zařízení , Topenářství instalace vol.2014, 8 (2014), p. 56-59
[83] Šimůnek Robert, Antoš Filip, Havrlant Jan: Třeboňsko na I. vojenském mapování , Historická geografie vol.40, 2 (2014), p. 153-204
[84] Honarvar Shakibaei Asli B., Flusser Jan: Fast computation of Krawtchouk moments , Information Sciences vol.288, 1 (2014), p. 73-86
[85] Bartoš Michal, Jiřík Radovan, Kratochvíla Jiří, Standara M., Starčuk jr. Zenon, Torfinn T.: The precision of DCE-MRI using the tissue homogeneity model with continuous formulation of the perfusion parameters , Magnetic Resonance Imaging vol.32, 5 (2014), p. 505-513
[86] Farokhi Sajad, Sheikh U. U., Flusser Jan, Shamsuddin S. M., Hashemi H.: Evaluating Feature Extractors and Dimension Reduction Methods for Near Infrared Face Recognition Systems , Jurnal Teknologi vol.70, 1 (2014), p. 23-33
[87] Suk Tomáš, Flusser Jan: Recognition of Symmetric 3D Bodies , Symmetry-Basel vol.6, 3 (2014), p. 722-757
[88] Flusser Jan, Suk Tomáš, Zitová Barbara: Comments on "Weed Recognition using Image Blur Information" by Peng, Z. & Jun, C., Biosystems Engineering 110 (2), p. 198-205” , Biosystems Engineering vol.2014, 126 (2014), p. 104-108
[89] Caon M., Sedlář Jiří, Bajger M., Lee G.: Computer-assisted segmentation of CT images by statistical region merging for the production of voxel models of anatomy for CT dosimetry , AUSTRALASIAN PHYSICAL & ENGINEERING SCIENCES IN MEDICINE vol.37, 2 (2014), p. 393-403
[90] Farokhi Sajad, Shamsuddin S.M., Sheikh U.U., Flusser Jan, Khansari M., Jafari-Khouzani K.: Near infrared face recognition by combining Zernike moments and undecimated discrete wavelet transform , Digital Signal Processing vol.31, 1 (2014), p. 13-27
[91] Marrugo A., Millán M. S., Šorel Michal, Šroubek Filip: Restoration of retinal images with space-variant blur , Journal of Biomedical Optics vol.19, 1 (2014)
[92] Šimberová Stanislava, Karlický Marian, Suk Tomáš: Statistical Moments of Active-Region Images During Solar Flares , Solar Physics vol.289, 1 (2014), p. 193-209
[93] Papík Martin, Hodboď J.: VPN a ovládání domácí regulace , Topenářství instalace vol.47, 3 (2013), p. 44-45
[94] Papík Martin, Hodboď J.: Spojení s dynamickou IP adresou , Topenářství instalace vol.47, 2 (2013), p. 60-61
[95] Suk Tomáš, Novotný P., Flusser Jan: Computer-Aided Leaf Recognition Visual System , ERCIM News vol.2013, 95 (2013), p. 15-16
[96] Mahdian Babak, Nedbal R., Saic Stanislav: Blind Verification of Digital Image Originality: A Statistical Approach , IEEE Transactions on Information Forensics and Security vol.8, 9 (2013), p. 1531-1540
[97] Dvořák Jiří, Boldyš Jiří, Skopalová M., Bělohlávek O.: Application of the random field theory in PET imaging - injection dose optimization , Kybernetika vol.49, 2 (2013), p. 280-300
[98] Boldyš Jiří, Dvořák Jiří, Skopalová M., Bělohlávek O.: Monte Carlo simulation of PET images for injection doseoptimization , International Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering vol.29, 9 (2013), p. 988-999
[99] Pedone M., Flusser Jan, Heikkilä J.: Blur Invariant Translational Image Registration for N-fold Symmetric Blurs , IEEE Transactions on Image Processing vol.22, 9 (2013), p. 3676-3689
[100] Sedlář Jiří, Zitová Barbara, Kopeček Jaromír, Flusser Jan, Todorcius T., Kratochvílová Irena: Automatic Determination of the Size of Elliptical Nanoparticles from AFM Images , Journal of Nanoparticle Research vol.15, 8 (2013), p. 1-10
[101] Yang Bo, Flusser Jan, Suk Tomáš: Steerability of Hermite Kernel , International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence vol.27, 4 (2013)
[102] Novotný P., Suk Tomáš: Leaf Recognition of Woody Species in Central Europe , Biosystems Engineering vol.115, 4 (2013), p. 444-452
[103] Walachová Jarmila, Zelinka Jiří, Leshkov Sergey, Šroubek Filip, Pangrác Jiří, Vaniš Jan: Integral and local density of states of InAs quantum dots in GaAs/AlGaAs heterostructure observed by ballistic electron emission spectroscopy near one-electron ground state , Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures vol.48, 1 (2013), p. 61-65
[104] Sekeh M. A., Maarof M. A., Rohani M. F., Mahdian Babak: Efficient image duplicated region detection model using sequential block clustering , Digital Investigation vol.10, 1 (2013), p. 73-84
[105] Flusser Jan, Zitová Barbara: A Comment on a Novel Approach for the Registration of Weak Affine Images , Pattern Recognition Letters vol.34, 12 (2013), p. 1381-1385
[106] Papík Martin, Hodboď J.: Ovládání po internetu, IP adresa , Topenářství instalace vol.2013, 1 (2013), p. 34-35
[107] Flusser Jan, Suk Tomáš, Zitová Barbara: On the Recognition of Wood Slices by Means of Blur Invariants , Sensors and Actuators A - Physical vol.198, 1 (2013), p. 113-118
[108] Baxa Monika, Hruška-Plocháň Marian, Juhás Štefan, Vodička Petr, Pavlok Antonín, Juhásová Jana, Miyanohara A., Nejime T., Klíma Jiří, Mačáková Monika, Marsala S., Weiss A., Kubíčková S., Musilová P., Vrtel R., Sontag E. M., Thompson L.M., Schier Jan, Hansíková H., Howland D. S., Cattaneo E., DiFiglia M., Marsala M., Motlík Jan: A transgenic minipig model of Hungtington´s disease , Journal of Huntington´s Disease vol.2, 1 (2013), p. 47-68
[109] Farokhi S., Shamsuddin S. M., Flusser Jan, Sheikh U. U., Khansari M., Jafari-Khouzani K.: Rotation and Noise Invariant Near-Infrared Face Recognition by means of Zernike Moments and Spectral Regression Discriminant Analysis , Journal of Electronic Imaging vol.22, 1 (2013), p. 1-11
[110] Šindelář O., Šroubek Filip: Image deblurring in smartphone devices using built-in inertial measurement sensors , Journal of Electronic Imaging vol.22, 1 (2013)
[111] Olivas S. J., Šorel Michal, Ford J.: Platform motion blur image restoration system , Applied Optics vol.51, 34 (2012), p. 8246-8256
[112] Papík Martin, Moravec J.: Synthesis of Decentralized Supervisor for Petri Nets Using Decomposition with Overlapping Places , Applied Mathematical Sciences vol.6, 124 (2012), p. 6181-6194
[113] Suk Tomáš, Höschl Cyril, Flusser Jan: Decomposition of Binary images - A Survey and Comparison , Pattern Recognition vol.45, 12 (2012), p. 4279-4291
[114] Farokhi Sajad, Shamsuddin Siti Mariyam, Flusser Jan, Sheikh Usman Ullah: Assessment of Time-Lapse in Visible and Thermal Face Recognition , International Journal of Computer and Communication Engineering vol.6, 1 (2012), p. 181-186
[115] Podaras A., Moravec J., Papík Martin: Efficient transformation of use case main success scenario steps into bussiness object relation (BORM) diagrams for effective bussiness process requirement analysis , AD ALTA vol.2, 1 (2012), p. 86-88
[116] Marrugo A., Millán M. S., Cristóbal G., Gabarda S., Šorel Michal, Šroubek Filip: Toward computer-assisted diagnosis and telemedicine in ophthalmology , SPIE Newsroom vol.2012, 6 (2012), p. 1-3
[117] Bakule Lubomír, Papík Martin: Decentralized control and communication , Annual Reviews in Control vol.36, 1 (2012), p. 1-10
[118] Šorel Michal: Removing Boundary Artifacts for Real-Time Iterated Shrinkage Deconvolution , IEEE Transactions on Image Processing vol.21, 4 (2012), p. 2329-2334
[119] Šroubek Filip, Milanfar P.: Robust Multichannel Blind Deconvolution via Fast Alternating Minimization , IEEE Transactions on Image Processing vol.21, 4 (2012), p. 1687-1700
[120] Zitová Barbara, Beneš Miroslav, Hradilová J.: Nephele – Smart Digital Memory of Artwork Conservation , ERCIM News vol.86, p. 47-48
[121] Kautsky J., Flusser Jan: Blur Invariants Constructed From Arbitrary Moments , IEEE Transactions on Image Processing vol.20, 12 (2011), p. 3606-3611
[122] Marrugo A., Šorel Michal, Šroubek Filip, Millan M.: Retinal image restoration by means of blind deconvolution , Journal of Biomedical Optics vol.16, 11 (2011)
[123] Papík Martin, Moravec J.: Inovace v řízení procesů pro Petri sítě , Produktivita a Inovácie vol.3, 3 (2011), p. 35-36
[124] Šorel Michal, Šroubek Filip, Flusser Jan: Multichannel deblurring of digital images , Kybernetika vol.47, 3 (2011), p. 439-454
[125] Papík Martin: Webový server aneb regulujeme přes internet – 2. díl , Topenářství instalace, 3 (2011), p. 42-44
[126] Suk Tomáš, Flusser Jan: Affine Moment Invariants Generated by Graph Method , Pattern Recognition vol.44, 9 (2011)
[127] Papík Martin: Webový server aneb regulujeme přes internet – 1. díl , Topenářství instalace vol.44, 2 (2011), p. 50-52
[128] Vácha Pavel, Haindl Michal, Suk Tomáš: Colour and rotation invariant textural features based on Markov random fields , Pattern Recognition Letters vol.32, 6 (2011), p. 771-779
[129] Saic Stanislav, Mahdian Babak: A bibliography on blind methods for identifying image forgery , Signal Processing-Image Communication vol.25, 6 (2010), p. 389-399
[130] Carranza-Herrezuelo N., Bajo A., Šroubek Filip, Santamarta C., Cristóbal G., Santos A., Ledesma-Carbayo M.J.: Motion estimation of tagged cardiac magnetic resonance images using variational techniques , Computerized Medical Imaging and Graphics vol.34, 6 (2010), p. 514-522
[131] Mahdian Babak, Saic Stanislav: Blind Methods for Detecting Image Fakery , IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine vol.25, 4 (2010), p. 18-24
[132] Tichý Milan, Schier Jan, Gregg D.: GSFAP Adaptive Filtering Using Log Arithmetic for Resource-Constrained Embedded Systems , ACM Transactions on Embedded Computing Systems vol.9, 3 (2010), p. 1-31
[133] Flusser Jan, Kautský J., Šroubek Filip: Implicit Moment Invariants , International Journal of Computer Vision vol.86, 1 (2010), p. 72-86
[134] Vaniš Jan, Zelinka Jiří, Malina Václav, Henini M., Pangrác Jiří, Melichar Karel, Hulicius Eduard, Šroubek Filip, Walachová Jarmila: Preliminary comparison of ballistic electron emission spectroscopy measurements on InAs quantum dots in a GaAs/AlGaAs heterostructure grown by MBE and MOVPE , Microelectronics Journal vol.40, 3 (2009), p. 496-498
[135] Horáček Ondřej, Kamenický Jan, Flusser Jan: Recognition of partially occluded and deformed binary objects , Proceedings of the 11th International Conference on Computer Analysis of Images and Patterns. CAIP 2005 vol.3691, - (2005), p. 415-422, Computer Analysis of Images and Patterns /11./, (Versailles, FR, 05.09.2005-08.09.2005)
[136] Suk Tomáš, Flusser Jan: Affine normalization of symmetric objects , Proceedings of the 7th International Conference on Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems vol.3708, - (2005), p. 100-107, Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems 2005 /7./, (Antwerp, BE, 20.09.2005-23.09.2005)
[137] Flusser Jan, Suk Tomáš: Moment invariants for recognizing symmetric objects , Computer Analysis of Images and Patterns. Proceedings vol.3691, - (2005), p. 9-16, Computer Analysis of Images and Patterns /11./, (Versailles, FR, 05.09.2005-08.09.2005)
[138] Šroubek Filip, Flusser Jan: Multichannel blind deconvolution of spatially misaligned images , IEEE Transactions on Image Processing vol.14, 7 (2005), p. 874-883
[139] Klimešová Dana, Ocelíková E.: Spatial data modelling and maximum entropy theory , Agricultural Economics = Zemědělská ekonomika vol.51, 2 (2005), p. 80-83
[140] Luner Petr, Flusser Jan: Fast evaluation of Thin-Plate Splines on fine square grids , Kybernetika vol.41, 1 (2005), p. 97-112
[141] Klimešová Dana: Spatial modeling , International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences vol.34, 6 (2003), p. 123-125, Geoinformation for Practice, (Zagreb, HR, 15.10.2003-18.10.2003)
[142] Šroubek Zdeněk, Šroubek Filip, Wucher A., Yarmoff J. A.: Formation of excited Ag atoms in sputtering of silver , Physical Review. B vol.68, 11 (2003), p. 1-5
[143] Suk Tomáš, Flusser Jan: Combined blur and affine moment invariants and their use in pattern recognition , Pattern Recognition vol.36, 12 (2003), p. 2895-2907
[144] Kašpar Roman, Zitová Barbara: Weighted thin-plate spline image denoising , Pattern Recognition vol.36, 12 (2003), p. 3027-3030
[145] Zitová Barbara, Flusser Jan: Image registration methods: a survey , Image and Vision Computing vol.21, 11 (2003), p. 977-1000
[146] Šroubek Filip, Flusser Jan: Multichannel blind iterative image restoration , IEEE Transactions on Image Processing vol.12, 9 (2003), p. 1094-1106
[147] Flusser Jan: Rozpoznávání objektů na poškozených snímcích , Softwarové noviny vol.14, 6 (2003), p. 79-81
[148] Zitová Barbara, Flusser Jan: Digital image processing in art conservation , ERCIM News, p. 44-45
[149] Flusser Jan, Boldyš Jiří, Zitová Barbara: Moment forms invariant to rotation and blur in arbitrary number of dimensions , IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence vol.25, 2 (2003), p. 234-246
[150] Ocelíková E., Zolotová I., Klimešová Dana: Multikriteriálna klasifikácia zdravotného stavu , Lékař a technika. Biomedicinské inženýrství a informatika vol.33, 6 (2002), p. 187-191
[151] Knížková I., Kunc P., Koubková M., Flusser Jan, Doležal O.: Evaluation of naturally ventilated dairy barn management by a thermographic method , Livestock Production Science vol.77, p. 349-353
[152] Koubková M., Knížková I., Kunc P., Hartlová H., Flusser Jan: Influence of high environmental temperatures and evaporative cooling on some physiological, hematological, and biochemical parameters in high-yielding dairy cows , Czech Journal of Animal Science vol.47, 8 (2002), p. 309-318
[153] Kautsky J., Flusser Jan, Zitová Barbara, Šimberová Stanislava: A new wavelet-based measure of image focus , Pattern Recognition Letters vol.23, 14 (2002), p. 1785-1794
[154] Flusser Jan: Affine invariants of convex polygons , IEEE Transactions on Image Processing vol.11, 9 (2002), p. 1117-1118
[155] Flusser Jan: On the inverse problem of rotation moment invariants , Pattern Recognition vol.35, 12 (2002), p. 3015-3017
[156] Ocelíková E., Klimešová Dana, Zolotová I.: Zhlukovanie pomocou detekcie hraníc modusov , Acta Avionica vol.4, 5 (2002), p. 50-53
[157] Peters G., Zitová Barbara, von der Malsburg C.: How to measure the pose robustness of object views , Image and Vision Computing vol.20, 4 (2002), p. 249-256
[158] Marcin J., Ocelíková E., Klimešová Dana, Zolotová I., Tomori Z.: Číslicové spracovanie obrazov v biomedicíne pomocou volne dostupných programov , Lékař a technika. Biomedicinské inženýrství a informatika vol.32, 4 (2001), p. 105-109
[159] Knížková I., Kunc P., Koubková M., Flusser Jan, Doležal O.: The changes of skin capillary return in dependence on the microclimatic changes in diary. Abstract , Physiological Research vol.49, 4 (2000), p. 21
[160] Kunc P., Knížková I., Koubková M., Flusser Jan, Doležal O.: Machine milking and its influence on temperature states of udder. Abstract , Czech Journal of Animal Science vol.45, 1 (2000), p. 6
[161] Kunc P., Knížková I., Koubková M., Flusser Jan, Doležal O.: Porovnání strukových návleček na základě teplotních stavů struků , Research in Agricultural Engineering vol.46, 3 (2000), p. 104-108
[162] Klimešová Dana: Geografické informace pro všechny , Agricultural Economics = Zemědělská ekonomika vol.45, 12 (2000), p. 575-578
[163] Saic Stanislav, Ježek J.: Computer modelling in geosciences , ERCIM News, p. 47
[164] Flusser Jan, Boldyš Jiří, Zitová Barbara: Invariants to convolution in arbitrary dimensions , Journal of Mathematical Imaging and Vision vol.13, 2 (2000), p. 101-113
[165] Flusser Jan: Refined moment calculation using image block representation , IEEE Transactions on Image Processing vol.9, 11 (2000), p. 1977-1978
[166] Flusser Jan: On the independence of rotation moment invariants , Pattern Recognition vol.33, 9 (2000), p. 1405-1410
[167] Suk Tomáš, Flusser Jan: Point-based projective invariants , Pattern Recognition vol.33, 2 (2000), p. 251-261
[168] Ježek J., Saic Stanislav, Segeth Karel: Numerical modeling of the movement of a rigid particle in viscous fluid , Applications of Mathematics vol.44, 6 (1999), p. 469-479
[169] Ježek J., Saic Stanislav, Segeth Karel, Schulmann K.: Three-dimensional hydrodynamical modelling of viscous flow around a rotating ellipsoidal inclusion , Computers and Geosciences vol.25, 5 (1999), p. 547-558
[170] Flusser Jan, Zitová Barbara: Combined invariants to linear filtering and rotation , International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence vol.13, 8 (1999), p. 1123-1136
[171] Zitová Barbara, Flusser Jan: Landmark recognition using invariant features , Pattern Recognition Letters vol.20, 5 (1999), p. 541-547
[172] Zitová Barbara, Kautsky J., Peters G., Flusser Jan: Robust detection of significant points in multiframe images , Pattern Recognition Letters vol.20, 2 (1999), p. 199-206
[173] Soukup Lubomír: Probability distribution of transformed random variables with application to nonlinear feature extraction , Kybernetika vol.34, 4 (1998), p. 473-478
[174] Flusser Jan, Suk Tomáš: On selecting the best features in a noisy environment , Kybernetika vol.34, 4 (1998), p. 411-416
[175] Klimešová Dana, Saic Stanislav: Feature selection algorithm and cobweb correlation , Pattern Recognition Letters vol.19, 8 (1998), p. 681-685
[176] Flusser Jan, Suk Tomáš: Degraded image analysis: An invariant approach , IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence vol.20, 6 (1998), p. 590-603
[177] Flusser Jan, Suk Tomáš: Classification of degraded signals by the method of invariants , Signal Processing vol.60, 2 (1997), p. 243-249
[178] Krejčí Radovan, Bartoš M., Dvořák Jan, Nedoma Jiří, Stehlík J.: 2D and 3D finite element pre- and post-processing in orthopaedy , International Journal of Medical Informatics vol.45, 1 (1997), p. 83-89
[179] Flusser Jan, Suk Tomáš, Saic Stanislav: Recognition of blurred images by the method of moments , IEEE Transactions on Image Processing vol.5, 3 (1996), p. 533-538
[180] Suk Tomáš, Flusser Jan: Vertex-based features for recognition of projectively deformed polygons , Pattern Recognition vol.29, 3 (1996), p. 361-367
[181] Flusser Jan, Suk Tomáš, Saic Stanislav: Recognition of images degraded by linear motion blur without restoration , Computing. Supplement vol.11, p. 37-51
[182] Flusser Jan, Suk Tomáš, Saic Stanislav: Image features invariant with respect to blur , Pattern Recognition vol.28, 11 (1995), p. 1723-1732
[183] Flusser Jan: Object matching by means of matching likelihood coefficients , Pattern Recognition Letters vol.16, p. 893-900
[184] Flusser Jan, Suk Tomáš: A moment-based approach to registration of images with affine geometric distortion , IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing and IEEE Transactions on Geoscience Electronics vol.32, 2 (1994), p. 382-387
[185] Flusser Jan, Suk Tomáš: Affine moment invariants: a new tool for character recognition , Pattern Recognition Letters vol.15, p. 433-436
[186] Flusser Jan, Suk Tomáš: Pattern Recognition by Affine Moment Invariants , Pattern Recognition vol.26, 1 (1993), p. 167-174
[187] Rencová E., Novák J., Saic Stanislav, Kalinová M.: Objektivizace zhodnocení úspěchu léčby exsudativní diabetické makulopatie , Československá oftalmologie vol.48, 1 (1992), p. 37-41
[188] Flusser Jan: An Adaptive Method for Image Registration , Pattern Recognition vol.25, 1 (1992), p. 45-54
[189] Novák J., Rencová E., Krekule I., Saic Stanislav, Hejcmanová D.: K možnostem snímání a počítačového zpracování obrazu očního pozadí , Československá oftalmologie vol.47, 3 (1991), p. 169-177
[190] Křivský L., Soliman M. A., Šimberová Stanislava, Flusser Jan: Proton Flare and Terrestrial Effects with Aurorae in the Minimum Phase of Solar Activity , Bulletin of the Astronomical Institutes of Czechoslovakia vol.42, 6 (1991), p. 386-389
[191] Rejl J., Saic Stanislav, Dědáček K.: Processing of Aerogeophysical Data by PERICOLOR Image Processing System , Surveys in Geophysics, p. 507-514
[192] Neumann Jan: Topologičeskoje informacionnoje soderžanije karty - sredstvo rešenija odnoj problemy teoretičeskoj kartografii , Izvestija Akademii nauk SSSR, p. 122-131
[193] Saic Stanislav, Šimšová J., Gemperle R., Lodder J., Kaczér J., Murtinová L.: Domain Period Determination in CoCr Films , Thin Solid Films vol.188, 1 (1990), p. 43-55

Conference Paper (international conference)

[1] Flusser Jan: Visual Object Recognition - Traditional Methods Along with Deep Learning Approaches , 14th Conference of Data Analysis Methods for Software Systems (DAMSS23), p. 23-23 , Eds: Bernatavičienė Jolita, Conference on DATA ANALYSIS METHODS for Software Systems 2023 /14./, (Druskininkai, LT, 20231130)
[2] Kotera Jan, Wödlinger M., Keglevic M.: Learned Lossy Image Compression for Volumetric Medical Data , Proceedings of the 26th Computer Vision Winter Workshop (CVWW 2023), Computer Vision Winter Workshop (CVWW 2023), (Krems a.d. Donau, AT, 20230215)
[3] Karella Tomáš, Šroubek Filip, Blažek Jan, Flusser Jan, Košík Václav: H-NeXt: The next step towards roto-translation invariant networks , 34th British Machine Vision Conference 2023, p. 1-14, British Machine Vision Conference 2023 /34./, (Aberdeen, GB, 20231120)
[4] Hlaváč Z., Blažek Jan, Sirotenko G.: Changes in Concrete Subjected to Neutron Irradiation , Modern Building Materials, Structures and Techniques : MBMST 2023, p. 99-108, International Conference “Modern Building Materials, Structures and Techniques” (MBMST 2023) /14./, (Vilnius, LT, 20231005)
[5] Košík Václav, Karella Tomáš, Flusser Jan: CNN Ensemble Robust to Rotation Using Radon Transform , Proceedings of The 12th International Conference on Image Processing Theory, Tools and Applications (IPTA 2023), International Conference on Image Processing Theory, Tools and Applications (IPTA 2023) /12./, (Paris, FR, 20231016)
[6] Lébl Matěj, Flusser Jan: Invariant Convolutional Networks , Proceedings of The 12th International Conference on Image Processing Theory, Tools and Applications (IPTA 2023), International Conference on Image Processing Theory, Tools and Applications (IPTA 2023) /12./, (Paris, FR, 20231016)
[7] Flusser Jan, Suk Tomáš, Bedratyuk L., Karella Tomáš: 3D Non-separable Moment Invariants , Computer Analysis of Images and Patterns. CAIP 2023, p. 295-305 , Eds: Tsapatsoulis N., Computer Analysis of Images and Patterns. CAIP 2023, (Limassol, CY, 20230925)
[8] Kerepecký Tomáš, Šroubek Filip, Novozámský Adam, Flusser Jan: NeRD: Neural field-based Demosaicking , Proceedings of the 2023 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), p. 1735-1739, IEEE International Conference on Image Processing 2023 (ICIP 2023), (Kuala Lumpur, MY, 20231008)
[9] Staněk R., Kerepecký Tomáš, Novozámský Adam, Šroubek Filip, Zitová Barbara, Flusser Jan: Real-Time Wheel Detection and Rim Classification in Automotive Production , Proceedings of the 2023 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), p. 1410-1414, IEEE International Conference on Image Processing 2023 (ICIP 2023), (Kuala Lumpur, MY, 20231008)
[10] Kerepecký Tomáš, Liu J., Ng X. W., Piston D. W., Kamilov U. S.: Dual-Cycle: Self-Supervised Dual-View Fluorescence Microscopy Image Reconstruction using CycleGAN , Proceedings of the 2023 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), IEEE, (Rhodes Island, Greece 2023) , IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, ICASSP 2023 /48./, (Rhodes, GR, 20230604)
[11] Flusser Jan, Suk Tomáš, Lébl Matěj, Bujack R., Ibrahim I.: Affine Moment Invariants of Tensor Fields , Image Analysis: 23rd Scandinavian Conference, SCIA 2023, p. 299-313 , Eds: Gade R., Scandinavian Conference on Image Analysis 2023 /23./, (Levi, FI, 20230418)
[12] Lébl Matěj, Šroubek Filip, Flusser Jan: Impact of Image Blur on Classification and Augmentation of Deep Convolutional Networks , Image Analysis: 23rd Scandinavian Conference, SCIA 2023, p. 108-117 , Eds: Gade R., Scandinavian Conference on Image Analysis 2023 /23./, (Levi, FI, 20230418)
[13] Kalina Jan, Soukup Lubomír: History of Statistical Thinking: From Uncertainty to Uncertain Knowledge , PaKSoM 2022: Proceedings of the 4th Virtual International Conference Path to a Knowledge Society-Managing Risks and Innovation, p. 497-504 , Eds: Stanković M., Nikolić V., PaKSoM 2022: The Virtual International Conference Path to a Knowledge Society-Managing Risks and Innovation /4./, (Virtual, RS, 20221208)
[14] Flusser Jan, Šroubek Filip, Kamenický Jan, Zitová Barbara: Video Superresolution in Real Forensic Cases , Proceedings of the 11th International Workshop on Biometrics and Forensics - IWBF2023, International Workshop on Biometrics and Forensics 2023 - IWBF2023 /11./, (Barcelona, ES, 20230419)
[15] Zita Aleš, Greško Šimon, Novozámský Adam, Šorel Michal, Zitová Barbara, Švec J. G., Vydrová J.: Automatic Estimation of Mucosal Waves Lateral Peak Sharpness – Modern Approach , IS&T International Symposium on Electronic Imaging 2023 Image Processing: Algorithms and Systems XXI, IS&T International Symposium on Electronic Imaging 2023, (San Francisco, US, 20230115)
[16] Wödlinger M., Kotera Jan, Sablatnig R.: SASIC: Stereo Image Compression With Latent Shifts and Stereo Attention , 2022 IEEE/CVF CONFERENCE ON COMPUTER VISION AND PATTERN RECOGNITION (CVPR 2022), p. 661-670, Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 2022 (CVPR 2022), (New Orleans, US, 20220619)
[17] Harmanec Adam, Kadlecová Z., Šroubek Filip: Novel Reconstruction With Inter-Frame Motion Compensation For Fast Super-Resolution Live Cell Imaging , IEEE International Conference on Image Processing 2022 : Proceedings, p. 3211-3215, IEEE International Conference on Image Processing 2022 /29./, (Bordeaux, FR, 20221016)
[18] Soukup Lubomír: Probabilistic representation of spatial fuzzy sets , Proceedings of the 12th Workshop on Uncertainty Processing, p. 196-205 , Eds: Studený Milan, Ay Nihat, Coletti Giulianella, Kleiter Gernot D., Shenoy Prakash P., WUPES 2022: 12th Workshop on Uncertainty Processing, (Kutná Hora, CZ, 20220601)
[19] Picek L., Novozámský Adam, Čapková Frydrychová Radmila, Zitová Barbara, Mach P.: Monitoring of Varroa Infestation rate in Beehives: A Simple AI Approach , IEEE International Conference on Image Processing 2022 : Proceedings, p. 3341-3345, IEEE International Conference on Image Processing 2022 /29./, (Bordeaux, FR, 20221016)
[20] Bílková Zuzana, Bartoš Michal, Dominec Adam, Greško Šimon, Novozámský Adam, Zitová Barbara, Paroubková Markéta: ASSISLT: Computer-aided speech therapy tool , Signal Processing : A publication of the European Association for Signal Processing (EURASIP), p. 598-602, European Signal Processing Conference, (Bělehrad, RS, 20220829)
[21] Talich Milan, Havrlant Jan, Antoš Filip, Soukup Lubomír: Experimental determining of horizontal movements of the water tower reservoirs by GB-RAR , IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 7th World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, (Praha, CZ, 20210906)
[22] Plachý T., Polák M., Ryjáček P., Talich Milan, Havrlant Jan, Antoš Filip, Litoš J., Macho M., Soukup Lubomír: Experimental dynamic analysis of the arch road bridge , IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 7th World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, (Praha, CZ, 20210906)
[23] Rozumnyi D., Matas J., Šroubek Filip, Pollefeys M., Oswald M.R.: FMODetect: Robust Detection of Fast Moving Objects , Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV), p. 3541-3549, International Conference on Computer Vision (ICCV) 2021, (Piscataway (on-line), US, 20211011)
[24] Kotera Jan, Šmídl Václav, Šroubek Filip: Improving Neural Blind Deconvolution , 2021 IEEE International Conference on Image Processing : Proceedings, p. 1954-1958, IEEE International Conference on Image Processing (ICIP) 2021, (Anchorage, US, 20210919)
[25] Bílková Zuzana, Šorel Michal: Projection methods for finding intersection of two convex sets and their use in signal processing problems , Image Processing: Algorithms and Systems XIX, Image Processing: Algorithms and Systems 2021 /19./, (Springfield (Online), US, 20210111)
[26] Honarvar Shakibaei Asli Barmak, Flusser Jan, Zhao Y., Erkoyuncu J. A., Roy R.: DCT/IDCT Filter Design for Ultrasound Image Filtering , Proceedings of the 25th International Conference on Pattern Recognition (ICPR 2020), p. 1804-1811, International Conference on Pattern Recognition (ICPR 2020) /25./, (Milano, IT, 20210110)
[27] Kostková Jitka, Flusser Jan, Pedone M.: Combined Invariants to Gaussian Blur and Affine Transformation , Proceedings of the 25th International Conference on Pattern Recognition (ICPR 2020), p. 459-464, 25th International Conference on Pattern Recognition (ICPR), (Milan, Italy, IT, 20210110)
[28] Zita Aleš, Šroubek Filip: Tracking Fast Moving Objects by Segmentation Network , 2021 25th International Conference on Pattern Recognition (ICPR), p. 10312-10319, 2021 25th International Conference on Pattern Recognition (ICPR), (Milan, IT, 20210110)
[29] Kerepecký Tomáš, Šroubek Filip: D3Net: Joint Demosaicking, Deblurring and Deringing , 2021 25th International Conference on Pattern Recognition (ICPR), p. 8283-8290, 2021 25th International Conference on Pattern Recognition (ICPR), (Milan, IT, 20210110)
[30] Picek L., Říha A., Zita Aleš: Coral Reef annotation, localisation and pixel-wise classification using Mask R-CNN and Bag of Tricks , CEUR Workshop Proceedings : Volume 2696. Working Notes of CLEF 2020 - Conference and Labs of the Evaluation Forum, CLEF 2020, (Thessaloniki, GR, 20200922)
[31] Zita Aleš, Picek L., Říha A.: Sketch2Code: Automatic hand-drawn UI elements detection with Faster R-CNN , CEUR Workshop Proceedings : Volume 2696. Working Notes of CLEF 2020 - Conference and Labs of the Evaluation Forum, CLEF 2020, (Thessaloniki, GR, 20200922)
[32] Lébl Matěj, Blažek Jan, Striová J., Fontana R., Zitová Barbara: Subpixel precision in registration of multimodal datasets , International Conference Florence Heri-tech: the Future of Heritage Science and Technologies 2020, Online Edition, IOP Publishing, ( 2020) , Heritech 2020, (online, IT, 20201014)
[33] Novozámský Adam, Vít D., Šroubek Filip, Franc J., Krbálek M., Bílková Zuzana, Zitová Barbara: Automated Object Labeling For CNN-Based Image Segmentation , 2020 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), p. 2036-2040, 2020 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), (Abu Dhabi, AE, 20201025)
[34] Šroubek Filip, Kotera Jan: Motion Blur Prior , 2020 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), p. 928-932, 2020 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), (Abu Dhabi, AE, 20201025)
[35] Rozumnyi D., Kotera Jan, Šroubek Filip, Matas J.: Sub-Frame Appearance and 6D Pose Estimation of Fast Moving Objects , 2020 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), p. 6777-6785, 2020 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), (Seattle, US, 20200616)
[36] Bílková Zuzana, Hradiš M.: Perceptual License Plate Super-Resolution with CTC Loss , Electronic Imaging, Intelligent Robotics and Industrial Applications using Computer Vision 2020, IS&T International Symposium on Electronic Imaging 2020, (Burlingame, California, US, 20200126)
[37] Bílková Zuzana, Novozámský Adam, Bartoš Michal, Dominec Adam, Greško Šimon, Zitová Barbara, Paroubková Markéta, Flusser Jan: Human Computer Interface Based on Tongue and Lips Movements and its Application for Speech Therapy System , Electronic Imaging, Visualization and Data Analysis 2020, IS&T International Symposium on Electronic Imaging 2020, (Burlingame, California, US, 20200126)
[38] Novozámský Adam, Mahdian Babak, Saic Stanislav: IMD2020: A Large-Scale Annotated Dataset Tailored for Detecting Manipulated Images , 2020 IEEE Winter Applications of Computer Vision Workshops (WACVW), p. 71-80, 2020 Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV ’20), (Snowmass Village, CO, US, 20200301)
[39] Talich Milan: The Effect of Temperature Changes on Vertical Deflections of Metal Rail Bridge Constructions Determined by the Ground Based Radar Interferometry Method , World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2018), Institute of Physics Publishing, (Bristol 2019) , World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2018), (Praha, CZ, 20180903)
[40] Kotera Jan, Rozumnyi D., Šroubek Filip, Matas J.: Intra-Frame Object Tracking by Deblatting , Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision 2019 (ICCV 2019), p. 2300-2309, ICCV 2019. International conference on computer vision, (Seoul, KR, 20191027)
[41] Honarvar Shakibaei Asli Barmak, Flusser Jan, Zhao Y.: 2-D Generating Function of the Zernike Polynomials and their Application for Image Classification , Proceedings of the 9th International Conference on Image Processing Theory, Tools and Applications IPTA 2019, International Conference of Image Processing, Theory, Tools & Applications, IPTA 2019 /9./, (Istanbul, TR, 20191106)
[42] Rozumnyi D., Kotera Jan, Šroubek Filip, Matas J.: Non-causal Tracking by Deblatting , Pattern Recognition : 41st DAGM German Conference, DAGM GCPR 2019, p. 122-135, German Conference on Pattern Recognition 2019 /44./, (Dortmund, DE, 20190910)
[43] Bílková Zuzana, Novozámský Adam, Dominec Adam, Greško Šimon, Zitová Barbara, Paroubková Markéta: Automatic Evaluation of Speech Therapy Exercises Based on Image Data , Image Analysis and Recognition : 16th International Conference, ICIAR 2019, Waterloo, ON, Canada, August 27–29, 2019, p. 397-404 , Eds: Karray Fakhri , Campilho Aurélio, Yu Alfred, Image Analysis and Recognition. ICIAR 2019 /16./, (Waterloo, CA, 20190827)
[44] Šroubek Filip, Kerepecký Tomáš, Kamenický Jan: Iterative Wiener Filtering for Deconvolution with Ringing Artifact Suppression , Proceedings of the 27th European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2019), p. 1159-1163, European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2019) /27./, (A Coruna, ES, 20190902)
[45] Flusser Jan, Suk Tomáš, Yang B.: Orthogonal Affine Invariants from Gaussian-Hermite Moments , Computer Analysis of Images and Patterns : CAIP 2019 International Workshops, ViMaBi and DL-UAV, Salerno, Italy, September 6, 2019, Proceedings, p. 413-424 , Eds: Vento M., Percannella G., Colantonio S., Giorgi D., Matuszewski B. J., Kerdegari H., Razaak M., International Conference on Computer Analysis of Images and Patterns, CAIP 2019 /18./, (Salerno, IT, 20190902)
[46] Kostková Jitka, Flusser Jan: Robust Histogram Estimation Under Gaussian Noise , Computer Analysis of Images and Patterns : CAIP 2019 International Workshops, ViMaBi and DL-UAV, Salerno, Italy, September 6, 2019, Proceedings, p. 421-432 , Eds: Vento M., Percannella G., Colantonio S., Giorgi D., Matuszewski B. J., Kerdegari H., Razaak M., International Conference on Computer Analysis of Images and Patterns, CAIP 2019 /18./, (Salerno, IT, 20190902)
[47] Lébl Matěj, Šroubek Filip, Kautský J., Flusser Jan: Blur Invariant Template Matching Using Projection onto Convex Sets , Computer Analysis of Images and Patterns : CAIP 2019 International Workshops, ViMaBi and DL-UAV, Salerno, Italy, September 6, 2019, Proceedings, p. 351-362 , Eds: Vento M., Percannella G., Colantonio S., Giorgi D., Matuszewski B. J., Kerdegari H., Razaak M., International Conference on Computer Analysis of Images and Patterns, CAIP 2019 /18./, (Salerno, IT, 20190902)
[48] Kostková Jitka, Flusser Jan: On the Null-Space of the Shape-Color Moment Invariants , Computer Analysis of Images and Patterns : CAIP 2019 International Workshops, ViMaBi and DL-UAV, Salerno, Italy, September 6, 2019, Proceedings, p. 402-408 , Eds: Vento M., Percannella G., Colantonio S., Giorgi D., Matuszewski B. J., Kerdegari H., Razaak M., International Conference on Computer Analysis of Images and Patterns, CAIP 2019 /18./, (Salerno, IT, 20190902)
[49] Kostková Jitka, Flusser Jan, Lébl Matěj, Pedone M.: Image Invariants to Anisotropic Gaussian Blur , Image Analysis : 21st Scandinavian Conference, SCIA 2019, p. 140-151, Scandinavian Conference on Image Analysis - SCIA'19, (Norkoping, SE, 20190611)
[50] Walner Hynek, Bartoš Michal, Mangová M., Keunen O., Bjerkvig R., Jiřík Radovan, Šorel Michal: Iterative Methods for Fast Reconstruction of Undersampled Dynamic Contrast-Enhanced MRI Data , World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018, p. 267-271 , Eds: Lhotská L., Sukupová L., Lacković I., Ibbott G.S., World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018, (Praha, CZ, 20180603)
[51] Bartoš Michal, Šorel Michal, Jiřík Radovan: Time-efficient Fourier domain evaluation of pharmacokinetic model in dynamic contrast-enhanced magnetic resonance imaging , IFMBE Proceedings, Volume 68, Issue 1, p. 777-781, World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, (Praha, CZ, 20180603)
[52] Talich M., Böhm O., Soukup Lubomír: Classification of digitized old maps , Advances and Trends in Geodesy, Cartography and Geoinformatics, p. 197-202 , Eds: Molcikova S., Hurcikova V., Zeliznakova V., Blistan P., 10th International Scientific and Professional Conference on Geodesy, Cartography and Geoinformatics, 2017, (Demanovska Dolina, SK, 20171010)
[53] Obr V., Přikryl M., Pokorný P., Hrubeš P., Langr M., Žák J., Šroubek Filip, Šorel Michal: Road resurfacing using industry 4.0 principles , Proceedings of the 36th International Communications Satellite Systems Conference (ICSSC), 36th International Communications Satellite Systems Conference (ICSSC), (Niagara Falls, CA, 20181015)
[54] Talich Milan: Monitoring of horizontal movements of high-rise buildings and tower transmitters by means of ground-based interferometric radar , GeoInformation For Disaster Management (Volume XLII-3/W4), p. 499-504 , Eds: Tanzi T., Chandra M., Altan O., Sunar F., Geoinformation for Disaster Management Conference 2018, Gi4DM 2018, (Istanbul, TR, 20180318)
[55] Šimberová Stanislava, Suk Tomáš: Solar Atmosphere Data Analysis , Proceedings of the 24th International Conference on Pattern Recognition (ICPR 2018), p. 2797-2802, International Conference on Pattern Recognition /24th/, (Beijing, CN, 20180820)
[56] Šroubek Filip: Digital image restoration: blur as a motion cue , ITAT 2018: Information Technologies – Applications and Theory. Proceedings of the 18th conference ITAT 2018, p. 43-43, ITAT 2018. Conference on Information Technologies – Applications and Theory /18./, (Plejsy, SK, 20180921)
[57] Kostková Jitka, Suk Tomáš, Flusser Jan: Affine Moment Invariants of Vector Fields , Proceedings of the 25th IEEE International Conference on Image Processing 2018, p. 1338-1342, IEEE International Conference on Image Processing 2018 (ICIP 2018) /25./, (Atény, GR, 20181007)
[58] Kotera Jan, Šroubek Filip: Motion Estimation and Deblurring of Fast Moving Objects , Proceedings of the 25th IEEE International Conference on Image Processing 2018, p. 2860-2864, IEEE International Conference on Image Processing 2018 (ICIP 2018) /25./, (Atény, GR, 20181007)
[59] Blažek Jan, Zitová Barbara: Information separation in art investigation - a survey , PROCEEDINGS of the sixth International workshop on Image Processing for Art Investigation (IP4AI 2018), p. 18-20, Image processing for art investigation, (Gent, BE, 20180621)
[60] Blažek Jan, Vlašic O., Zitová Barbara: Improvement of the visibility of concealed features in misregistered NIR reflectograms by deep learning , Florence Heri-Tech - The Future of Heritage Science and Technologies, Florence Heri-Tech - The Future of Heritage Science and Technologies, (Florence, IT, 20180516)
[61] Talich Milan: Using Ground Radar Interferometry for Precise Determining of Deformation and Vertical Deflection of Structures , IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, p. 1-10 , Eds: Ferrero, A.M. , Drusa, M. , Marschalko, M. , Yilmaz, I. , Karaca, O. , Torok, I. , World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2017), (Prague, CZ, 20170911)
[62] Novozámský Adam, Šorel Michal: JPEG Compression Model in Copy-move Forgery Detection , Proceedings of the Seventh International Conference on Image Processing Theory, Tools and Applications, International Conference on Image Processing Theory, Tools and Applications (IPTA 2017) /7./, (Montreal, CA, 20171128)
[63] Rozumnyi D., Kotera Jan, Šroubek Filip, Novotný L., Matas J.: The World of Fast Moving Objects , 2017 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), p. 5203-5211, The IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), (Honolulu, US, 20170721)
[64] Yang B., Kostková Jitka, Flusser Jan, Suk Tomáš, Bujack R.: Recognition of Patterns in Vector Fields by Gaussian-Hermite Invariants , Proceedings of the 2017 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2017), p. 2359-2363, IEEE International Conference on Image Processing 2017 (ICIP 2017), (Beijing, CN, 20170917)
[65] Bujack R., Flusser Jan: Flexible Moment Invariant Bases for 2D Scalar and Vector Fields , WSCG 2017 (25. International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision) : Full Papers Proceedings, p. 11-20 , Eds: Skála  V., International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision 2017 /25./ (WSCG 2017), (Plzeň, CZ, 20170529)
[66] Zita Aleš, Flusser Jan, Suk Tomáš, Kotera Jan: Feature Selection on Affine Moment Invariants in Relation to Known Dependencies , Computer Analysis of Images and Patterns : 17th International Conference, CAIP 2017, p. 285-295 , Eds: Felsberg M., Heyden A., Krüger N., International Conference on Computer Analysis of Images and Patterns (CAIP 2017) /17./, (Ystad, SE, 20170822)
[67] Bílková Zuzana, Bartoš Michal, Schier Jan, Šroubek Filip, Zitová Barbara, Vydra J., Daneš J.: Evaluating Spatial Coverage of Breast Examination with Free-hand Ultrasound Transducer , BISTEC 2017 10th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies, p. 128-133 , Eds: Silveira Margarida, Fred Ana, Gamboa Hugo, Vaz Mário, BIOIMAGING 4th International Conference on Bioimaging, (Porto, PT, 20170221)
[68] Šorel Michal, Bartoš Michal: Efficient JPEG decompression by the alternating direction method of multipliers , Proceedings of the 23rd International Conference on Pattern Recognition (ICPR), p. 271-276, 23rd International Conference on Pattern Recognition ICPR 2016, (Cancún, MX, 20161204)
[69] Suk Tomáš, Šimberová Stanislava: Solar Flare Retrieval, Detection and Analysis , Proceedings of the 23rd International Conference on Pattern Recognition (ICPR), 23rd International Conference on Pattern Recognition ICPR 2016, (Cancún, MX, 20161204)
[70] Höschl Cyril, Flusser Jan: Decomposition of 3D Binary Objects into Rectangular Blocks , Digital Image Computing: Techniques and Applications (DICTA) 2016, DICTA 2016 : Digital Image Computing: Techniques and Applications, (Gold Coast, AU, 20161130)
[71] Talich Milan: The Deformation Monitoring of Dams by the Ground-Based InSAR Technique - Case Study of Concrete Hydropower Dam Orlík , International Journal of Advances in Agricultural and Environmental Engineering, p. 192-197, International Conference on Disaster Management, Civil and Architectural Engineering (DMCAE-16), (Pattaya, TH, 20160428)
[72] Kratochvíla Jiří, Jiřík Radovan, Starčuk jr. Zenon, Bartoš Michal, Standara M., Taxt T.: Using multichannel blind AIF estimation with the DCATH model to allow increased temporal sampling interval in DCE-MRI , Magma, ESMRMB 2016 Congress, (Vienna, AT, 20160929)
[73] Šroubek Filip, Soukup Jindřich, Zitová Barbara: Variational Bayesian Image Reconstruction with an Uncertainty Model for Measurement Localization , Proc. 2016 24th European Signal Processing Conference (EUSIPCO), p. 723-727, 24th European Signal Processing Conference (EUSIPCO), (Budapest, HU, 29.08.2016-02.09.2016)
[74] Bílková Zuzana, Soukup Jindřich, Kučera V.: Cell Segmentation Using Level Set Methods with a New Variance Term , Image Analysis and Recognition : 13th International Conference, ICIAR 2016, p. 183-190, International Conference Image Analysis and Recognition 2016, (Póvoa de Varzim, PT, 20160713)
[75] Bakule Lubomír, Papík Martin, Rehák Branislav: Networked overlapping control for building benchmark , Proceedings of the 6th European Conference on Structural Control (EACS 2016), European Conference on Structural Control (EACS 2016), (Sheffield, GB, 20160711)
[76] Bakule Lubomír, Papík Martin, Rehák Branislav: Quantized Event-Triggered Static Output Feedback Stabilization , Proceedings of the 12th IEEE International Conference on Control & Automation (ICCA) 2016, p. 499-504, The 12th IEEE International Conference on Control & Automation (ICCA) 2016, (Kathmandu, NP, 01.06.2016-03.06.2016)
[77] Talich Milan: Possibilities of Precise Determining of Deformation and Vertical Deflection of Structures Using Ground Radar Interferometry. , FIG Working Week 2015. From the Wisdom of the Ages to the Challenges of the Modern World , Eds: Friis-Hansen L., FIG Working Week 2015, (Sofia, BG, 20150517)
[78] Šimberová Stanislava, Suk Tomáš: Automated detection of meteors in observed image sequence , International conference of computational methods in sciences and engineering 2015 , Eds: Simos T.E., International conference of computational methods in sciences and engineering 2015, (Athens, GR, 20150320)
[79] Kotera Jan, Šroubek Filip: Blind deconvolution of images with model discrepancies using maximum a posteriori estimation with heavy-tailed priors , Digital Photography XI, Digital Photography and Mobile Imaging XI, (San Francisco, US, 09.02.2015-10.02.2015)
[80] Hradiš M., Kotera Jan, Zemčík P., Šroubek Filip: Convolutional Neural Networks for Direct Text Deblurring , Proceedings of BMVC 2015, The British Machine Vision Conference (BMVC) 2015 /26./, (Swansea, GB, 07.09.2015-10.09.2015)
[81] Kotera Jan, Zitová Barbara, Šroubek Filip: PSF accuracy measure for evaluation of blur estimation algorithms , Proceedings of the 2015 IEEE International Conference on Image Processing, ICIP 2015, p. 2080-2084, IEEE International Conference on Image Processing 2015, ICIP 2015, (Québec City, CA, 27.09.2015-30.09.2015)
[82] Mahdian Babak, Novozámský Adam, Saic Stanislav: Identification of Aliasing-Based Patterns in Re-Captured LCD Screens , Proceedings of the 2015 IEEE International Conference on Image Processing, ICIP 2015, p. 616-620, IEEE International Conference on Image Processing 2015, ICIP 2015, (Québec City, CA, 27.09.2015-30.09.2015)
[83] Novozámský Adam, Sedlář Jiří, Zita Aleš, Šroubek Filip, Flusser Jan, Švec J. G., Vydrová J., Zitová Barbara: Image Analysis of Videokymographic Data , Proceedings of the 2015 IEEE International Conference on Image Processing, ICIP 2015, p. 78-82, IEEE International Conference on Image Processing 2015, ICIP 2015, (Québec City, CA, 27.09.2015-30.09.2015)
[84] Bakule Lubomír, Papík Martin, Rehák Branislav: Reliable overlapping control for civil structures , Proceedings of the EVACES’15, 6th International Conference on Experimental Vibration Analysis for Civil Engineering Structures , Eds: Feltrin G., International Conference on Experimental Vibration Analysis for Civil Engineering Structures EVACES’15, /6./, (Dübendorf, CH, 19.10.2015-21.10.2015)
[85] Mahdian Babak, Novozámský Adam, Saic Stanislav: Determination of Stop-Criterion for Incremental Methods Constructing Camera Sensor Fingerprint , Digital-Forensics and Watermarking, p. 47-59, International Workshop, IWDW 2014 /13./, (Taipei, TW, 01.10.2014-04.10.2014)
[86] Flusser Jan, Suk Tomáš, Farokhi Sajad, Höschl Cyril: Recognition of Images Degraded by Gaussian Blur , Computer Analysis of Images and Patterns - CAIP 2015, p. 88-99 , Eds: Azzopardi George, Petkov Nicolai, Computer Analysis of Images and Patterns, (Valletta, MT, 02.09.2015-04.09.2015)
[87] Bakule Lubomír, Papík Martin, Rehák Branislav: Decentralized overlapping control for civil structures , Proceedings of the 7th ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and Materials (SMART 2015) , Eds: Araújo A. L., Mota Soreas C. A., ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and Materials (SMART 2015) /7./, (Ponta Delgada, PT, 03.06.2015-06.06.2015)
[88] Marrugo A., Millán M. S., Šorel Michal, Kotera Jan, Šroubek Filip: Improving the blind restoration of retinal images by means of point-spread-function estimation assessment , Proceedings of 10th International Seminar on Medical Information Processing and Analysis (SIPAIM) 2014, International Symposium on Medical Information Processing and Analysis 2014 /10./, (Cartagena de Indias, CO, 10.10.2014-16.10.2014)
[89] Flusser Jan: Visual Object Recognition in Machine Intelligence , Computational Intelligence, IASTED International Conference on Computational Intelligence 2015 /6./, (Innsbruck, AT, 16.02.2015-17.02.2015)
[90] Talich Milan: Using Strain Analysis For Landslides , Proceedings of World Landslide Forum 3, 2-6 June 2014, Beijing, p. 178-184, World Landslide Forum 3, (Beijing, CN, 02.06.2014-06.06.2014)
[91] Talich Milan: Možnosti přesného určování deformací a průhybů stavebních konstrukcí metodou pozemní radarové interferometrie , 49. GID Brno, 19.-20.2.2014, sborník referátů, p. 1-7 , Eds: Bureš Jiří, Žufanová Vladimíra, Hrčková Lenka, 49. geodetické informační dny, Brno, 19.-20.2.2014, (Brno, CZ, 19.02.2014-20.02.2014)
[92] Talich Milan: Přesné monitorování svislých průhybů mostních konstrukcí metodou pozemní radarové interferometrie , XII. mezinárodní konference Geodézie a kartografie v dopravě, Olomouc 4.-5.9.2014, p. 75-88, XII. mezinárodní konference Geodézie a kartografie v dopravě, Olomouc 4. až 5.9.2014, (Olomouc, CZ, 04.09.2014-05.09.2014)
[93] Talich Milan, Glöckner M.: Využití technologie GB InSAR k určování deformací betonové přehradní hráze Orlík , MERANIE, MONITOROVANIE A VYHODNOCOVANIE POSUNOV NA VODNÝCH STAVBÁCH, Zborník referátov z vedecko-odborného seminára s medzinárodnou účasťou, Bratislava, 16. 09. 2014, p. 1-9 , Eds: Lukáč Štefan, Lipták Imrich, Meranie, monitorovanie a vyhodnocovanie posunov na vodných stavbách, (Bratislava, SK, 16.09.2014)
[94] Talich Milan, Glöckner M., Böhm Ondřej, Antoš Filip, Soukup Lubomír, Havrlant Jan, Šolc Jakub: The Application of the Ground-based InSAR technique for the deformation monitoring of concrete hydropower dam Orlík on Vltava river , INGEO 2014 – 6th International Conference o n Engineering Surveying, Prague, Czech republic, April 3 - 4, 2014, p. 203-210 , Eds: Kopáčik Alojz, Kyrinovič Peter, Štroner Martin, INGEO 2014 – 6th International Conference o n Engineering Surveying, Prague, Czech republic, April 3 - 4, 2014, (Praha, CZ, 03.04.2014-04.04.2014)
[95] Blažek Jan, Zitová Barbara, Tichý T., Vašutová V.: Optical properties of historical paint pigments under near infrared (NIR) radiation , ACTA ARTIS ACADEMICA 2014, p. 35-41 , Eds: Hradil David, Hradilová Janka, mezioborová konference ALMA 2014, (Praha, CZ, 20.11.2014-21.11.2014)
[96] Blažek Jan, Soukup Jindřich, Zitová Barbara, Flusser Jan, Hradilová J., Hradil David, Tichý T.: M3art: A Database of Models of Canvas Paintings , Digital Heritage. Progress in Cultural Heritage: Documentation, Preservation, and Protection. EuroMed 2014, p. 176-185, International Conference EuroMed 2014 /5./, (Limassol, GR, 03.11.2014-08.11.2014)
[97] Soukup Jindřich, Lašan M., Šroubek Filip: Segmentation of Individual Cells in Phase Contrast Microscopy Images , Proceedings of the 18th Conference on Medical Image Understanding and Analysis, p. 185-190 , Eds: Reyes-Aldasoro Constantino Carlos, Slabaugh Greg, Medical Image Understanding and Analysis 2014, (London, GB, 09.07.2014-11.07.2014)
[98] Bakule Lubomír, Papík Martin: Decentralized Model-Based Event-Triggered Control of Complex Systems , Proceedings of the XXIst Congreso ACCA 2014, p. 305-310, Congreso de la Asociación Chilena de Control Automático ACCA 2014 /XXI./, (Santiago de Chile, CL, 05.11.2014-07.11.2014)
[99] Jiřík Radovan, Souček Karel, Mézl M., Bartoš Michal, Dražanová Eva, Dráfi F., Krátká Lucie, Kratochvíla J., Macíček O., Nylund K., Hampl A., Gilja O.H., Taxt T., Starčuk jr. Zenon: Blind Deconvolution in Dynamic Contrast-Enhanced MRI and Ultrasound , Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), 2014 36th Annual International Conference of the IEEE. Proceedings, p. 4276-4279, [Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society /36./ (EMBC), (Chicago, US, 26.08.2014-30.08.2014)
[100] Šroubek Filip, Šmídl Václav, Kotera Jan: Understanding image priors in blind deconvolution , 2014 IEEE International Conference on Image Processing, p. 4492-4496, 2014 IEEE International Conference on Image Processing, (Paris, FR, 27.10.2014-30.10.2014)
[101] Šindelář Ondřej, Šroubek Filip, Milanfar P.: A smartphone application for removing handshake blur and compensating rolling shutter , 2014 IEEE International Conference on Image Processing, p. 2160-2162, 2014 IEEE International Conference on Image Processing, (Paris, FR, 27.10.2014-30.10.2014)
[102] Olivas Stephen J., Šorel Michal, Arianpour A., Stamenov I., Nikzad N., Schuster Glenn M., Motamedi N., Mellette William M., Stack Ron A., Johnson A., Morrison R., Agurok Ilya P., Ford Joseph E.: Digital image processing for wide-angle highly spatially variant imagers , Novel Optical Systems Design and Optimization XVII, Novel Optical Systems Design and Optimization XVII, (San Diego, US, 17.08.2014-21.08.2014)
[103] Höschl Cyril, Flusser Jan: Noise Resistant Image Retrieval , Proceedings of the 22nd International Conference on Pattern Recognition (ICPR 2014), p. 2972-2977, 22nd International Conference on Pattern Recognition, (Stockholm, SE, 22.08.2014-28.08.2014)
[104] Šindelář Ondřej, Šroubek Filip, Milanfar P.: Space-variant image deblurring on smartphones using inertial sensors , CVPRW 2014 : Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops 2014, p. 191-192, IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops, (Columbus, US, 23.06.2014-28.06.2014)
[105] Bakule Lubomír, Papík Martin, Rehák Branislav: Decentralized stabilization of large-scale civil structures , Proceedings of the 19th IFAC World Congress, 2014, p. 10427-10432, The 19th World Congress of the IFAC /2014/, (Cape Town, ZA, 24.08.2014-29.08.2014)
[106] Bakule Lubomír, Papík Martin, Rehák Branislav: Decentralized Reliable Control for a Building Benchmark , Proceedings of the 6th World Conference on Structural Control and Monitoring - 6WCSCM, p. 2242-2253 , Eds: Rodellar J., Güemes A., Pozo F., World Conference on Structural Control and Monitoring /6./ - 6WCSCM, (Barcelona, ES, 15.07.2014-17.07.2014)
[107] Farokhi S., Shamsuddin S.M., Sheikh U.U., Flusser Jan: Near Infrared Face Recognition: A Comparison of Moment-Based Approaches , The 8th International Conference on Robotic, Vision, Signal Processing & Power Applications, p. 129-135 , Eds: Sakim H., Mustaffa M., The 8th International Conference on Robotic, Vision, Signal Processing & Power Applications, (Penang, MY, 08.12.2013-10.12.2013)
[108] Šorel Michal: Mathematics in image processing , SNA´14 - Seminar on Numerical Analysis , p. 110-122 , Eds: Bílková H., Rozložník M., Tichý P., SNA ’14. Seminar on Numerical Analysis, (Nymburk, CZ, 27.01.2014-31.01.2014)
[109] Mahdian Babak, Saic Stanislav: A Novel Method for Identifying Exact Sensor Using Multiplicative Noise Component , Proceedings of the IEEE International Symposium on Multimedia (ISM), 2013, p. 241-247, IEEE International Symposium on Multimedia (ISM), 2013, (Anaheim, CA, 09.12.2013-11.12.2013)
[110] Talich Milan: Velmi přesné určování svislých průhybů mostných konstrukcí metodou pozemní radarové interferometrie , IPG 2013 - Vytyčovanie a kontrolné meranie technologických zariadení , Eds: Kyrinovič Peter, IPG 2013 VYTYČOVANIE A KONTROLNÉ MERANIE TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENÍ, (Bratislava, SK, 12.09.2013-13.09.2013)
[111] Marrugo A., Millán M. S., Šorel Michal, Šroubek Filip: Blind restoration of retinal images degraded by space-variant blur with adaptive blur estimation , Proceedings ot the 8th Iberoamerican Optics Meeting and 11th Latin American Meeting on Optics, Lasers, and Applications, 8th Iberoamerican Optics Meeting and 11th Latin American Meeting on Optics, Lasers, and Applications, (Porto, PT, 22.07.2013-26.07.2013)
[112] Šimberová Stanislava, Suk Tomáš: Analysis of Dynamic Processes by Statistical Moments of High Orders , Progress in Pattern Recognition, Image Analysis, Computer Vision, and Applications, p. 33-40, CIARP 2013, Iberoamerican Congress on Pattern Recognition /18./, (Havana, CU, 20.11.2013-23.11.2013)
[113] Bakule Lubomír, Papík Martin, Rehák Branislav: Stabilization of Decentralized Networked Complex Systems with Multiple-Packet Transmission , Proceedings of the 6th IEEE International Conference on Cybernetics and Intelligent Systems (CIS 2013), p. 42-47, the 6th IEEE International Conference on Cybernetics and Intelligent Systems (CIS 2013), (Manila & Pico de Loro, PH, 12.11.2013-15.11.2013)
[114] Blažek Jan, Soukup Jindřich, Zitová Barbara, Flusser Jan, Tichý T., Hradilová J.: Low-cost mobile system for multispectral cultural heritage data acquisition , Digital Heritage International Congress, p. 73-79, Digital Heritage 2013, (Marseille, FR, 28.10.2013-1.11.2013)
[115] Blažek Jan, Zitová Barbara, Flusser Jan: Image Fusion for Difference Visualization in Art Analysis , Digital Heritage International Congress, p. 653-656, Digital Heritage 2013, (Marseille, FR, 28.10.2013-1.11.2013)
[116] Boldyš Jiří, Flusser Jan: Invariants to symmetrical convolution with application to dihedral kernel symmetry , Image Analysis and Processing – ICIAP 2013, p. 369-378 , Eds: Petrosino A., Image Analysis and Processing – ICIAP 2013, (Neapol, IT, 11.09.2013-13.09.2013)
[117] Šroubek Filip, Šorel Michal, Horáčková Irena, Flusser Jan: Patch-based blind deconvolution with parametric interpolation of convolution kernels , Proceedings of the 2013 IEEE International Conference on Image Processing ICIP 2013, p. 577-581, International conference on image processing, ICIP 2013, (Melbourne, AU, 15.09.2013-18.09.2013)
[118] Kotera Jan, Šroubek Filip, Milanfar P.: Blind Deconvolution Using Alternating Maximum a Posteriori Estimation with Heavy-Tailed Priors , Computer Analysis of Images and Patterns, p. 59-66 , Eds: Wilson Richard, Bors Adrian, Hancock Edwin, Smith William, Computer Analysis of Images and Patterns, (York, GB, 27.08.2013-29.08.2013)
[119] Soukup Jindřich, Císař P., Šroubek Filip: Segmentation of Time-Lapse Images with Focus on Microscopic Images of Cells , Image Analysis and Processing – ICIAP 2013, p. 71-80 , Eds: Petrosino A., International Conference on Image Analysis and Processing, (Naples, IT, 11.09.2013-13.09.2013)
[120] Suk Tomáš, Flusser Jan, Novotný P.: Comparison of Leaf Recognition by Moments and Fourier Descriptors , Computer Analysis of Images and Patterns, p. 221-228 , Eds: Wilson Richard, Hancock Edwin, Bors Adrian, Smith William, Computer Analysis of Images and Patterns, CAIP, (York, GB, 27.08.2013-29.08.2013)
[121] Bakule Lubomír, de la Sen M., Papík Martin, Rehák Branislav: Decentralized stabilization of complex systems with delayed feedback , Proceedings of the 13th IFAC Symposium on Large Scale Complex Systems: Theory and Applications, 2013, p. 31-36, IFAC Symposium of Large Scale Complex Systems /13./ (LSS 2013), (Shanghai, CN, 07.07.2013-10.07.2013)
[122] Bakule Lubomír, de la Sen M., Papík Martin, Rehák Branislav: Decentralized stabilization of symmetric systems with delayed observer-based feedback , 2013 AMERICAN CONTROL CONFERENCE (ACC), p. 6679-6684, American Control Conference 2013, (Washington DC, US, 17.06.2013-19.06.2013)
[123] Flusser Jan, Suk Tomáš, Boldyš Jiří, Zitová Barbara: Blur Invariants and Projection Operators , Signal Processing, Pattern Recognition and Applications, p. 305-312 , Eds: Linsen L., Kampel M., Signal Processing, Pattern Recognition and Applications (SPPRA 2013), (Insbruck, AT, 12.02.2013-14.02.2013)
[124] Šimberová Stanislava, Haindl Michal, Šroubek Filip: Fine Structure Recognition in Multichannel Observations , International Conference on Digital Image Computing Techniques and Applications (DICTA) 2012, p. 1-7, International Conference on Digital Image Computing Techniques and Applications (DICTA) 2012, (Fremantle, AU, 03.12.2012-05.12.2012)
[125] Höschl Cyril: Visualization of Team Profiles with the Use of Indirect Sociomaps , Proceedings of a Special Focus Symposium on Sociodiagnostics and Sociomapping, p. 9-12 , Eds: Lasker George E., Bahbouh Radvan, International Converence on System Research, Informatics and Cybernetics /24./, (Baden-Baden, DE, 30.07.2012-03.08.2012)
[126] Soukup Lubomír, Havrlant Jan, Böhm Ondřej, Talich Milan: Elastic Conformal Transformation of Digital Images , Proceedings of the FIG Working Week 2012, FIG Working Week 2012, (Rome, IT, 06.05. 2012-10.05.2012)
[127] Zhu X., Šroubek Filip, Milanfar P.: Deconvolving PSFs for a Better Motion Deblurring Using Multiple Images , Computer Vision – ECCV 2012, p. 636-647, ECCV12 - 12th European Conference on Computer Vision, (Florence, IT, 07.10.2012-13.10.2012)
[128] Suk Tomáš, Höschl Cyril, Flusser Jan: Rectangular Decomposition of Binary Images , Proceedings of the International Conference on Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems Acivs'12, p. 213-224 , Eds: Blanc-Talon J., Popescu D., Philips W., Scheunders P., Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems (Acivs 2012), (Brno, CZ, 04.09.2012-07.09.2012)
[129] Olivas S. J., Šorel Michal, Nikzad N., Ford J.: Platform Motion Blur Image Restoration System , Computational Optical Sensing and Imaging 2012, p. 1-3, Computational Optical Sensing and Imaging, (Arlington, US, 23.06.2012-27.06.2012)
[130] Marrugo A., Millán M. S., Cristóbal G., Gabarda S., Šorel Michal, Šroubek Filip: Image analysis in modern ophthalmology: from acquisition to computer assisted diagnosis and telemedicine , Optics, Photonics, and Digital Technologies for Multimedia Applications II, Optics, Photonics, and Digital Technologies for Multimedia Applications II, (Brussels, BE, 17.04.2012-18.04.2012)
[131] Farokhi S., Shamsuddin S. M., Flusser Jan, Sheikh U. U.: Assessment of Time-Lapse in Visible and Thermal Face Recognition , Proc. WASET Int'l. Conf. Machine Learning and Pattern Recognition ICMLPR'12, p. 578-583, International Conference on Machine Learning and Pattern Recognition ICMLPR'12, (Kuala Lumpur, MY, 19.02.2012-21.02.2012)
[132] Schier Jan, Kovář Bohumil, Kočárek E.: Automated Detection of Interphase and Metaphase Nuclei in the FISH Images , BIOINFORMATICS 2012, Proceedings of the International Conference on Bioinformatics Models, Methods and Algorithms, p. 347-350 , Eds: Schier Jan, Correia Carlos, Fred Ana, Gamboa Hugo, BIOINFORMATICS 2012, International Conference on Bioinformatics Models, Methods and Algorithms, (Vilamoura, Algarve, PT, 01.02.2012-04.02.2012)
[133] Mahdian Babak, Saic Stanislav: Identifying image forgeries using change points detection , Media Watermarking, Security, and Forensics III, SPIE Electronic Imaging, Media Watermarking, Security, and Forensics III, (San Francisco, US, 22.01.2011-23.01.2011)
[134] Mahdian Babak, Saic Stanislav: Image Tampering Detection Using Methods Based on JPEG Compression Artifacts: A Real-Life Experiment , Proceedings of ISABEL'11, ISABEL '11 Proceedings of the 4th International Symposium on Applied Sciences in Biomedical and Communication Technologies, (Barcelona, ES, 26.10.2011-29.10.2011)
[135] Marrugo A., Šorel Michal, Šroubek Filip, Millán M. S.: Multichannel Blind Deconvolution in Eye Fundus Imaging , Proceedings of ISABEL'11, p. 1-4, 4th International Symposium on Applied Sciences in Biomedical and Communication Technologies, (Barcelona, ES, 26.10.2011-29.10.2011)
[136] Boldyš Jiří, Dvořák Jiří, Bělohlávek O., Skopalová M.: Monte Carlo simulation of PET images for injection dose optimization , Computational Vision and Medical Image Processing: VipIMAGE 2011, p. 1-6 , Eds: Manuel J., Tavares R. S., Jorge N., VipIMAGE 2011 - third ECCOMAS thematic conference on computational vision and medical image processing, (Olhao, Algarve, PT, 12.10.2011-14.10.2011)
[137] Schier Jan, Kovář Bohumil, Kočárek E., Kuneš Michal: Image Processing for Automated Analysis of the Fluorescence In-Situ Hybridization (FISH) Microscopic Images , Convergence and Hybrid Information Technology, p. 622-633, 5th International Conference, ICHIT 2011, (Daejeon, KR, 22.09.2011-24.09.2011)
[138] Beneš Miroslav, Zitová Barbara, Blažek Jan, Hradilová J., Hradil David: Removing the Artifacts from Artwork Cross-section Images , Proceedings of the 18th IEEE International Conference on Image Processing, p. 3598-3601, ICIP 18th IEEE International Conference on Image Processing, (Brussels, BE, 11.09.2011-14.09.2011)
[139] Šroubek Filip, Kamenický Jan, Milanfar P.: Superfast superresolution , 18th IEEE International Conference on Image Processing, p. 1177-1180, 18th IEEE International Conference on Image Processing, (Brusel, BE, 11.09.2011-14.09.2011)
[140] Suk Tomáš, Flusser Jan: Tensor Method for Constructing 3D Moment Invariants , Computer Analysis of Images and Patterns, Proceedings, p. 212-219 , Eds: Real P., Diaz-Pernil D., Molina-Abril H., Berciano A., Kropatsch W., Computer Analysis of Images and Patterns, CAIP, (Seville, ES, 29.08.2011-31.08.2011)
[141] Sedlář Jiří, Zitová Barbara, Kopeček Jaromír, Todorciuc T., Kratochvílová Irena: Detection of Elliptical Particles in Atomic Force Microscopy Images , ICASSP 2011: IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, p. 1233-1236, ICASSP 2011: IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, (Praha, CZ, 22.05.2011-27.05.2011)
[142] Šroubek Filip, Kamenický Jan, Flusser Jan: Denoising, deblurring, and superresoluton in mobile phones , Computational Imaging IX - Proceedings of the SPIE 2011, IS&T/SPIE Electronic Imaging 2011, (San Francisco, US, 24.01.2011-25.01.2011)
[143] Kamenický Jan, Zitová Barbara: Contrast preserving color fusion , Color Imaging XVI: Displaying, Processing, Hardcopy, and Applications - Proceedings of the SPIE 2011, IS&T/SPIE Electronic Imaging 2011, (San Francisco, US, 23.01.2011-27.01.2011)
[144] Zitová Barbara, Beneš Miroslav, Blažek Jan: Image fusion for art analysis , Proceedings of SPIE , p. 786908-1-786908-9 , Eds: Stork D. G., Coddington J., Bentkowska-Kafel A. , IS&T/SPIE Electronic Imaging, (San Francisco Airport, US, 23.01.2011-27.01.2011)
[145] Schier Jan, Kovář Bohumil: A semi-automatic software tool for batch processing of yeast colony images , Proceedings of the Eighth IASTED International Conference on Signal Processing, Pattern Recognition, and Applications, p. 206-212 , Eds: Zhang J.J., Eighth IASTED International Conference on Signal Processing, Pattern Recognition, and Applications (SPPRA), (Innsbruck, AT, 16.02.2011-18.02.2011)
[146] Schier Jan, Kovář Bohumil: Automated counting of yeast colonies using the Fast Radial Transform algorithm , BIOSTEC 2011 4th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies, p. 22-27 , Eds: Pellegrini Marco, Fred Ana, Filipe Joaquim, Gamboa Hugo, BIOINFORMATICS 2011 International Conference on Bioinformatics Models, Methods and Algorithms, (Řím, IT, 26.01.2011-29.1.2011)
[147] Mahdian Babak, Saic Stanislav, Nedbal Radim: JPEG Quantization Tables Forensics: A Statistical Approach , Computational Forensics : Proceedings of the 4th International Workshop, IWCF 2010, p. 150-159 , Eds: Sako Hiroshi, Franke Katrin Y., Saitoh Shuji, IWCF 2010. International Workshop on Computational Forensics /4./, (Tokyo, JP, 11.11.2010-12.11.2010)
[148] Mahdian Babak, Saic Stanislav: Detecting Double Compressed JPEG Images , Proceedings of the 3rd International Conference on Imaging for Crime Detection and Prevention 2009 (ICDP 2009), 3rd International Conference on Imaging for Crime Detection and Prevention (ICDP-09), (London, GB, 03.12.2009-03.12.2009)
[149] Bianco G., Bruno F., Tonazzini A., Salerno E., Savino P., Zitová Barbara, Šroubek Filip, Console E.: A framework for virtual restoration of ancient documents by combination of multispectral and 3D imaging , Eurographics Italian Chapter Conference, p. 1-7 , Eds: Puppo E., Brogni A., de Floriani L., Eurographics Italian Chapter Conference, (Janov, IT, 18.11.2010-19.11.2010)
[150] Bianco G., Bruno F., Salerno E., Tonazzini A., Zitová Barbara, Šroubek Filip: Quality Improvement of Multispectral Images for Ancient Document Analysis , EUROMED 2010, 3rd International Conference dedicated on Digital Heritage, p. 29-34 , Eds: Ioannides M., Fellner D., Georgopoulos A., Hadjimitsis D., 3rd International Conference dedicated on Digital Heritage, (Limasol, CY, 08.11.2010-13.11.2010)
[151] Šimberová Stanislava, Haindl Michal, Flusser Jan: Mathematics improves astronomical image understanding , Mathematics and Astronomy: A joint Long Journey, p. 215-221 , Eds: de Leon Manuel, de Diego D.M., Ros R.M., Mathematics and astronomy: A joint long journey, (Madrid, ES, 23.11.2009-17.11.2009)
[152] Heřmánek Antonín, Kuneš Michal, Tichý Milan: Reducing Power Consumption of an Embedded DSP Platform through the Clock-Gating Technique , Proceedings of the International Conference on Field Programmable Logic and Applications, p. 336-339, 20th International Conference on Field Programmable Logic and Applications, (Milano, IT, 31.08.2010-02.09.2010)
[153] Suk Tomáš, Flusser Jan: Refined Morphological Methods of Moment Computation , Proceedings of 20th International Conference on Pattern Recognition ICPR 2010, p. 966-970, 20th International Conference on Pattern Recognition ICPR 2010, (Istanbul, TR, 23.08.2010-26.08.2010)
[154] Suk Tomáš: The Proof of Completeness of the Graph Method for Generation of Affine Moment Invariants , Image Analysis and Recognition, Proceedings of 7th International Conference ICIAR 2010, p. 157-166 , Eds: Campilho Aurélio, Kamel Mohamed, 7th International Conference on Image Analysis and Recognition, ICIAR 2010, (Póvoa de Varzim, PT, 21.06.2010-23.06.2010)
[155] Mazanec Tomáš, Heřmánek Antonín, Kamenický Jan: Blind image deconvolution algorithm on NVIDIA CUDA platform , Proceedings of the 13th IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems, p. 125-126, The 13th IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems, (Vienna, AT, 14.04.2010-16.04.2010)
[156] Zitová Barbara, Beneš Miroslav, Hradilová J., Hradil David: Analysis of painting materials on multimodal microscopic level , Proceedings of SPIE IS&T/SPIE Electronic Imaging 2010 , Eds: Stork D. G., Coddington J., Bentkowska-Kafel A., IS&T/SPIE Electronic Imaging 2010, (San Jose, US, 17.01.2010-21.01.2010)
[157] Saic Stanislav, Mahdian Babak: A Cyclostationarity Analysis Applied to Image Forensics , Proceedings of IEEE Workshop on Applications of Computer Vision (WACV 2009)., p. 279-284, 2009 IEEE Workshop on Applications of Computer Vision (WACV 2009), (SnowBird Utah, US, 07.12. 2009-09.12.2009)
[158] Saic Stanislav, Mahdian Babak: A Cyclostationarity Analysis Applied to Scaled Images , Neural Information Processing, p. 683-690 , Eds: Leung C.S., Lee M., Chan J.H., ICONIP 2009. International Conference on Neural Information Processing /16./, (Bangkok, TH, 01.12.2009-05.12.2009)
[159] Mahdian Babak, Saic Stanislav: Detection of Near-Duplicated Image Regions , Computer Recognition Systems 2, p. 187-195 , Eds: Kurzynski Marek , Puchala Edward , Fifth International Conference on Computer Recognition Systems, (Wroclaw, PL, 22.10.2007-25.10.2007)
[160] Soukup Lubomír: Application of collocation to transformation of deformed cadastral maps , International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, p. 537-543 , Eds: Milev G., FIG, (Sofia 2005) , Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, (Sofia, BG, 03.11.2005-04.11.2005)
[161] Acosta-Mesa H. G., Zitová Barbara, Ríos-Figueroa H. V., Cruz-Ramírez N. V., Marín-Hernández A., Hernández-Jiménez R., Cocotle-Ronzón B. E., Hernández-Galicia E.: Cervical cancer detection using colposcopic images: a temporal approach , Proceedings of the Mexican International Conference on Computer Science ENC'05, p. 1-7, Mexican International Conference in Computer Science. ENC'05, (Puebla, MX, 26.09.2005-30.09.2005)
[162] Ocelíková E., Klimešová Dana: Bayes classifier in multidimensional data classification , Proceedings of the 15th International Conference on Process Control 2005, p. 188-192, Slovak University of Technology, (Bratislava 2005) , Process Control 2005 /15./, (Štrbské Pleso, SK, 07.06.2005-10.06.2005)
[163] Klimešová Dana, Ocelíková E.: Spatial - temporal modelling , Proceedings of the IEEE 9th International Conference on Intelligent Engineering Systems, p. 169-172, IEEE, (Hungary 2005) , INES 2005 /9./, (Mediterranean Sea, GR, 16.09.2005-19.09.2005)
[164] Klimešová Dana: Modelování dynamických jevů v GIS , Agrární perspektivy 14. Znalostní ekonomika, p. 623-628, PEF ČZU, (Praha 2005) , Agrární perspektivy /14./. Mezinárodní vědecké konference, (Praha, CZ, 20.09.2005-21.09.2005)
[165] Kašpar Roman, Petrů L., Zitová Barbara, Flusser Jan, Hradilová J.: Microscopic cross-sections of old artworks , Proceedings of the 12th IEEE International Conference on Image Processing. ICIP'05, p. 578-581, IEEE, (Los Alamitos 2005) , IEEE International Conference on Image Processing. ICIP'05 /12./, (Janov, IT, 11.09.2005-14.09.2005)
[166] Šroubek Filip, Gabarda S., Redondo R., Fischer S., Cristobal G.: Multifocus fusion with oriented windows , Proceedings of the SPIE Europe International Symposium Microtechnologies for the New Millennium, p. 264-273 , Eds: Carmona R., Linan-Cembrano G., SPIE Europe International Symposium, (Sevilla, ES, 09.05.2005-11.05.2005)
[167] Klimešová Dana: Spatial studies & geo-information management , Agrární perspektivy 12. Nová ekonomika a rozšíření EU, p. 635-638 , Eds: Svatoš M., PEF ČZU, (Praha 2003) , Agrarian Prospects /12./, (Prague, CZ, 18.09.2003-19.09.2003)
[168] Šroubek Filip, Flusser Jan: Shift-invariant multichannel blind restoration , Proceedings of the 3rd International Symposium on Image and Signal Processing and Analysis, p. 332-337 , Eds: Lončaric S., Neri A., Babic H., University of ROMA TRE, (Rome 2003) , ISPA 2003 /3./, (Rome, IT, 18.09.2003-20.09.2003)
[169] Klimešová Dana, Ocelíková E.: Spatial data in land management and local government , Proceedings of the 4th Conference of the European Federation for Information Technology in Agriculture, p. 363-368 , Eds: Harnos Z., Herdon M., Wiwczaroski T. B., University of Debrecen, (Debrecen 2003) , EFITA 2003 /4./, (Debrecen, HU, 03.09.2003-07.09.2003)
[170] Kašpar Roman, Zitová Barbara: Weighted thin-plate spline image denoising , Computer Analysis of Images and Patterns. Proceedings, p. 730-737 , Eds: Petkov N., Westenberg M. A., Springer, (Berlin 2003) , International Conference CAIP 2003 /10./, (Groningen, NL, 25.08.2003-27.08.2003)
[171] Flusser Jan, Suk Tomáš: Construction of complete and independent systems of rotation moment invariants , Computer Analysis of Images and Patterns. Proceedings, p. 41-48 , Eds: Petkov N., Westenberg M. A., Springer, (Berlin 2003) , International Conference CAIP 2003 /10./, (Groningen, NL, 25.08.2003-27.08.2003)
[172] Zitová Barbara, Flusser Jan, Šroubek Filip: Conservation of "The Last Judgement" mosaic: Image processing , Proceedings of the 8th Computer Vision Winter Workshop. CVWW'03, p. 169-174 , Eds: Drbohlav O., Czech Pattern Recognition Society, (Prague 2003) , Computer Vision Winter Workshop. CVWW'03 /8./, (Valtice, CZ, 03.02.2003-06.02.2003)
[173] Forero-Vargas M., Šroubek Filip, Alvarez-Borrego J., Malpica N., Cristobal G.: Segmentation, autofocusing and signature extraction of tuberculosis sputum images , Photonic Devices and Algorithms for Computing IV. Proceedings, p. 341-352, SPIE, (Bellingham 2002) , International Symposium on Optical Science and Technology /47./, (Seattle, US, 07.07.2002-11.07.2002)
[174] Zitová Barbara, Flusser Jan, Šroubek Filip: Application of image processing for the conservation of the medieval mosaic , Proceedings of the IEEE International Conference on Image Processing. ICIP'02, p. 993-996, IEEE, (Rochester 2002) , ICIP'02, (Rochester, US, 22.09.2002-26.09.2002)
[175] Zitová Barbara, Flusser Jan: Estimation of camera planar motion from blurred images , Proceedings of the IEEE International Conference on Image Processing. ICIP'02, p. 329-332, IEEE, (Rochester 2002) , ICIP'02, (Rochester, US, 22.09.2002-26.09.2002)
[176] Ocelíková E., Klimešová Dana: Zníženie dimenzie príznakového priestoru , Proceedings of the 5th International Scientific-Technical Conference. Process Control 2002, p. 1-10, University of Pardubice, (Pardubice 2002) , Process Control 2002, (Kouty nad Desnou, CZ, 09.06.2002-12.06.2002)
[177] Soukup Lubomír: Rigorous quality assessment of 3D object reconstruction for an arbitrary configuration of control points , Proceedings of the ISPRS Commission III Symposium Photogrammetric Computer Vision, p. 263-266 , Eds: Kalliany R., Leberl F., University of Technology, (Graz 2002) , Photogrammetric Computer Vision 2002, (Graz, AT, 09.09.2002-13.09.2002)
[178] Suk Tomáš, Flusser Jan: Blur and affine moment invariants , Proceedings of the 16th International Conference on Pattern Recognition, p. 339-342 , Eds: Kasturi R., Laurendeau D., Suen C., IEEE Computer Society, (Los Alamitos 2002) , International Conference on Pattern Recognition /16./, (Québec City, CA, 11.08.2002-15.08.2002)
[179] Kunc P., Knížková I., Koubková M., Flusser Jan, Doležal O.: Effect of postmilking teat disinfecting on teat skin temperature status , Physiological and Technical Aspects of Machine Milking, p. 219-223 , Eds: Rosati A., Mihina S., Mosconi C., ICAR, (Rome 2001) , Physiological and Technical Aspects of Machine Milking, (Nitra, SK, 26.06.2001-27.06.2001)
[180] Knížková I., Kunc P., Koubková M., Flusser Jan, Doležal O.: Effect of old and new rubber liners on teats evaluated by thermographic method , Physiological and Technical Aspects of Machine Milking, p. 213-217 , Eds: Rosati A., Mihina S., Mosconi C., ICAR, (Rome 2001) , Physiological and Technical Aspects of Machine Milking, (Nitra, SK, 26.06.2001-27.06.2001)
[181] Ocelíková E., Klimešová Dana: Výber príznakov a klasifikácia , Kybernetika a informatika, p. 76-77, Slovak society for cybernetics and informatics, (Pieštany 2001) , Kybernetika a informatika, (Pieštany, SK, 05.04.2001-07.04.2001)
[182] Klimešová Dana, Ocelíková E.: Spatial data and context information , Space without Frontiers, p. 22-25, Cartography Brasil, (Porto Alegre 2001) , GIS Congress /20./ - Ibero-American Cartography Conference and ISPRS Conference /8./, (Porto Alegre, BR, 07.10.2001-12.10.2001)
[183] Klimešová Dana, Ocelíková E.: GIS and spatial data network , Globalisation versus Regionalism, p. 1-94 , Eds: Tichá I., Czech University of Agriculture, (Prague 2001) , Agrarian Perspectives /10./, (Prague, CZ, 18.09.2001-19.09.2001)
[184] Suk Tomáš, Flusser Jan: Features invariant simultaneously to convolution and affine transformation , Computer Analysis of Images and Patterns. Proceedings, p. 183-190 , Eds: Skarbek W., Springer, (Berlin 2001) , CAIP 2001, (Warsaw, PL, 05.09.2001-07.09.2001)
[185] Flusser Jan, Zitová Barbara: Combined invariants to convolution and rotation and their application to image registration , Advances in Pattern Recognition - ICAPR 2001. Proceedings, p. 359-368 , Eds: Singh S., Murshed N., Kropatsch W., Springer, (Berlin 2001) , ICAPR 2001 /2./, (Rio de Janero, BR, 11.03.2001-14.03.2001)
[186] Soukup Lubomír: Least squares without minimization?! , First International Symposium on Robust Statistics and Fuzzy Techniques in Geodesy and GIS, p. 47-51 , Eds: Carosio A., Kutterer H., Swiss Federal Institute of Technology, (Zürich 2001) , International Symposium on Robust Statistics and Fuzzy Techniques in Geodesy and GIS /1./, (Zürich, CH, 12.03.2001-16.03.2001)
[187] Šroubek Filip, Šimberová Stanislava, Flusser Jan, Suk Tomáš: Multichannel blind deconvolution of the short-exposure astronomical images , Proceedings of the 15th IAPR International Conference on Pattern Recognition, p. 53-56 , Eds: Sanfeliu A., Villanueva J. J., Vanrell M., IEEE Computer Society, (Los Alamitos 2000) , IAPR International Conference on Pattern Recognition /15./, (Barcelona, ES, 03.09.2000-07.09.2000)
[188] Klimešová Dana: Information technology as a measure of competitiveness , Agrarian Perspectives IX. Globalization and Competitiveness, Czech University of Agriculture, (Prague 2000) , Agrarian Perspectives. Globalization and Competitiveness. /9./, (Praha, CZ, 19.09.2000-20.09.2000)
[189] Knížková I., Kunc P., Koubková M., Flusser Jan, Doležal O.: Responses of dairy cow body surface temperature in thermoneutral zone , Proceedings of the 10th International Congress on Animal Hygiene, p. 951-954, ISAH, (Maastricht 2000) , International Congress on Animal Hygiene /10./, (Maastricht, NL, 02.07.2000-06.07.2000)
[190] Kunc P., Knížková I., Koubková M., Flusser Jan, Doležal O.: Influence of machine milking with different vacuum on teat traumatization , Proceedings of the 10th International Congress on Animal Hygiene, p. 680-682, ISAH, (Maastricht 2000) , International Congress on Animal Hygiene /10./, (Maastricht, NL, 02.07.2000-06.07.2000)
[191] Suk Tomáš, Šimberová Stanislava: New YHS color coordinate system and its spplication in remote sensing , Proceedings of the 1st Pattern Recognition for Remote Sensing Workshop, p. 6-9 , Eds: Petrou M., BMVA Press, (Surrey 2000) , PRRS 2000 /1./, (Andorra La Vella, AD, 01.09.2000)
[192] Ocelíková E., Klimešová Dana: Zhlukovanie pomocou detekcie hraníc modusov , Proceedings of the 4th International Scientific-Technical Conference. Process Control 2000. ŘÍP 2000, p. 15-19, University of Pardubice, (Pardubice 2000) , Process Control 2000. ŘÍP 2000 /4./, (Kouty nad Desnou, CZ, 11.06.2000-14.06.2000)
[193] Klimešová Dana: Sliding Window for Relations Mapping , Proceedings of the 19th Congress of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, p. 688-692, GITC, (Amsterdam 2000) , ISPRS '2000, (Amsterdam, NL, 16.07.2000-23.07.2000)
[194] Zitová Barbara, Flusser Jan: Combined invariants to convolution and rotation , Workshop on Image and Signal Processing and Analysis, p. 87-92, University of Zagreb, (Pula 2000) , IWISPA 2000, (Pula, HR, 13.06.2000-16.06.2000)
[195] Zitová Barbara, Flusser Jan, Kautsky J., Peters G.: Feature point detection in multiframe images , Proceedings of the Czech Pattern Recognition Workshop 2000, p. 117-122 , Eds: Svoboda T., Czech Pattern Recognition Society, (Praha 2000) , Czech Pattern Recognition Workshop 2000, (Peršlák, CZ, 02.02.2000-04.02.2000)
[196] Soukup Lubomír: Bayesian inference with slightly non-normal distribution of measurements , MEASUREMENT '99. Proceedings, p. 1-4 , Eds: Frollo I., Plačková A., Slovak Academy of Sciences, (Bratislava 1999) , International Conference on Measurement /2./, (Smolenice, SK, 26.04.1999-29.04.1999)
[197] Knížková I., Kunc P., Koubková M., Flusser Jan: Thermal comfort of dairy cows in barn with open-sided construction , International Conference Trends in Agricultural Engineering, p. 394-395, Czech University of Agriculture, (Prague 1999) , TAE '99. Trends in Agricultural Engineering, (Prague, CZ, 10.09.1999-13.09.1999)
[198] Klimešová Dana, Saic Stanislav: Power spectrum evaluation and texture classification , Statistical Methods for Image Processing, p. 40-42, University of Uppsala, (Uppsala 1999) , Statistical Methods for Image Processing, (Uppsala, SE, 06.08.1999-09.08.1999)
[199] Klimešová Dana: Geografické informační systémy jako nástroj pro rozhodování , Proceedings of the International Scientific Conference: Agrarian Prospects VIII, p. 630-633, PEF ČZU, (Praha 1999) , International Scientific Conference: Agrarian Prospects /8./, (Praha, CZ, 23.09.1999-24.09.1999)
[200] Peters G., Zitová Barbara, von der Malsburg Ch.: Two methods for comparing different views of the same object , Proceedings of the 10th British Machine Vision Conference, p. 1-10, University of Nottingham, (Nottingham 1999) , BMVC '99 /10./, (Nottingham, GB, 13.09.1999-16.09.1999)
[201] Suk Tomáš, Flusser Jan: Convex layers: A new tool for recognition of projectively deformed point sets , Computer Analysis of Images and Patterns. Proceedings, p. 454-461 , Eds: Solina F., Leonardis A., Springer, (Berlin 1999) , Computer Analysis of Images and Patterns /8./, (Ljubljana, SI, 01.09.1999-03.09.1999)
[202] Flusser Jan, Boldyš Jiří: Registration of N-D images by blur invariants , Biomedical Image Registration, p. 163-172 , Eds: F. Pernus, Slovenian Pattern Recognition Society, (Ljubljana 1999) , Intl. Workshop WBIR'99, (Bled, SI, 30.08.1999-31.08.1999)
[203] Flusser Jan, Zitová Barbara, Suk Tomáš: Invariant-based registration of rotated and blurred images , IEEE 1999 International Geoscience and Remote Sensing Symposium. Proceedings, p. 1262-1264 , Eds: Tammy I. S., IEEE Computer Society, (Los Alamitos 1999) , IGARSS '99, (Hamburg, DE, 28.06.1999-02.07.1999)
[204] Zitová Barbara, Rios H. V., Gutierrez J. M., Marin A.: Recognition of landmarks distorted by fish-eye lens , Simposio Iberoamericano de Reconocimiento de Patrones, p. 611-622, Instituto Politecnico Nacional, (Habana 1999) , Simposio Iberoamericano de Reconocimiento de Patrones /4./, (Habana, CU, 21.03.1999-26.03.1999)
[205] Kautsky J., Zitová Barbara, Flusser Jan, Peters G.: Feature point detection in blurred images , Image and Vision Computing. Proceedings, p. 103-108 , Eds: Klette R., Gimel'farb G., Kakarala R., University of Auckland, (Auckland 1998) , IVCNZ '98, (Auckland, NZ, 16.11.1998-18.11.1998)
[206] Flusser Jan: Effective boundary-based calculation of object moments , Image and Vision Computing. Proceedings, p. 369-374 , Eds: Klette R., Gimel'farb G., Kakarala R., University of Auckland, (Auckland 1998) , IVCNZ '98, (Auckland, NZ, 16.11.1998-18.11.1998)
[207] Krejčí Radovan, Flusser Jan, Šimberová Stanislava: A new multichannel blind deconvolution method and its application to solar images , Proceedings of the 14th International Conference on Pattern Recognition, p. 1765-1767 , Eds: Jain A., Venkatesh S., Lovell B. C., IEEE, (Los Alamitos 1998) , ICPR '98 /14./, (Brisbane, AU, 16.08.1998-20.08.1998)
[208] Klimešová Dana, Saic Stanislav: Context sliding window for training learning and texture classification , Proceedings of the Scientific Conference Artificial Intelligence in Industry, p. 171-176 , Eds: Sarnovský J., Sinčák P., Mach M., Hatala M., Technical University, (Košice 1998) , Artificial Intelligence in Industry /3./, (High Tatras, SK, 22.04.1998-24.04.1998)
[209] Halíř R., Flusser Jan: Numerically stable direct least squares fitting of ellipses , Proceedings of the 6th International Conference in Central Europe on Computer Graphics and Visualization. WSCG '98, p. 125-132, CZ, (Plzeň 1998) , WSCG '98 /6./, (Plzeň, CZ, 09.02.1998-13.02.1998)
[210] Halíř R., Flusser Jan: Estimation of profiles of sherds of archaeological pottery , Czech Pattern Recognition Workshop '97. Proceedings, p. 126-130 , Eds: Pajdla T., Czech Pattern Recognition Society, (Praha 1997) , Czech Pattern Recognition Workshop '97, (Milovy, CZ, 17.02.1997-20.02.1997)
[211] Soukup Lubomír: Probability distribution of transformed random variables with application to nonlinear feature extraction , Proceedings of the 1st IAPR TC1 Workshop on Statistical Techniques in Pattern Recognition, p. 159-164 , Eds: Pudil P., Novovičová J., Grim J., ÚTIA AV ČR, (Praha 1997) , STIPR '97 /1./, (Prague, CZ, 09.06.1997-11.06.1997)
[212] Soukup Lubomír: Probability distribution for exact nonlinear estimation , Measurement '97. Proceedings, p. 31-34 , Eds: Frollo I., Plačková A., Ústav merania SAV, (Bratislava 1997) , Measurement '97, (Smolenice, 97.05.29-97.05.31, ..19SK)
[213] Soukup Lubomír: Influence of geometric transformations to the positional accuracy of maps , Proceedings of the 18th ICA/ACI International Cartographic Conference, p. 761-767 , Eds: Ottoson L., Swedish Cartographic Society, (Gävle 1997) , ICC '97 /18./, (Stockholm, SE, 23.06.1997-27.06.1997)
[214] Flusser Jan, Suk Tomáš: Selecting the best features in the case of decreasing robustness , Proceedings of the 1st IAPR TC1 Workshop on Statistical Techniques in Pattern Recognition, p. 49-54 , Eds: Pudil P., Novovičová J., Grim J., ÚTIA AV ČR, (Praha 1997) , STIPR '97 /1./, (Prague, CZ, 09.06.1997-11.06.1997)
[215] Krejčí Radovan, Šimberová Stanislava, Flusser Jan: Half-blind restoration of images corrupted by atmospheric turbulence , Pattern Recognition and Information Processing, p. 384-387 , Eds: Krasnoproshin V., Soldek J., Ablameyko S., Shmerko V., WUPS, (Szczecin 1997) , PRIP '97 /4./, (Minsk, BY, 20.05.1997-22.05.1997)
[216] Suk Tomáš, Flusser Jan: Point projective and permutation invariants , Computer Analysis of Images and Patterns, p. 74-81 , Eds: Sommer G., Danilidis K., Pauli J., Springer, (Berlin 1997) , International Conference CAIP '97 /7./, (Kiel, DE, 10.09.1997-12.09.1997)
[217] Suk Tomáš, Flusser Jan: Search of the correspondence between the control points for registration of the projectively deformed images , Image and Signal Processing for Remote Sensing, p. 28-37 , Eds: Desachy J., SPIE, (Taormina 1996) , Image and Signal Processing for Remote Sensing /3./, (Taormina, IT, 23.09.1996-25.09.1996)
[218] Klimešová Dana, Saic Stanislav, Suk Tomáš: Context analysis along temporal axis , Intelligent Technologies, p. 163-171 , Eds: Sarnovský J., Slovak Cybernetics Society, (Herlany 1996) , New Trends in Control of Large Scale Systems, (Herlany, SK, 11.11.1996-13.11.1996)
[219] Klimešová Dana, Suk Tomáš: Image sequence analysis , International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, p. 295-299 , Eds: Kraus K., Waldhausl P., ISPRS, (Vienna 1996) , International Congress for Photogrammetry and Remote Sensing. /18./, (Vienna, AT, 09.07.1996-19.07.1996)
[220] Flusser Jan, Suk Tomáš: Invariants for recognition of degraded 1-D digital signals , International Conference on Pattern Recognition. Proceedings, p. 389-393, IEEE Computer Society Press, (Los Alamitos 1996) , Conference on Pattern Recognition /13./, (Vienna, AT, 25.08.1996-29.08.1996)
[221] Soukup Lubomír: Probability distribution of approximation , Computer-Intensive Methods in Control and Signal Processing. Preprints of the 2nd European IEEE Workshop CMP'96, p. 141-144 , Eds: Berec L., Rojíček J., Kárný M., Warwick K., ÚTIA AV ČR, (Praha 1996) , European IEEE Workshop CMP'96 /2./, (Prague, CZ, 28.08.1996-30.08.1996)
[222] Soukup Lubomír: On accuracy of processing of non-normal measured data , International Workshop Measurement '95, p. 53-54 , Eds: Karovičová M., Plačková A., Slovak Academy of Sciences, (Bratislava 1995) , Measurement '95 /4./, (Smolenice, SK, 29.05.1995-31.05.1995)
[223] Klimešová Dana, Suk Tomáš: Využití kontextu při analýze obrazu , Konference o dálkovém průzkumu, p. 1-4, SFDP, (Brno 1995) , Konference o dálkovém průzkumu /4./, (Brno, CZ, 08.11.1995-12.11.1995)
[224] Suk Tomáš, Flusser Jan: The features for recognition of projectively deformed point sets , Proceedings of the IEEE International Conference on Image Processing, p. 348-351 , Eds: Werner B., IEEE, (Washington 1995) , ICIP '95, (Washington, US, 23.10.1995-26.10.1995)
[225] Suk Tomáš, Flusser Jan: The projective invariants for polygons , Computer Analysis of Images and Patterns, p. 729-734 , Eds: Hlaváč V., Šára R., Springer, (Berlin 1995) , CAIP '95, (Prague, CZ, 06.09.1995-08.09.1995)
[226] Flusser Jan, Suk Tomáš, Saic Stanislav: Invariants with respect to symmetric blur , Proceedings of the 9th Scandinavian Conference on Image Analysis, p. 341-348 , Eds: Borgefors G., SSAB, (Uppsala 1995) , Scandinavian Conference on Image Analysis /9./, (Uppsala, SE, 06.06.1995-09.06.1995)
[227] Flusser Jan, Saic Stanislav, Suk Tomáš: Registration of images with affine geometric distortion by means of moment invariants , Image and Signal Processing for Remote Sensing, p. 843-852 , Eds: Desachy J., SPIE, (Bellingham 1994) , European Symposium on Satellite Remote Sensing, (Roma, IT, 26.09.1994-30.09.1994)
[228] Suk Tomáš, Novák J.: Digital processing of the images of the retina , BIOSIGNÁL '94. Proceedings of the 12th International Conference, p. 57-59 , Eds: Rozman J., Electrical Engineering Society, (Brno 1994) , BIOSIGNÁL '94 /12./, (Brno, CZ, 28.06.1994-30.06.1994)
[229] Flusser Jan, Suk Tomáš, Saic Stanislav: Moment-based features for description and recognition of blurred images , Theoretical Foundations of Computer Vision, p. 5 , Eds: Klette R., Kropatsek W., Solina F., (Dagstuhl 1994) , Theoretical Foundations of Computer Vision, (Dagstuhl, DE, 14.03.1994-18.03.1994)
[230] Šimberová Stanislava, Suk Tomáš: Enhancement of Skylab X-ray images , Proceedings of the 5th European Southern Observatory and Space Telescope European Coordinating Facility Data Analysis Workshop, p. 2-8 , Eds: Grosbol P. J., Warmels R. H., European Southern Observatory, (Garching 1993) , European Coordinating Facility Data Analysis Workshop /5./, (Garching, DE, 26.04.1993-28.04.1993)
[231] Šimberová Stanislava, Suk Tomáš: Digital Processing of Skylab X-ray Images of the Solar Corona , Computer Analysis of Images and Patterns, p. 759-765, Springer, (Berlin 1993) , International Conference CAIP '93, (Budapest, HU, 13.09.1993-15.09.1993)
[232] Flusser Jan, Suk Tomáš, Šimberová Stanislava: An Experimental Study on Uniqueness of the Affine Moment Invariants , Czech Pattern Recognition Workshop '93, p. 119-125 , Eds: Hlaváč V., Pajdla T., Czechoslovak Pattern Recognition Society, (Praha 1993) , Czech Pattern Recognition Workshop '93, (Temešvár, CZ, 04.11.1993-06.11.1993)
[233] Havel Jan, Klimešová Dana: The Civil Use of Aerial and Remote Sensed Data , CATE '93. Community-Army-Technology-Environment, p. 121-124, Vojenská akademie, (Brno 1993) , International Conference CATE '93, (Brno, CZ, 27.09.1993-29.09.1993)
[234] Klimešová Dana, Havel Jan, Saic Stanislav: Multitemporal and Multisource Analysis - Landscape Dynamics , Image Analysis and Synthesis, p. 34-38, Joanneum, (Graz 1993) , Image Analysis and Synthesis, (Graz, AT, 02.06.1993-04.06.1993)
[235] Klimešová Dana, Suk Tomáš, Saic Stanislav: Temporal Analysis of Aerial Data , Czech Pattern Recognition Workshop '93, p. 149-152 , Eds: Hlaváč V., Pajdla T., Czechoslovak Pattern Recognition Society, (Praha 1993) , Czech Pattern Recognition Workshop '93, (Temešvár, CZ, 04.11.1993-06.11.1993)
[236] Klimešová Dana, Havel Jan, Saic Stanislav: Temporální analýza území , Hodnocení vlivu hospodářské činnosti na životní prostředí, p. 129-132, IUAPPA, (Praha 1993) , Mezinárodní konference Hodnocení vlivu hospodářské činnosti na životní prostředí /2./, (Praha, CZ, 20.09.1993-23.09.1993)
[237] Havel Jan, Klimešová Dana, Saic Stanislav: Využití údajů z dálkového průzkumu Země , Hodnocení vlivu hospodářské činnosti na životní prostředí, p. 120-124, IUAPPA, (Praha 1993) , Mezinárodní konference Hodnocení vlivu hospodářské činnosti na životní prostředí /2./, (Praha, CZ, 20.09.1993-23.09.1993)
[238] Flusser Jan, Suk T.: Momentové invarianty pro rozpoznávání obrazců , Zborník prednášok 12. sympózia o algoritmoch. ALGORITMY '93, p. 65-76, Fakulta hospodárskej informatiky EU, (Bratislava 1993) , Algoritmy 93 /12./, (Stará Lesná, SQ, 26.04.1993-29.04.1993)
[239] Flusser Jan, Suk T.: Character Recognition by Affine Moment Invariants , Computer Analysis of Images and Patterns, p. 572-577 , Eds: Chetverikov D., Kropatsch W., Springer, (Berlin 1993) , CAIP '93 /5./, (Budapest, HU, 13.09.1993-15.09.1993)
[240] Klimešová Dana, Havel Jan, Saic Stanislav: The Regional Planning and Control Using the Satellite Data , Environment Observation and Climate Modelling Through International Space Projects. ISY '92, p. 483-488 , Eds: Guyenne T. D., Hunt J. J., ESTEC, (Noordwijk 1992) , European ISY '92 Conference, (München, DB, 30.03.1992-04.04.1992)
[241] Klimešová Dana, Havel Jan, Saic Stanislav: The Regional Planning and Control Using the Satellite Data , Environment Observation and Climate Modelling through International Space Projects. ISY '92, p. 141-146, EURISY, (München 1992) , European ISY '92 Conference, (München, DB, 30.03.1992-04.04.1992)
[242] Klimešová Dana, Saic Stanislav: Multisensor Data Processing Using 3D Structure , Digital Image Processing in Medicine, Remote Sensing and Visualization of Information, p. 164-167 , Eds: Merzlyakov N., Institut elektroniki i vyčislitelnoj techniki, (Riga 1992) , International Seminar DIP '92 /3./, (Riga, SU, 21.04.1992-25.04.1992)
[243] Havel Jan: Application of CORINE-Land Cover Programme in the Project Information from Remote Sensing for Enviroment Protection , Digital Image Processing in Medicine, Remote Sensing and Visualization of Information, p. 159-163 , Eds: Merzlyakov N., Institut elektroniki i vyčislitelnoj techniki, (Riga 1992) , International Seminar DIP '92 /3./, (Riga, SU, 21.04.1992-25.04.1992)
[244] Flusser Jan: Invariant Shape Description and Measure of Object Similarity , 4th International Conference on Image Processing and its Applications, p. 139-142, IEE, (London 1992) , International Conference on Image Processing and its Applications /4./, (Maastricht, NL, 07.04.1992-09.04.1992)
[245] Havel Jan: Aplikace programu CORINE-Land Cover v projektu "Využití informace z DPZ pro ochranu životního prostředí" , Aktuální metody dálkového průzkumu Země, včetně aplikací GIS, p. 23-28 , Eds: Žídek V., Lesnická fakulta VŠZ, (Brno 1992) , Aktuální metody dálkového průzkumu Země, včetně aplikací GIS, (Brno, CS, 10.03.1992-11.03.1992)
[246] Klimešová Dana: The Use of the Videotape and Aerial Data for Identification of Vegetation Variables , 6. Konferenz Fernerkundung für Umweltüberwachung, p. 324-328, K.Hassenberg, (Potsdam 1991) , Fernerkundung für Umweltüberwachung /6./, (Potsdam, DB, 28.05.1991-31.05.1991)
[247] Flusser Jan: Preprocessing of Multitemporal and Multisource Digital Images in Remote Sensing , Wissenschaftliche Konferenz Fernerkundung für die Umweltüberwachung, p. 12, (Potsdam 1991) , Wissenschaftliche Konferenz Fernerkundung für die Umweltüberwachung /6./, (Potsdam, DB, 28.05.1991-31.05.1991)
[248] Flusser Jan: Image Matching Techniques: A Survey , Proceedings of the 7th Spring School on Computer Graphics, p. 56, MFF UK, (Bratislava 1991) , Spring School on Computer Graphics /7./, (Bratislava, CS, 20.05.1991-23.05.1991)
[249] Flusser Jan: Invariant Description of Planar Shapes , Eurographics '91, p. 37-38 , Eds: Wenger E., Eurographics Association, (Vienna 1991) , Eurographics '91, (Vienna, AT, 02.09.1991-06.09.1991)
[250] Flusser Jan: A Feature-Based Approach to Image Matching , Computer Analysis of Images and Patterns: Proceedings of the 4th International Conference CAIP '91, p. 227-232 , Eds: Klette R., Akademie Verlag, (Berlin 1991) , CAIP '91, (Dresden, DB, 17.09.1991-19.09.1991)
[251] Klimešová Dana: Texture Synthesis and Identification , Digital Image Processing and Computer Graphics. Theory and Applications, p. 140-145, R.Oldenbourg, (Wien 1991) , International Workshop on Digital Image Processing and Computer Graphics /2./, (Wien, AT, 22.10.1990-25.10.1990)
[252] Havel Jan: Remote Sensing Research Activities , Digital Image Processing and Computer Graphics. Theory and Applications, p. 97-102, R.Oldenbourg, (Wien 1991) , International Workshop on Digital Image Processing and Computer Graphics /2./, (Wien, AT, 22.10.1990-25.10.1990)
[253] Flusser Jan: A Fast Registration of Images with Complex Geometric Distortions , Proceedings of the 7th Scandinavian Conference on Image Analysis, p. 1011-1019 , Eds: Johansen P., Olsen S., (Alborg 1991) , Scandinavian Conference on Image Analysis /7./, (Aalborg, DK, 13.08.1991-16.08.1991)
[254] Havel Jan: Dálkový průzkum Země , Číslicové spracovanie obrazu, p. 188-207, Ústav meranie SAV, (Bratislava 1991) , Číslicové spracovanie obrazu, (Bratislava, CS, 06.05.1991-08.05.1991)
[255] Flusser Jan: Určování korespondence objektů v digitálních obrazech , Zborník prednášok 11.sympózia o algoritmoch. ALGORITMY '91, p. 113-115, JSMF SAV, (Bratislava 1991) , ALGORITMY '91, (Štrbské Pleso, CS, 15.04.1991-19.04.1991)
[256] Flusser Jan: Determination of Object Correspondence in Digital Images , Aplikovaná optika '91, p. 53-57, Dům techniky ČSVTS, (Praha 1991) , Aplikovaná optika '91, (Praha, CS, 05.03.1991-07.03.1991)
[257] Klimešová Dana: Timespatial Analysis of Signals , Biosignál '90, p. 32-34, ČSVTS, (Brno 1990) , Biosignál '90, (Brno, CS, 26.06.1990-28.06.1990)
[258] Klimešová Dana: Časoprostorová analýza signálů , Diagnostika letecké techniky, p. 1-6, VÚ 030, (Praha 1990) , Diagnostika letecké techniky, (Praha, CS, 06.06.1990-08.06.1990)
[259] Havel Jan: Některá "nepočítačová" použití počítačů , Hledání společného jazyka, p. 322-326, SVI FZGÚ ČSAV, (Praha 1990) , Symposium Hledání společného jazyka, (Chlum u Třeboně, CS, 08.10.1988-13.10.1988)

Conference Paper (Czech conference)

[1] Zitová Barbara, Šorel Michal: Jak to v těch datech najít? , České uživatelské fórum Copernicus 2021, České uživatelské fórum Copernicus 2021, (Praha, CZ, 20211109)
[2] Greško Šimon, Zitová Barbara: Multimodal data fusion in remote sensing , České uživatelské fórum Copernicus 2021, České uživatelské fórum Copernicus 2021, (Praha, CZ, 20211109)
[3] Zajíček Milan: ESP32-CAM – POSTAVME SI OČIČKO , Sborník z konference CAE FORUM 2019, p. 43-47, CAE Forum 2019, (Park Holiday Hotel - Praha Benice, CZ, 20191017)
[4] Paroubková Markéta, Bílková Zuzana, Zitová Barbara, Novozámský Adam, Dominec Adam: ASSISLT - Automatizovaný softwarový systém pro logopedickou terapii , XXVI. konference AKL : Poruchy orofaciální motoriky a hlasu v praxi klinické logopedie, XXVI. konference AKL ČR Zaječí, (Zaječí, CZ, 20181116)
[5] Paroubková M., Bílková Zuzana, Novozámský Adam, Dominec A., Zitová Barbara: Automatizovaný softwarový systém pro logopedickou terapii , Pražský logopedický den 2018, Pražský logopedický den 2018, (Praha, CZ, 20181011)
[6] Talich Milan, Glöckner M., Böhm Ondřej, Antoš Filip: Určování deformací betonové přehradní hráze Orlík pomocí pozemního InSAR , Geodézie ve stavebnictví a průmyslu : Sborník přednášek. Brno, ČR, 24.4.2014, Geodézie ve stavebnictví a průmyslu. Brno, 24.4.2014, (Brno, CZ, 24.04.2014)
[7] Novozámský Adam: Rima Glottidis Segmentation by Thresholding Using Graph Cuts , Doktorandské dny 2012 sborník workshopu doktorandů FJFI oboru Matematické inženýrství, p. 177-185 , Eds: Ambrož P., Masáková Z., Doktorandské dny 2012, (Praha, CZ, 16.11.2012-23.11.2012)
[8] Blažek Jan, Hradilová J., Zitová Barbara, Kamenický Jan: Odhalování kopií pomocí matematického zpracování obrazu, část I: teoretická východiska a princip metody , ACTA ARTIS ACADEMICA 2012: KNOWLEDGE AND EXPERIENCE IN THE FINE ART, p. 141-147, mezioborová konference ALMA 2012 (4.), (Praha, CZ, 21.11.2012-22.11.2012)
[9] Novozámský Adam: Source Camera Identification Based on PRNU Invariant to Zoom , Doktorandské dny 2011 sborník workshopu doktorandů FJFI oboru Matematické inženýrství, p. 163-173 , Eds: Ambrož P., Masáková Z., Doktorandské Dny 2011, (Praha, CZ, 11.11.2011-25.11.2011)
[10] Flusser Jan: Komparativní studie metodiky hodnocení dle RVVI a dle citačních indexů , Hovory s informatiky 2011, p. 51-63 , Eds: Klímová Hana, Hovory s informatiky 2011, (Praha, CZ, 25.10.2011)
[11] Talich M., Böhm O., Soukup Lubomír: Bayesovská klasifikace rastrových obrazů pomocí webové aplikace , Praktické využití GIS v lesnictví a zemědělství, p. 1-12 , Eds: Podhrázský Zbyšek, Praktické využití GIS v lesnictví a zemědělství, (Zámek Křtiny, CZ, 25.11.2010-26.11.2010)
[12] Moravec J., Papík Martin: Transformace BORM - Petriho síť s využitím supervize , Sborník konference Objekty 2010, p. 1-15, Objekty 2010, (Ostrava, CZ, 18.11.2010-19.11.2010)
[13] Klimešová Dana: Analytický GIS a digitální zpracování obrazu , Infornatika XVI/2005, p. 69-71 , Eds: Motyčka A., KONVOJ, (Brno 2005) , Informatika 2005 /16./, (Svratka, CZ, 17.01.2005-19.01.2005)
[14] Klimešová Dana, Merunka V., Pergl R., Toman P., Vaníček J., Veselý I., Vrana I.: Prvé zkušenosti katedry informačního inženýrství na PEF ČZU v Praze s navazujícím magisterským studiem Aplikovaná informatika v angličtině , INFORMATIKA XVI/2005, p. 72-77, KONVOJ, (Brno 2005) , Informatika 2005 /16./, (Svratka, CZ, 17.01.2005-19.01.2005)
[15] Tax J., Fikáčková H., Svoboda J., Zitová Barbara: Zpracování termografických snímků temporomandibulárního kloubu pacientů pomocí metod zpracování obrazu , Digitální zobrazování v biologii a medicíně 2005, p. 2 , Eds: Weyda F., Entomologický ústav AV ČR, (České Budějovice 2005) , Digitální zobrazování v biologii a medicíně, (České Budějovice, CZ, 12.05.2005)
[16] Kašpar Roman, Zitová Barbara: Weighted thin-plate spline image denoising , WDS '03 Proceedings of Contributed Papers, p. 132-138 , Eds: Šafránková J., MFF UK, (Praha 2003) , Week of Doctoral Students 2003. WDS'03, (Praha, CZ, 10.06.2003-13.06.2003)
[17] Klimešová Dana: Object oriented context based recognition and GIS DB , Zpracování dat a matematické modelování, p. 99-103 , Eds: Vostrovský V., CZU PEF, (Praha 2002) , Seminář k výzkumnému záměru, (Praha, CZ, 11.09.2002)
[18] Klimešová Dana, Ocelíková E.: Geografické informace a objektové modelování , OBJEKTY 2002, p. 123-128, ČZU, (Praha 2002) , Objekty 2002, (Praha, CZ, 14.11.2002-15.11.2002)
[19] Klimešová Dana: Fourierova transformace a zpracování obrazu , Seminář k VZ Zpracování dat a matematické modelování v zemědělství, p. 55 , Eds: Vostrovský V., PEF ČZU, (Praha 2001) , Seminář k VZ Zpracování dat a matematické modelování v zemědělství, (Praha, CZ, 12.12.2001)
[20] Klimešová Dana: Informační technologie a společnost , Sborník konference INFORMATIKA, p. 43-47, MZLU, (Brno 2001) , Informatika, (Studnice, CZ, 15.01.2001)
[21] Flusser Jan, Zitová Barbara: Registrace obrazů aneb jak využít více různých snímků téhož objektu , Digitální zobrazování v biologii a medicíně 2001, p. 11-16 , Eds: Weyda F., Entomologický ústav AV ČR, (České Budějovice 2001) , Digitální zobrazování v biologii a medicíně 2001, (České Budějovice, CZ, 15.05.2001)
[22] Šroubek Filip, Flusser Jan: An overview of multichannel image restoration techniques , Week of Doctoral Students 1999, p. 580-585 , Eds: Šafránková J., MATFYZPRESS, (Praha 1999) , Annual Conference of Doctoral Students. WDS '99 /8./, (Praha, CZ, 22.06.1999-25.06.1999)
[23] Klimešová Dana: Kontextová informace a rozpoznávání objektů , Sborník příspěvků z odborné konference PEF MZLU Brno, p. 72-79, PEF MZLU, (Brno 1999) , Odborná konference PEF MZLU Brno, (Brno, CZ, 15.09.1999-16.09.1999)

Proceedings (international conference)

[1] Forjaz Secca M., Schier Jan, Plantier G., Schultz T., Fred A., Gamboa H.: BIOIMAGING 2014 Proceedings of the International Conference on Bioimaging, SCITEPRESS – Science and Technology Publications, (Lisabon 2014) , BIOIMAGING, (Angers, FR, 03.03.2014-06.03.2014)
[2] Schier Jan, Correia C. M. B. A., Fred A. L. N., Gamboa H.: BIOINFORMATICS 2012 - Proceedings of the International Conference on Bioinformatics Models, Methods and Algorithms, SciTePress, (Vilamoura, Algarve 2012) , The International Conference on Bioinformatics Models, Methods and Algorithms, (Vilamoura, Algarve, PT, 01.02.2012-04.02.2012)
[3] Schier Jan, Correia C., Fred A., Gamboa H.: BIOINFORMATICS 2012, Proceedings of the International Conference on Bioinformatics Models, Methods and Algorithms, SciTePress – Science and Technology Publications, (Algarve 2012) , BIOINFORMATICS 2012, International Conference on Bioinformatics Models, Methods and Algorithms, (Vilamoura, Algarve, PT, 01.02.2012-04.02.2012)

Abstract

[1] Zitová Barbara: What can AI see in artworks? , 2019 Fifth International Conference on Image Information Processing Proceedings, 2019 Fifth International Conference on Image Information Processing, (Shimla, IN, 20191115)
[2] Zitová Barbara: Seeing the unseen , 2019 IEEE International Symposium on Information Theory (ISIT), IEEE International Symposium on Information Theory, (Paris, FR, 20190707)
[3] Svec J. G., Kumar S. P., Phadke K. V., Vydrová J., Novozámský Adam, Zita Aleš, Zitová Barbara: Evaluation of Mucosal Waves Through Sharpness of Lateral Peaks in Videokymographic Images , PAN-EUROPEAN VOICE CONFERENCE 2019 Voicing Science and Experience, p. 90-90 , Eds: Iwarsson Jenny, Thorsen Stine Løvind, PAN-EUROPEAN VOICE CONFERENCE 2019, (Copenhagen, DK, 20190827)
[4] Bílková Zuzana, Novozámský Adam, Dominec Adam, Zitová Barbara, Greško Šimon, Paroubková Markéta: ASSISLT - Automated Software System in Speech-language Therapy , PAN-EUROPEAN VOICE CONFERENCE 2019 Voicing Science and Experience, p. 13-13 , Eds: Iwarsson Jenny, Thorsen Stine Løvind, PAN-EUROPEAN VOICE CONFERENCE, (Copenhagen, DK, 20190827)
[5] Bartoš Michal, Maier O., Stollberger R., Jiřík Radovan: Comparison of fitting approaches in dynamic contrast enhanced magnetic resonance imaging : direct estimation from raw k-space signals vs. conventional approach from concentration–time curves , Magnetic Resonance Materials in Physics, Biology and Medicine, p. 348-349, ESMRMB 2019 /36./, (Rotterdam, NL, 20191003)
[6] Šroubek Filip, Flusser Jan, Zitová Barbara: Inverse problems in image restoration: from basic principles to current deep-learning trends (TUTORIAL) , International Conference on Acoustics, Speech,and Signal Processing (ICASSP 2019), International Conference on Acoustics, Speech,and Signal Processing 2019 (ICASSP 2019), (Brightnom, GB, 20190512)
[7] Novozámský Adam, Zita Aleš, Zitová Barbara, Šorel Michal, Švec J. G., Vydrová J.: Digital image processing for objective videokymography , World Congress on Medical Physics & Biomedical Engineering 2018, Book of Abstracts, p. 229-229 , Eds: Lhotska Lenka, Sukupova Lucie, World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018, (Prague, CZ, 20180603)
[8] Bartoš Michal, Šorel Michal, Mangová M., Rajmic P., Standara M., Jiřík Radovan: DCE-MRI Perfusion Analysis with L1-Norm Spatial Regularization , Joint Annual Meeting ISMRM-ESMRMB 2018. Book of Absdtracts., Joint Annual Meeting ISMRM-ESMRMB 2018, (Paris, FR, 20180616)
[9] Subbaraj P. K., Švec J. G., Vydrová J., Zitová Barbara: QUANTIFYING KYMOGRAPIC WAVEFORM WITH BEZIER CURVES , The 12th International Conference on Advances in Quantitative Laryngology, Voice and Speech Research, p. 21-21, The 12th International Conference on Advances in Quantitative Laryngology, Voice and Speech Research, (Hongkong, HK, 20171017)
[10] Zitová Barbara, Novozámský Adam, Zita Aleš, Šorel Michal, Švec J.G., Vydrová J.: VKGanalyzer: objective analysis of vocal fold vibrations , Proceedings of the AIMed 2017, ( 2017) , AIMed - Artificial Intelligence in Medicine 2017, (Laguna Niguel, CA, 20171211)
[11] Šroubek Filip, Bartoš Michal, Zitová Barbara, Daneš J., Lambert L., Vydra J.: Breast ultrasound examination: 3D-enhanced tool for precise analysis , Proceedings of the AIMed 2017, AIMed - Artificial Intelligence in Medicine 2017, (Laguna Niguel, CA, 20171211)
[12] Flusser Jan, Šroubek Filip, Zitová Barbara: HANDLING BLUR (Tutorial) , Proceedings of the 23rd International Conference on Pattern Recognition, International Conference on Pattern Recognition 2016 /23./, (Cancun, MX, 20161204)
[13] Favaro P., Wipf D., Šroubek Filip, Wang J.: Removing Camera Blur: Tricks of the Trade, Insights and Applications (Tutorial) , Proceedings of the 2015 IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV 2015), IEEE International Conference on Computer Vision, (Santiago, CL, 11.12.2015-18.12.2015)
[14] Zitová Barbara, Šroubek Filip, Kamenický Jan, Mahdian Babak, Novozámský Adam, Saic Stanislav, Zita Aleš, Šíma Z., Švarc P., Hořínek J.: Imaging device identification and detection of image tampering , Abstract book of 7th European Academy of Forensic Science Conference, European Academy of Forensic Science Conference 2015 /7./, (Praha, CZ, 06.09.2015-11.09.2015)
[15] Zitová Barbara, Šroubek Filip, Kamenický Jan, Kotera Jan, Šorel Michal, Bartoš Michal, Flusser Jan, Šíma Z., Švarc P., Hořínek J.: Forensics image and video restoration , Abstract book of 7th European Academy of Forensic Science Conference, European Academy of Forensic Science Conference 2015 /7./, (Praha, CZ, 06.09.2015-11.09.2015)
[16] Šroubek Filip: Advances in image restoration: from theory to practice , Digital Photography XI, Digital Photography and Mobile Imaging XI, (San Francisco, US, 09.02.2015-10.02.2015)
[17] Schier Jan, Kovář Bohumil, Kuneš Michal, Honec P., Číp P., Zemčík P., Dubská M., Kočárek E., Tesner P.: An inexpensive system for quantitative analysis of mosaic form of Turner/Klinefelter syndrome , 18th International Microscopy Congress Proceedings , Eds: Hozák P., 18th International Microscopy Congress, (Prague, CZ, 07.09.2014-12.09.2014)
[18] Schier Jan, Kovář Bohumil, Kuneš Michal, Kočárek E., Tesner P., Zemčík P., Dubská M., Honec P., Číp P.: GenEx: nízkonákladový systém pro hodnocení chromozomových aneuploidií v nízkofrekvenčních mozaikách , Genetická konference GSGM 2014, p. 83-83, Genetická konference GSGM 2014, (Praha, CZ, 24.09.2014-26.09.2014)
[19] Beneš Miroslav, Zitová Barbara: Comparative evaluation of image segmentation algorithms for microscopic cross-section samples , Proceedings of 18th International Microscopy Congress, p. 4183-4184, 18th International Microscopy Congress, (Prague, CZ, 07.09.2014-12.09.2014)
[20] Šorel Michal: Fast algorithms for Bayesian JPEG decompression , Proceedings of the 3rd SPLab Workshop 2013, 3rd SPLab Workshop 2013, (Brno, CZ, 2013)
[21] Šroubek Filip: Recent Advances in Image Restoration , IEEE Second International Conference on Image Information Processing (ICIIP -2013), 2013 IEEE Second International Conference on Image Information Processing, (Shimla, IN, 09.12.2013-11.12.2013)
[22] Novozámský Adam, Sedlář Jiří, Zita A., Švec J. G., Zitová Barbara, Flusser Jan, Hauzar D.: Computer-Assisted Evaluation of Videokymographic Data , International Journal on Biomedicine and Healthcare vol.1, 1 (2013), p. 49-49, EFMI STC Prague Data and Knowledge for Medical Decision Support, (Praha, CZ, 17.04.2013-19.04.2013)
[23] Novozámský Adam, Sedlář Jiří, Zita Aleš, Herbst Ch., Švec J. G., Zitová Barbara, Flusser Jan: VKFD: Computerized Analysis of Videokymographic Data , PEVOC, p. 293-294 , Eds: Domagalský T., PEVOC - Pan Europian Voice Conference /10./, (Prague, CZ, 21.08.2013-24.08.2013)
[24] Sedlář Jiří, Novozámský Adam, Švec J.G., Zitová Barbara, Flusser Jan: Measurement of Vocal Fold Features in Videokymography Images , Proc. BioImage Informatics, p. 53, Bioimage Informatics, (Dresden, DE, 16.09.2012-19.09.2012)
[25] Šroubek Filip: Superresolution imaging - from equations to mobile applications , Neural Information Processing Systems Workshops Abstracts, p. 1-1, NIPS 2011 Workshops, (Sierra Nevada, ES, 16.12.2011-17.12.2011)
[26] Šroubek Filip, Flusser Jan: Superresolution and blind deconvolution of video , SIAM Conferece on Imaging Science (Abstracts), p. 1-1, SIAM Conference on Imaging Science, (Chicago, US, 12.04.2010-14.04.2010)
[27] Zitová Barbara, Flusser Jan, Šroubek Filip: Image registration: A survey and recent advances. Tutorial , Proceedings of the 12th IEEE International Conference on Image Processing. ICIP'05, p. 1-2, IEEE, (Los Alamitos 2005) , IEEE International Conference on Image Processing. ICIP'05 /12./, (Janov, IT, 11.09.2005-14.09.2005)
[28] Soukup Lubomír: Bayesian approach to collocation. Abstract , Geophysical Research Abstracts, p. 15 , Eds: Richter A. K., European Geophysical Society, (KatlenburgLindau 1999) , European Geophysical Society /24./, (Hague, NL, 19.04.1999-23.04.1999)
[29] Havel Jan, Klimešová Dana: Primenenije teksturnogo analiza dlja statističeskich proverok slučajnych realizacij , Conference on Probability Theory and Mathematical Statistics. Abstracts, p. 116, AN SSSR, (Vilnius 1989) , International Conference on Probability Theory and Mathematical Statistics./5./, (Vilnius, SU, 26.06.1989-01.07.1989)

Thesis

[1] Novozámský Adam: Selected Application Areas of Image Processing: Image Forensics and Medical Imaging, Czech Technical University in Prague, (Praha 2017)
[2] Sedlář Jiří: Image Analysis in Microscopy and Videokymography, Charles University, (Prague 2012)
[3] Šroubek Filip: Image Fusion via Multichannel Blind Deconvolution. Ph.D. Thesis, ( 2003)
[4] Flusser Jan: A Feature-Based Approach to Digital Image Registration. DrSc. Dissertation, ( 2001)
[5] Soukup Lubomír: Aplikace bayesovského přístupu při zpracování geodetických měření. Doktorská disertační práce, ( 1998)
[6] Flusser Jan: Integrální invarianty pro popis a automatické rozpoznávání objektů. Habilitační práce, ( 1997)
[7] Suk Tomáš: Digitální zpracování snímků z videomagnetofonu. Kandidátská disertační práce, ÚTIA ČSAV, (Praha 1992)
[8] Flusser Jan: Počítačové metody pro získávání kongruentních obrazů, SVT ČSAV, (Praha 1990)
[9] Zitová Barbara: Registration of Radiometrically Deformed Images by Invariant Descriptors. Ph.D. Thesis

Internal Report

[1] Kuneš Michal, Schier Jan, Kovář Bohumil: Signal Selection Tool, ÚTIA AV ČR, v.v.i, (Praha 2012) Internal Publication

Research Report

[1] Schier Jan: Technická zpráva o snı́mánı́, aplikacı́ch a knihovnách pro zpracovánı́ multispektrálnı́ho obrazu, ÚTIA AV ČR, (Praha 2019)
[2] Bakule Lubomír, Papík Martin, Rehák Branislav: DCTOOL-A5, ÚTIA AV ČR v.v.i, (Praha 2018) Research Report 2377
[3] Bakule Lubomír, Papík Martin, Rehák Branislav: DCTOOL-A4, ÚTIA AV ČR v.v.i, (Praha 2018) Research Report 2375
[4] Bakule Lubomír, Papík Martin, Rehák Branislav: DCTOOL-A3, ÚTIA AV ČR, (Praha 2016) Research Report 2356
[5] Bakule Lubomír, Papík Martin, Rehák Branislav: DCTOOL-A2, ÚTIA AV ČR v.v.i, (Praha 2015) Research Report 2353
[6] Kovář Bohumil, Schier Jan, Kuneš Michal: GenExLib C/C++ knihovna, Referenční příručka, ÚTIA AV ČR, (Praha 2014) Research Report
[7] Schier Jan, Kovář Bohumil, Kuneš Michal: GenEx Software library for object detection in genetical analysis evaluation: User manual, ÚTIA AV ČR, (Praha 2014) Research Report
[8] Bakule Lubomír, Papík Martin, Rehák Branislav: DCTOOL - A1, ÚTIA AV ČR, (Praha 2014) Research Report 2344
[9] Kuneš Michal, Blažek Jan: Pole LED v matici 8x8, Ústav teorie informace a automatizace, AV ČR, (Praha 2013) Research Report 2343
[10] Bakule Lubomír, Papík Martin, Rehák Branislav: DCTOOL, ÚTIA AV ČR, (Praha 2013) Research Report 2336
[11] Šroubek Filip, Flusser Jan: Určení charakteristik stability skalních stěn a svahů z detailních digitálních modelů získaných kombinovanou metodou 3D laserového skenování a fotogrammetrickou metodou využívající dálkově ovládaných leteckých modelů, Control System International s.r.o., (Praha 2012) Research Report 2
[12] Bělohlávek Otakar, Skopalová Magdaléna, Boldyš Jiří, Dvořák Jiří: Hmotnostní korekce aplikované aktivity 18F-FDG při PET vyšetření, PET centrum Nemocnice Na Homolce, (Praha 2011)
[13] Kocáb M., Pražák J., Soukup Lubomír, Zaoralová J.: Nový systém pro práci s rastry katastrálních map, VÚGTK, (Zdiby 2005) Research Report 1079/2005
[14] Maršík Z., Mika K., Pražák J., Šrámková A., Soukup Lubomír: Posouzení parametrů ortofotomapy pro potřeby IACS, VÚGTK, (Zdiby 2002) Research Report 49471
[15] Zitová Barbara, Šroubek Filip, Flusser Jan: The Application of Digital Image Processing in "The Last Judgment" Mosaic Conservation, ÚTIA AV ČR, (Praha 2002) Research Report 2044
[16] Lukáš J., Saic Stanislav: Teoretické prostředky a experimentální výsledky při detekování dodatečných manipulací s digitálními obrazy, ÚTIA AV ČR, (Praha 2001) Research Report 2027
[17] Zitová Barbara, Flusser Jan, Saic Stanislav: Metody pro detekování dodatečných manipulací s digitálními obrazy, ÚTIA AV ČR, (Praha 2001) Research Report 2028
[18] Lukáš J., Saic Stanislav: Využití Maarových filtrů a spektrální analýzy při detekci změn, ÚTIA AV ČR, (Praha 2001) Research Report 2026
[19] Flusser Jan, Suk Tomáš: On the Calculation of Image Moments, ÚTIA AV ČR, (Praha 1999) Research Report 1946
[20] Zitová Barbara, Kautsky J.: Implementation of a Mammogram Enhancement Algorithm, Flinders University of South Australia, (Adelaide 1997) Research Report 1997/2
[21] Zitová Barbara, Turcajová R.: Mammogram Project Breast Pair Similarities, Flinders University of South Australia, (Adelaide 1997) Research Report 1997/1
[22] Flusser Jan, Suk Tomáš: Degraded Image Analysis: An Invariant Approach, ÚTIA AV ČR, (Praha 1997) Research Report 1900
[23] Zitová Barbara, Flusser Jan, Suk Tomáš: Recognition of Navigation Marks by Robot Vision System, ÚTIA AV ČR, (Praha 1996) Research Report 1876
[24] Klimešová Dana, Saic Stanislav, Suk Tomáš: Temporal Context Analysis, ÚTIA AV ČR, (Praha 1996) Research Report 1879
[25] Soukup Lubomír: Probability Distribution of an Approximated Function with Uncertain Argument, ÚTIA AV ČR, (Praha 1996) Research Report 1877
[26] Suk Tomáš, Flusser Jan: Point-Based Projective Invariants, ÚTIA AV ČR, (Praha 1994) Research Report 1812
[27] Flusser Jan, Suk Tomáš: Description and Recognition of Blurred Images by the Method of Blur Invariants, ÚTIA AV ČR, (Praha 1994) Research Report 1806
[28] Suk Tomáš: Projektivní momentové invarianty, ÚTIA ČSAV, (Praha 1991) Research Report 1729
[29] Flusser Jan, Suk Tomáš: Rozpoznávání objektů pomocí afinních momentových invariantů, ÚTIA ČSAV, (Praha 1991) Research Report 1726
[30] Hájek Martin, Pecha Bohuslav: Přibližný výpočet předmětově nezávislé matnice, ÚTIA ČSAV, (Praha 1991) Research Report 1723

Electronic Document

[1] Šroubek Filip, Flusser Jan, Zitová Barbara: Restoration and Recognition of Blurred Images, IEEE, (Piscataway 2018)
[2] Zitová Barbara, Flusser Jan: IMARE. Image Registration Toolbox for MATLAB. (Program), ÚTIA AV ČR, (Praha 2003)
[3] Suk Tomáš, Saic Stanislav: ZODOP. (Program), ÚTIA AV ČR, (Praha 2002)

Patent Document

[1] Blažek Jan, Kopeć M., Malá M., Pašta O.: Metoda měření deformace palivového souboru pomocí digitálního zpracování obrazu z videozáznamů z inspekcí paliva, ( 2023)
[2] Stratmann M., Evers-Senne J.F., Schmieder M., Flusser Jan, Šroubek Filip: Method for preparing images in non-visible spectral ranges, and corresponding camera and measuring arrangement, ( 2013)

Newspaper Article

[1] Flusser Jan, Olivová Jana: Pro lepší porozumění obrazu - rozhovor , A/Věda a výzkum vol.1, 4 (2017), p. 22-25

Other

[1] Schier Jan: ImageJ plugin for the Snell segmentation method, ( 2014)
[2] Talich Milan: Creation of Strain Maps from Velocity Field of Deformation - Benefits Arising Therefrom, ( 2013)

Conference, Workshop Arrangement

[1] Zitová Barbara, Šroubek Filip, Kopeček Jaromír: Multi-source data analysis, (Praha, CZ, 20191125)
[2] Talich Milan, Soukup Lubomír: New Geotechnologies for Disaster Management 2016, (UTIA AV CR, Prague, Czech Republic, CZ, 20160412)
[3] Schier Jan, Secca M. F., Plantier G., Schultz T., Fred A., Gamboa H.: BIOIMAGING 2014, 1st International Conference on Bioimaging, (Angers, FR, 03.03.2014-06.03.2014)
[4] Schier Jan, Correia C., Fred A., Gamboa H.: BIOINFORMATICS 2012, International Conference on Bioinformatics Models, Methods and Algorithms, (Vilamoura, Algarve, PT, 01.02.2012-04.02.2012)
[5] Flusser Jan, Šroubek Filip, Zitová Barbara: Image Fusion - principles, methods, and applications - tutorial, (Innsbruck, AT, 18.02.2010)
[6] Flusser Jan: Principles and methods of Image Fusion - 16th Scandianvian Conference on Image Analysis (SCIA'09), (Oslo, NO, 15.06.2009-18.06.2009 )
[7] Flusser Jan, Zitová Barbara, Suk Tomáš: Moments and Moment Invariants in Pattern Recognition - 6th IASTED Conference on Signal Processing, Pattern Recognition and Applications (SSPA'09), (Innsbruck, AT, 16.02.2009-18.02.2009)
[8] Flusser Jan: On Implicit Invariants - IASTED COnference on Computer Graphics and Imaging (CGIM'08), (Innsbruck, AT, 14.02.2008-16.02.2008)

Pilot plant, v. technol., variety, breed

[1] Talich Milan, Havrlant Jan, Soukup Lubomír, Antoš Filip, Polák M., Ryjáček P., Litoš J., Plachý T., Macho M., Stančík V.: Technologie využití kombinace různých měřících systémů k určování pohybů mostních konstrukcí současně v podélném i svislém směru, ( 2022)
[2] Talich Milan, Havrlant Jan, Soukup Lubomír, Antoš Filip, Polák M., Ryjáček P., Litoš J., Plachý T., Macho M.: Technologie určování vlivu teplotních či dalších změn na pohyby mostních konstrukcí současně v podélném i svislém směru pozemní radarovou interferometrií., ( 2021)
[3] Talich Milan, Havrlant Jan, Soukup Lubomír, Antoš Filip, Polák M., Ryjáček P., Litoš J., Plachý T., Macho M.: Technologie určování dynamických pohybů mostních konstrukcí současně v podélném i svislém směru pozemní radarovou interferometrií, ( 2020)
[4] Glöckner M., Antoš Filip, Talich Milan, Böhm Ondřej, Soukup Lubomír, Havrlant Jan, Závrská M., Šolc Jakub: Poloprovoz měření a vyhodnocení měření s interferometrickým radarem IBIS-S, ( 2015)
[5] Talich Milan, Glöckner M., Soukup Lubomír, Antoš Filip, Havrlant Jan, Böhm Ondřej, Závrská M., Šolc Jakub: Ověřená technologie určování vodorovných pohybů stěn lomů pozemním interferometrickým radarem, ( 2015)
[6] Talich Milan, Glöckner M., Antoš Filip, Soukup Lubomír, Havrlant Jan, Böhm Ondřej, Závrská M., Šolc Jakub: Ověřená technologie určování vodorovných pohybů výškových budov pozemním interferometrickým radarem, ( 2014)
[7] Talich Milan, Glöckner M., Antoš Filip, Soukup Lubomír, Havrlant Jan, Böhm Ondřej, Závrská M., Šolc Jakub: Ověřená technologie určování vodorovných pohybů věžových vysílačů pozemním interferometrickým radarem, ( 2014)
[8] Talich Milan, Glöckner M., Soukup Lubomír, Antoš Filip, Havrlant Jan, Böhm Ondřej, Závrská M., Šolc Jakub: Ověřená technologie určování vodorovných pohybů hrází údolních přehrad pozemní radarovou interferometrií se syntetickou aperturou (GB-SAR), ( 2013)
[9] Talich Milan, Hankus D., Glöckner M., Antoš Filip, Soukup Lubomír, Havrlant Jan, Böhm Ondřej, Závrská M., Šolc Jakub: Ověřená technologie určování vodorovných pohybů stožárů větrných elektráren pozemním interferometrickým radarem, ( 2013)
[10] Talich Milan, Hankus D., Glöckner M., Antoš Filip, Soukup Lubomír, Havrlant Jan, Böhm Ondřej, Závrská M., Šolc Jakub: Ověřená technologie určování vodorovných pohybů věžových vodojemů pozemním interferometrickým radarem, ( 2013)
[11] Talich Milan, Soukup Lubomír, Antoš Filip, Böhm Ondřej, Havrlant Jan, Šolc Jakub: Ověřená technologie určování vodorovných pohybů továrních komínů pozemním interferometrickým radarem, ( 2012)
[12] Talich Milan, Soukup Lubomír, Antoš Filip, Böhm Ondřej, Havrlant Jan, Šolc Jakub: Ověřená technologie určování vodorovných příčných pohybů stěn plavebních komor pozemním interferometrickým radarem, ( 2012)
[13] Talich Milan, Soukup Lubomír, Antoš Filip, Böhm Ondřej, Havrlant Jan, Šolc Jakub: Ověřená technologie určování svislých průhybů kovových mostních konstrukcí pozemním interferometrickým radarem, ( 2012)
[14] Talich Milan, Soukup Lubomír, Antoš Filip, Böhm Ondřej, Havrlant Jan, Šolc Jakub: Ověřená technologie určování svislých průhybů betonových mostních konstrukcí pozemním interferometrickým radarem, ( 2012)